Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Nytårskonference: Staten – risikovillig investor og innovativ aktør

I sin bog, The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths udfordrer Mariana Mazzucato billedet af den regulerende stat over for den dynamiske erhvervssektor. Hun benytter historiske eksempler til at påvise, hvordan offentlige investeringer har igangsat teknologiske revolutioner og skabt markederne.

Udformning og skabelse af markeder

Ét eksempel er den smarteste og mest revolutionerende ting, som de fleste mennesker har i deres lomme. Nemlig smartphonen. Mazzucato hævder, at tre essentielle funktioner, som gør disse telefoner "smarte" og revolutionerende alt sammen blevet til på baggrund af finansiering fra staten. Internettet og Siri blev finansieret af DARPA, det amerikanske forsvarsministerium; GPS'en blev finansieret af militærets NAVSTAR program; mens touchskærmen blev finansieret af to offentlige bevillinger fra CIA og NSF.

Ifølge Mazzucato spiller forskning inden for militæret og forsvaret faktisk en vigtig rolle inden for en række sektorer, herunder medicinalindustrien. Mens ethvert lægemiddel kan kategoriseres som enten banebrydende eller et tillægsprodukt, viser det sig, at 75 procent af alle nye banebrydende lægemidler er finansieret af laboratorier inden for den offentlige sektor.

Ifølge Mazzucato bidrager staten med meget mere end blot at udbedre markedssvigt. Den former og skaber markeder. Staten finansierer ikke alene grundforskning, som er et kollektivt gode, men ligeledes anvendt forskning. Staten kan endda blive betegnet som værende en risikovillig investor. Dette står i modsætning til den traditionelle opfattelse af, at staten kun spiller en rolle i forhold til det basale og ikke i forhold til meget risikobetonet og revolutionende tænkning ud af boksen.

Selvopfyldende profeti

Vi ved alle, at offentlige-private partnerskaber er af afgørende betydning, men ved konstant at fremstille staten som den nødvendige, men ofte noget kedelige mastodont, hæmmer vi muligheden for at udvikle offentlige-private partnerskaber på en dynamisk måde. Staten anses ofte for at være den aktør, der lægger en dæmper på risikovilligheden. Men kigger man på de ovenfor nævnte eksempler er det rent faktisk oftest staten, der påtager sig risikoen.

Den største udfordring befinder sig på den anden side af innovationen. For, hvad når staten skaber markedet og påtager sig massiv risiko. Hvad er så belønningen? Problemet er, at man i de enkelte lande forestiller sig, at der er en belønning til staten i form af skat. Dette er desværre ikke altid tilfældet, idet mange jobs forsvinder til udlandet som følge af globaliseringen. Endvidere betaler de selskaber, der modtager massiv økonomisk støtte fra staten, meget lidt tilbage i form af skat (fx Apple).

Mazzucatto argumenterer for, at der burde være en afkastgenererende mekanisme, der er mere direkte end skat som fx egenkapital. I lande, som har en strategisk tilgang til vækst og udvikling, så som Finland, Kina og Brasilien fastholder staten egenkapital i deres investeringer. For eksempel Sitra - det offentlige finansieringsagentur i Finland, finansierede Nokia, bibeholdt egenkapitalen, tjente mange penge for derefter at finansiere den næste udviklingsbølge i Nokia i Finland.

Den næste store ting

Hvad kan vi lære af IT-revolutionen, som kan guide os i vores tænkning omkring det næste store paradigmeskift, den grønne revolution? En væsentlig del af læringen er den offentlige sektors rolle - ikke blot som den aktør, der leverer langsigtet finansiering til selskaber, men ligeledes som leverandøren af innovationspolitik, som kan tilsikre maksimal udbredning og anvendelse af ny teknologi. Hvad er så læringen i forhold til den grønne bølge? Det er måske ikke nok blot at operere med CO2-afgifter, hævder Mazzucato, det vil også være afgørende, at staten bliver involveret både på efterspørgsels- og udbudssiden.

Om Mariana Mazzucato

Mazzucato er professor i Economics of Innovation and Public Value (innovationsøkonomi og offentlig værdiskabelse) og direktør for 'the Institute for Innovation and Public Purpose at University College London' (UCL). Hendes arbejde fokuserer på innovationsøkonomi, finansiering og økonomisk vækst samt på statens rolle i en moderne kapitalistisk økonomi. Hun har rådgivet politikere verden over omkring, hvordan man skaber økonomisk vækst, der er 'smart' og inkluderende.

Vi gør foredragene tilgængelige for alle vores kunder, ved at live-streame direkte fra konferencen i Oslo, der bliver afholdt dagen før. Efterfølgende vil vi offentliggøre dem på vores hjemmeisde.

Læs mere:

Nytårskonference: Oplev storbyromantikeren Edvard Glaeser

Nytårskonference: Forstå ungdomsgenerationen "millennials"

Nytårskonference: Oplev vækstmiraklet i Sydøstasien

SKAGEN Fondenes Nytårskonference 2018

 

Mere om Nytårskonferencen

James Anderson: Langsigtet merafkast kræver dybdegående kendskab til virksomhederne

James Anderson, indflydelsesrig investor, tidligere partner i Baillie Gifford og forvalter af ...

Stuart Kirk: ESG-investeringer kræver sund fornuft

Stuart Kirk, klummeskribent for Financial Times og tidligere Head of Responsible Investments hos ...

Kinaekspert Keyu Jin: Vestlige myter skygger for forståelsen af Kina

Keyu Jin, forfatter og økonom med speciale i kinesisk økonomi, talte ved SKAGEN Fondenes ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up