Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Det koster ikke noget at købe og sælge SKAGENs fonde, når du handler direkte via os. Du betaler kun for forvaltningen af dine fonde. Du kan læse mere om forvaltningsomkostningerne i hver enkelt fond nedenfor.

Forvaltningshonoraret består af:

    1. Et fast årligt forvaltningshonorar: Gælder alle fondene.
    2. Et variabelt forvaltningshonorar: Gælder kun aktiefondene og udløses, når disse leverer merafkast, altså bedre afkast end referenceindekset eller et andet fastsat mål.

Overblik over omkostninger

Læs mere om honorarsammensætningen i de enkelte fonde.

Fast årligt forvaltningshonorar: 1 pct.

Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.

Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.
 
Variabelt forvaltningshonorar

Ved en bedre værdiudvikling end 6 pct. per år, beregnet dagligt, udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.

Det variable forvaltningshonorar opkræves kun, hvis andelsværdien d. 31. december er højere, end den var ved forrige opkrævning/beregning af det variable forvaltningshonorar (det såkaldte "high-water mark"-princip).

Variabelt forvaltningshonorar afregnes ved årets udgang.

NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).

Fast årligt forvaltningshonorar: 1 pct.

Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist. 

Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.

Variabelt forvaltningshonorar

Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.

Fonden kan således opkræve variabelt forvaltningshonorar, selv om fondens absolutte afkast har været negativt, hvis blot fondsandelens værdiudvikling har været bedre end værdiudviklingen i referenceindekset.
Omvendt kan fonden også nå et positivt afkast, uden at der opkræves variabelt forvaltningshonorar, hvis fonden ikke har haft en procentuelt bedre værdiudvikling end referenceindekset. 

Underperformance, der ikke indhentes et givent år, kan nulstilles efter fem år.

Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).

Fast årligt forvaltningshonorar: 2 pct.

Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.

Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.

Variabelt forvaltningshonorar

Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.

Det samlede årlige forvaltningshonorar kan imidlertid ikke overstige 4 pct. af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, trækkes 10 pct. af underperformance fra det faste forvaltningshonorar. Den samlede honoraropkrævning vil dog aldrig være lavere end 1 pct. af fondens gennemsnitlige årlige forvaltningskapital.

Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).

Fast årligt forvaltningshonorar: 1,5 pct.

Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist. 

Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.

Variabelt forvaltningshonorar

Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskab.

Det samlede årlige forvaltningshonorar kan imidlertid ikke overstige 3 pct. af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling i fonden end i referenceindekset trækkes 10 pct. af underperformance fra det faste forvaltningshonorar. Den samlede honoraropkrævning vil dog aldrig være lavere end 0,75 pct. af fondens gennemsnitlige årlige forvaltningskapital.

Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).

Fast årligt forvaltningshonorar: 1,6 pct., plus/minus variabelt forvaltningshonorar

Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.

Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.

Variabelt forvaltningshonorar

Ved en procentuelt bedre værdiudvikling i fonden end i referenceindekset udløses et variabelt forvaltningshonorar, der fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskabet. 

Det samlede årlige forvaltningshonorar kan imidlertid ikke overstige 3,2 pct. af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling i fonden end i referenceindekset, trækkes 10 pct. af underperformance fra det faste forvaltningshonorar. Den samlede opkrævning af honorar vil dog aldrig være lavere end 0,80 pct. af fondens gennemsnitlige årlige forvaltningskapital.

Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

NB. Bemærk, at det variable forvaltningshonorar beregnes i norske kroner (NOK).

Fast årligt forvaltningshonorar: 0,4 pct.

Det faste årlige forvaltningshonorar beregnes daglig og opkræves kvartalsvist.

Honoraret omfatter: Forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.

Der er ingen begrænsninger for antal årlige udbetalinger.

 

Gode resultater er ingen garanti for fremtidigt afkast

Investering er forbundet med risiko, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer - fx markedsudvikling, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger - kan påvirke det fremtidige afkast. Afkastet kan også blive negativt som følge af kurstab. 

Når man investerer i fonde, er det investerede beløb ikke garanteret, som tilfældet er det med beløb på en konto i banken.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up