Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Omkostninger knyttet til forvaltning af fondene kan deles i to:

 1. Fast årligt forvaltningshonorar: Gælder alle fondene
 2. Variabelt forvaltningshonorar: Gælder kun aktiefondene. Belastes kun når aktiefondene skaber merafkast. Det vil sige bedre afkast end referenceindekset eller absolutte mål.

Investerer du via OMX Copenhagen og dermed gennem din bank eller børsmægler, så kan der påløbe omkostninger, som er udenfor vores kontrol, fx kurtage.

Honorarerne

De faste årlige honorarer beregnes dagligt og belastet hvert kvartal. De faste årlige honorarer omfatter forvaltning, administration, distribution og  omkostninger knyttet til forvaltning af fondene.

De variable honorarer beregnes hver dag og belastes ved udgangen af hvert år.

Honorarerne fratrækkes andelsværdien før beregning af afkast i fondene.

Mere information om omkostningerne i vores fonde

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Vekst A

Fast årligt forvaltningshonorar

1 % fast årligt forvaltningshonorar, beregnes dagligt og belastes kvartalsvis(omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

Bedre værdiudvikling end 6 procent pro anno i NOK, beregnes dagligt og fordeles 90/10 mellem andelsejer og forvaltningsselskabet. Belastning af variabelt forvaltningshonorar sker årligt pr. 31.12. Belastning af variabelt forvaltningshonorar kan kun foretages, hvis andelsværdien den 31. december er højere end andelsværdien ved forrige belastning/afregning af variabelt forvaltningshonarar (high water mark).

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Global A

Fast årligt forvaltningshonorar

1 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Fonden kan blive opkrævet variabelt forvaltningshonorar selv om fondens absolutte afkast har været negativt, så længe andelsværdien har haft en bedre værdiudvikling end referenceindekset. Modsat kan fonden have et positivt afkast uden at blive opkrævet variablet forvaltningshonorar, hvis andelsværdien har haft en lavere procentuel værdistigning end referenceindekset. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

Årligt forvaltingshonorar for SKAGEN Kon-Tiki A

Fast årligt forvaltningshonorar

2,0 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Det totale årlige forvaltningshonorar har imidlertid en øvre grænse på 4 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital i året. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, deles det relative værdifald ligeledes i forholdet 90/10; dvs. det faste forvaltningshonorar på 2,0 % reduceres. Reduktionen begrænses dog således at det totale årlige forvaltningshonorar ikke bliver mindre end 1% af den gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN m² A

Fast årligt forvaltningshonorar

1,5 % fast årligt administrationshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Det totale årlige forvaltningshonorar har imidlertid en øvre grænse på 3 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital i året. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, deles det relative værdifald ligeledes i forholdet 90/10; dvs. det faste forvaltningshonorar reduceres. Reduktionen begrænses dog således, at det totale årlige forvaltningshonorar ikke bliver mindre end 0,75 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang. 

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Focus A

Fast årligt forvaltningshonorar

1,6 % fast årligt forvaltningshonorar plus variabelt forvaltningshonorar (omfatter forvaltning, administration, distribution, faste depotomkostninger m.m.).

Variabelt forvaltningshonorar

En bedre procentuel værdiudvikling i andelsværdien (målt i NOK) end referenceindekset fordeles i forholdet 90/10 mellem andelsejerne og forvaltningsselskabet. Det totale årlige forvaltningshonorar har imidlertid en øvre grænse på 3,2 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital i året. Ved dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, deles det relative værdifald ligeledes i forholdet 90/10; dvs. det faste forvaltningshonorar reduceres. Reduktionen begrænses dog således at det totale årlige forvaltningshonorar ikke bliver mindre end 0,80 % af den gennemsnitlige forvaltningskapital. Det faste forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Det variable forvaltningshonorar beregnes dagligt og afregnes ved årets udgang.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Avkastning

Køb og salg af andele er omkostningsfrit. Det faste, årlige forvaltningshonorar er på 0,4 %. Der er ingen begrænsninger i antal udbetalinger pr. år. Omkostninger beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis.

Årligt forvaltningshonorar for SKAGEN Tellus A

Køb og salg af andele er omkostningsfrit. Det faste, årlige forvaltningshonorar er på 0,8 %. Der er ingen begrænsninger i antal udbetalinger pr. år. Omkostninger beregnes dagligt og afregnes kvartalsvis. Fast forvaltningsgodtgørelse inkluderer forvaltning, administration, distribution, depot med mere.

ÅOP - et dansk omkostningsnøgletal

ÅOP samler alle omkostningskomponenter i et enkelt og overskueligt nøgletal baseret på en fast investeringshorisont på syv år. Aftale om ÅOP er udviklet i et samarbejde mellem Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktiornærforening

ÅOP i aktiefondene for 2021

 • SKAGEN Vekst A: 2,81 % (inddirekte omkostning 0,02 %)
 • SKAGEN Global A: 2,02 % (inddirekte omkostning 0,01 %)
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 1,72 % (inddirekte omkostning 0,06 %)
 • SKAGEN m² A: 1,22 % (inddirekte omkostning 0,05 %)
 • SKAGEN Focus A: 1,45 % (inddirekte omkostning 0,17 %)

ÅOP i obligationsfondene for 2021

 • SKAGEN Tellus A: 0,81 % (inddirekte omkostning 0,07 %)
  SKAGEN Avkastning: 0,50 % (inddirekte omkostning 0,04 %)

Den årlige omkostningsrapport (Individualisert kostnadsrapport)

En gang om året modtager kunder, der har investeret i SKAGENs fonde direkte via SKAGEN, en omkostningsrapport, der viser hvor meget kunden samlet har betalt i omkostninger af investeringerne hos SKAGEN i det forgange år.

Har man ikke købt SKAGENs fonde direkte via SKAGEN, men derimod gennem sin bank, bør man modtage en omkostningsrapport fra sin bank.

Omkostningsrapporten fra SKAGEN specificerer omkostninger på fire poster:

 • Engangskostnader: Ind- og udtrædelsesomkostninger dækker over, hvad det koster at købe ind i eller sælge ud af investeringer i SKAGENs fonde. Denne post vil være lig nul, da det er gratis at købe og sælge investeringsbeviser i SKAGENs Fonde.  
 • Løpende kostnader: Faste årlig omkostninger dækker over forvaltning, administration, distribution og øvrige omkostninger knyttet til forvaltning af fondene.
 • Transaksjonskostnader: Transaktionsomkostninger dækker over fondens omkostninger i forbindelse med køb og salg af positioner.
 • Andre kostnader: Andre omkostninger dækker over variable omkostninger knyttet til investering i fondene. Vær opmærksom på, at de variable omkostninger kan være negative for en fond, i perioder hvor fonden har haft lavere værdiudvikling i andelsværdien sammenlignet med referenceindekset.

Ved spørgsmål til omkostningsrapporten kan vores kundeservice kontaktes på kundeservice@skagenfondene.dk eller tlf. 70 10 40 01.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up