Gå til hovedindhold
Ændring af investeringsmandat og referenceindeks: Fondens investeringsmandat er ændret med virkning pr. 01.01.2014 fra, at fonden investerer mindst 50 % af sine midler i Norge til, at fonden investerer mindst 50 % af sine midler i Norden. Dette betyder, at afkast før ændringen blev opnået under andre forudsætninger end i dag.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Fonden investerer i lavt prisfastsatte selskaber af høj kvalitet i Norden og fra resten af verden.

Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for den risiko fonden tager.

Fonden er velegnet til investorer med en investeringshorisont på mindst fem år.

Sidste rapport for fonden:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:
sidst opdateret:

Fondens investeringsmandat er ændret med virkning pr. 01.01.2014 fra, at fonden investerer mindst 50 % af sine midler i Norge til, at fonden investerer mindst 50 % af sine midler i Norden. Dette betyder, at afkast før ændringen blev opnået under andre forudsætninger end i dag.

Fondens referanseindeks er MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Før 01.01.2014 var fondens referenceindeksen ens sammensat referenceindex af Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og MSCI All Country World. Referenceindekset før 01.01.2010 var Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Perioder over 12 måneder viser det gennemsnitlige årlige afkast.

Beregn afkast (i DKK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
01-12-1993 6.614 mio. DKK 250,00 DKK MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic NO0008000445
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Øyvind Fjell

Portfolio Manager
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Portfolio Manager
SKAGEN Vekst
Geografisk distribution af investering

22,88 %

Kapitalgoder, service og transport

19,55 %

Informationsteknologi

13,89 %

Medicin

10,77 %

Bank og finans

9,70 %

Råvarer

8,77 %

Energi

5,32 %

Stabile forbrugsgoder

5,15 %

Cykliske forbrugsgoder

2,80 %

Telekom

0,74 %

Likviditet

0,44 %

Real Estate

pr 31-10-2017 - 53,33 % af den totale portefølje

7,74 %

Samsung

6,78 %

DSV

5,28 %

Carlsberg Group

4,95 %

Citigroup

4,28 %

Volvo

4,20 %

Se hele porteføljen

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.