Gå til hovedindhold

Indre værdi

Indre værdi er en beregnet andelsværdi for den enkelte afdeling på et givet tidspunkt. Indre værdi publiseres hverdage tre gange dagligt på Nasdaq Copenhagen for vores fonde optaget til handel i Danmark.

Fond Dato kl. 09:30 kl. 12:00 kl. 16:00
SKAGEN Kon-Tiki A 21-11-2017 691,49 DKK 693,94 DKK 696,24 DKK
SKAGEN Global A 21-11-2017 1.284,13 DKK 1.286,44 DKK 1.292,77 DKK
SKAGEN Focus A 21-11-2017 91,24 DKK 91,39 DKK 91,76 DKK
SKAGEN Vekst A 21-11-2017 1.851,73 DKK 1.861,55 DKK 1.868,79 DKK
SKAGEN m2 A 21-11-2017 146,50 DKK 146,84 DKK 147,34 DKK
SKAGEN Tellus A 21-11-2017 93,77 DKK 93,96 DKK 94,06 DKK
SKAGEN Credit EUR A 21-11-2017 65,31 DKK 65,31 DKK 65,32 DKK
SKAGEN Avkastning 21-11-2017 107,08 DKK 107,96 DKK 108,08 DKK

Beregning af indre værdi udgør ingen garanti for hvad basiskursen vil blive den aktuelle dag.Når man er noteret på børsen som en investeringsforening, er man forpligtet til at beregne og offentliggøre indre værdi tre gange dagligt på NASDAQ Copenhagen. Dette sker for at danskere, der handler andele i SKAGEN Fondene i løbet af dagen, gør det til priser, der afspejler den sande værdi i de underliggende fonde.

For at varetage princippet om ensartet information til alle andelshavere, rapporterer vi ligeledes den indre værdi for de pågældende afdelinger på vore hjemmesider.

SKAGEN Fondene har siden 2002 haft markedsføringstilladelse i Danmark, og har siden begyndelsen af 2004 været noteret med afdelingerne i det regulerede marked - NASDAQ Copenhagen.


Beregning af kurserne i vores fonde

SKAGEN fastsætter kursen på alle dage, hvor bankerne normalt holder åbent i Norge. Bankerne holder lukket lørdage og søndage. Alle kurser beregnes på grundlag af den pågældende dags udvikling i markedet.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.