Gå til hovedindhold

Tegningsordre i aktiefondene, som er modtaget før klokken 15 på ordinære handelsdage får dagens kurs forudsat, at tegningsbeløbet er modtaget på fondens bankkonto. Tegning i obligationsfondene får kurs den dag tegningsbeløbet er valuteret ind på fondens bankkonto.

Kurserne i SKAGENs fonde beregnes samme dag og vil være tilgængelig på vores hjemmesider under "Fonde og kurser" senest kl. 19.

Der bliver ikke fastsat kurser på følgende dage:
Nytårsdag (1. januar)
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
1. maj
Kristi Himmelfartsdag
17. maj - Norges nationaldag
2. pinsedag
Juleaften
1. juledag
2. juledag

Handel via SKAGEN Fondene

Handler du dine andele via SKAGEN Fondene, skal du være opmærksom på, at onsdagen før Skærtorsdag og den 31. december er korte kursdage.

Du vil få kursdato i fonden den dag, hvor pengene krediteres SKAGEN Fondenes konto. Tegning forudsætter, at SKAGEN har modtaget al dokumentation og information, som er nødvendig for gennemførsel af kundekontrol, inden kl. 15.00. Alle handler afregnes til dagskurs (NAV), og SKAGEN-beviserne placeres i vores andelsejerregister.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.