Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Fondens referenceindeks er et sammensat indeks bestående af NORM2FRN og NOGOVD5. Før d. 1. februar 2021 var fondens referenceindeks et sammensat indeks bestående af NORM2FRN og ST5X. Afkast over 12 måneder er annualiseret.

Morningstar

Fonden investerer primært i obligationer og certifikater udstedt i NOK, men også i obligationer og certifikater udstedt eller garanteret af andre regeringer fra hele verden.

Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for den risiko, fonden tager.

Fonden er velegnet til investorer med en investeringshorisont på mindst tre år.

Finanstilsynets risikomærkning: Gul

Investeringsbeviser tegnes i de respektive fonde og ikke direkte i aktier og andre værdipapirer. Referenceindekset reflekterer fondens investeringsmandat. Fordi investeringsfonden er aktivt forvaltet, vil porteføljens sammensætning afvige fra indeksets.

Seneste rapport for SKAGEN Avkastning:

Painting of men pulling a boat
Båden sættes i søen. Af Oscar Björck, 1884. Billedet er manipuleret og hører til Skagens Kunstmuseer.
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:
sidst opdateret:

Fondens referenceindeks er et sammensat indeks bestående af 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Før d. 1. februar 2021 var fondens referenceindeks et sammensat indeks bestående af NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Før 01.06.2020 var referenceindekset Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 år (ST4X). ST4X afspejler ikke fondens investeringsunivers og risiko. Kreditrisikoen i fonden har historisk været højere end i dette indeks. Det indebærer, at fondens historiske merafkast fremstår bedre, end den i realiteten har været. ST4X kan derfor ikke benyttes for at vurdere fondens præstationer, men kun til at vise hvordan afkastet har været for statsgaranterede obligationer med tilsvarende faste renter (løbetid) som fondens. Afkast over 12 måneder er annualiseret.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
16-09-1994 1.186 mio. DKK 250,00 DKK NORM2FRN & NOGOVD5 NO0008000452
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Sondre Solvoll Bakketun

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus

pr. 29-04-2022 - 39,75 % af den totale portefølje

5,05 %

Nordea

5,02 %

Sparebank 1 Nord-Norge

4,16 %

Storebrand Bank ASA

4,15 %

Sparebanken Sogn og Fjordane

4,04 %

Sparebanken 1 østlandet

3,77 %

LeasePlan Corp NV

3,77 %

SpareBank 1 SR-Bank ASA

3,41 %

Eika Boligkreditt AS

3,25 %

African Development Bank

3,13 %

Se hele porteføljen

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up