Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Morningstar

Bæredygtighedsklassificering

Fonden investerer primært i norske og nordiske obligationer. Fonden kan også investere en del af midlerne i udstedere uden for Norden.

Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for den risiko, fonden tager.

Fonden er velegnet til investorer med en investeringshorisont på mindst tre år.

Investeringsbeviser tegnes i de respektive fonde og ikke direkte i aktier og andre værdipapirer. Referenceindekset reflekterer fondens investeringsmandat. Fordi investeringsfonden er aktivt forvaltet, vil porteføljens sammensætning afvige fra indeksets.

Seneste rapport for SKAGEN Avkastning:

Painting of men pulling a boat
Båden sættes i søen. Af Oscar Björck, 1884. Billedet er manipuleret og hører til Skagens Kunstmuseer.
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:

Fondens mandat blev ændret med virkning fra d. 01.09.22, og fondens afkasthistorik fra før denne dato er ikke repræsentativ for det nuværende mandat. Fondens referenceindeks er et sammensat indeks bestående af 92 % NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK (NORM3FRN) og 8 % NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NBPHY). Fra d. 01.02.21 til d. 31.08.22 var referenceindekset et sammensat indeks bestående af 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Fra d. 23.06.20 til d. 31.01.21 var fondens referenceindeks et sammensat indeks bestående af 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Fondens referenceindeks før d. 23.06.20 var Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X). Dette referenceindeks var ikke fuldt ud repræsentativt for fondens risikoprofil og mandat, og det historiske afkast for indekset i denne periode er derfor ikke medtaget.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving.
Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
16-09-1994 808 mio. DKK 250,00 DKK NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK & NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged NO0008000452
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Ola Bjerkestrand Mo

Porteføljeforvalter, Storebrand Asset Management
SKAGEN Avkastning

pr. 31-05-2024 - 29,48 % af den totale portefølje

SpareBank 1 SR-Bank ASA

4,05 %

Entra ASA

3,53 %

DNB Bank ASA

3,31 %

Sparebank1 SMN

3,13 %

Sparebanken Sør

2,95 %

Norwegian Property ASA

2,87 %

Pareto Bank ASA

2,46 %

DFDS A/S

2,41 %

JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg

2,39 %

Sparebank 1 Nord-Norge

2,38 %

Se hele porteføljen

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up