Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

SKAGEN klassificerer alle sine fonde på en skala fra 1 til 7. Det er en europæisk standardiseret lovpligtig risikoindikator for fonde af samme type som SKAGENs (UCITS-fonde), og den skal fremgå af fondenes Centrale Investorinformation (KIID). Alle UCITS-fonde skal udregne risikoklassificeringen på samme måde for at gøre det nemmere for potentielle kunder at sammenligne forskellige fonde og fondsforvaltere.

Risikoindikatoren er baseret på fondens svingninger de seneste fem år, og en fonds kategorisering kan ændre sig over tid. Udsving (volatilitet) er beregnet som standardafvigelsen i forhold til rullende ugentlige afkasttal.

Kategori 1 betyder, at fonden har lav risiko og dermed typisk lavt afkast, mens kategori 7 indikerer, at fonden har en høj risiko – men også mulighed for højere afkast.

Hvad betyder tallene på risikoskalaen?

Tallene betyder, at normale, årlige udsving har været:

1.   Mindre end 0,5 procent

2.   Mellem 0,5 og 2 procent

3.   Mellem 2 og 5 procent

4.   Mellem 5 og 10 procent.

5.   Mellem 10 og 15 procent

6.   Mellem 15 og 25 procent

7.   Mere end 25 procent

Med "normale udsving" mener vi kursudslag for fondsværdien, som er indtruffet 2/3 af gangene, det vil sige "en standardafvigelse". Hvis et forventet afkast er ti procent, og fondens udsving er 16 procentpoint (det vil sige risikokategorisering 6), så har afkasthistorikken været i intervallet -6 til 26 procent i to ud af tre år og -22 og 42 procent i 19 ud af 20 år. Tallet gør det muligt for investor at vurdere risikoen i en potentiel investering.

Risiko og investeringsmål

Vi definerer også risiko i sammenhæng med investering —nemlig risikoen for, at du ikke opnår dit investeringsmål. Mange har tydeligt definerede mål for deres investeringer, det kan fx være at spare op til sommerferie, ny båd om to år eller ny bolig om fem år. Andre opsparingsmål er knap så tydeligt definerede. Det kan være en økonomisk tryg alderdom eller at opbygge en formue for at have en økonomisk reserve.

Har du en kortsigtet horisont på din opsparing, kan det være smart at investere i fx en obligationsfond med lav risiko.

Er tidshorisonten derimod langsigtet, kan bankindskud og obligationsfond være risikable for din målsætning. Du risikerer med andre ord at tabe købekraft.

Det kan derfor være en god idé at investere i en aktiefond, hvis du har langsigtede opsparingsmål, fordi man i så fald bedre kan acceptere større kortsigtede udsving. Kortsigtede udsving udjævnes nemlig normalt over tid. Aktieopsparing kan give dig et bedre langsigtet afkast, end du opnår på rentemarkedet.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up