Gå til hovedindhold

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Lipper Fund Awards 2015

617 of 917

Citywire

Fonden investerer i lavt prisfastsatte selskaber af høj kvalitet i brancher fra hele verden, også i de nye markeder.

Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for den risiko fonden tager.

Fonden er velegnet til investorer med en investeringshorisont på mindst fem år.

Sidste rapport for fonden:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:
sidst opdateret:

Fondens referenceindeks er MSCI All Country World Index. Referenceindeks før 1. januar 2010 var MSCI World Index. Perioder over 12 måneder viser det gennemsnitlige årlige afkast.

Beregn afkast (i DKK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
07-08-1997 22.073 mio. DKK 250,00 DKK MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Knut Gezelius

Portfolio Manager
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Portfolio Manager
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Portfolio Manager/Trader
SKAGEN Global
Geografisk distribution af investering

19,52 %

Kapitalgoder, service og transport

17,06 %

Bank og finans

14,89 %

Informationsteknologi

13,24 %

Medicin

11,31 %

Cykliske forbrugsgoder

9,71 %

Stabile forbrugsgoder

3,97 %

Råvarer

3,54 %

Telekom

2,49 %

Real Estate

2,41 %

Forsyning

1,48 %

Likviditet

0,38 %

Energi

pr 30-06-2017 - 43,53 % af den totale portefølje

5,23 %

CKH

4,96 %

Citigroup

4,95 %

Roche

4,69 %

Microsoft

4,30 %

4,19 %

Samsung

4,02 %

Merck

3,88 %

GE

3,77 %

3,54 %

Se hele porteføljen

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.