Gå til hovedindhold

Udviklingen i fondene

Perioder over 12 mdr. viser gennemsnitligt årligt afkast.

Fond Sidst opdateret Kurs Hidtil i år Seneste 12 mdr. Seneste 3 år Seneste 5 år
SKAGEN Kon-Tiki A 18-09-2018 592,30 DKK -10,56 % 5,03 % 1,86 %
SKAGEN Global A 18-09-2018 1.364,51 DKK 10,88 % 9,74 % 7,62 %
SKAGEN Focus A 18-09-2018 96,64 DKK 10,91 % 10,34 % -
SKAGEN Vekst A * 18-09-2018 1.859,41 DKK 2,85 % 8,23 % 5,88 %
SKAGEN m2 A 18-09-2018 153,92 DKK 6,77 % 10,84 % 9,01 %
SKAGEN Insight A 18-09-2018 84,39 DKK 2,72 % - -
SKAGEN Tellus A 18-09-2018 89,07 DKK -1,25 % 1,29 % 2,34 %
SKAGEN Avkastning 18-09-2018 109,30 DKK -0,30 % 1,18 % -1,14 %

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

592,30 DKK

Hidtil i år

-14,95 %

Seneste 12 mdr.

-10,56 %

Seneste 3 år

5,03 %

Seneste 5 år

1,86 %

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

1.364,51 DKK

Hidtil i år

6,58 %

Seneste 12 mdr.

10,88 %

Seneste 3 år

9,74 %

Seneste 5 år

7,62 %

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

96,64 DKK

Hidtil i år

1,30 %

Seneste 12 mdr.

10,91 %

Seneste 3 år

10,34 %

Seneste 5 år

-

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

1.859,41 DKK

Hidtil i år

0,07 %

Seneste 12 mdr.

2,85 %

Seneste 3 år

8,23 %

Seneste 5 år

5,88 %

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

153,92 DKK

Hidtil i år

2,48 %

Seneste 12 mdr.

6,77 %

Seneste 3 år

10,84 %

Seneste 5 år

9,01 %

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

84,39 DKK

Hidtil i år

-3,72 %

Seneste 12 mdr.

2,72 %

Seneste 3 år

-

Seneste 5 år

-

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

89,07 DKK

Hidtil i år

-1,27 %

Seneste 12 mdr.

-1,25 %

Seneste 3 år

1,29 %

Seneste 5 år

2,34 %

Sidst opdateret

18-09-2018

Kurs

109,30 DKK

Hidtil i år

3,98 %

Seneste 12 mdr.

-0,30 %

Seneste 3 år

1,18 %

Seneste 5 år

-1,14 %

*Investeringsmandat er ændret pr. 1.1.2014. Læs mere på fondens side.

Nyhed i Europa: SKAGEN Insight

Den globale aktiefond SKAGEN Insight gør det endelig nemt tilgængelig, at investere side om side med de mest attraktive aktivistkampagner i verden.

SKAGENs aktie- og obligationsfonde beskattes efter de samme regler som ved direkte investering i obligationer eller aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing.

Nedenfor finder du information om

Læs mere om beskatning af SKAGENs fonde

Tidligere analyser

Halvårsrapport 2018

Halvårsrapporten indeholder SKAGENs halvårsregnskab for fondene samt fondens fulde porteføljer pr. 3 ...

Tidligere nyheder

Vi mener, at ansvarlighed i investeringerne er afgørende for at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for vores investorer over tid.

Vores tilgang til ansvarlige investeringer er dermed en vigtig del af vores interne investeringsproces. Vi vurderer selskabernes bæredygtighed i alle investeringer.

Derfor tror vi på ansvarlige investeringer

Skagen maleri af børn og unge piger, der plukker blomster på en mark nord for Skagen.
Michael Ancher, Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Billedet er manipuleret og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.