Gå til hovedindhold

Udviklingen i fondene

Perioder over 12 mdr. viser gennemsnitligt årligt afkast.

*Investeringsmandat er ændret pr. 1.1.2014. Læs mere på fondens side.

SKAGENs aktie- og obligationsfonde beskattes efter de samme regler som ved direkte investering i obligationer eller aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing.

Nedenfor finder du information om

Læs mere om beskatning af SKAGENs fonde


Aktieudvælgelse er et håndværk og en kunstart

Aktieudvælgelse er både et håndværk og en kunstart. Begge dele er lige vigtigt, og det ene kan ikke udfolde sig uden det andet.

Billede af Markedsrapport. Fiskere trækker vod.
Fiskere trækker vod på Skagen Sønderstrand, 1882. Af P.S. Krøyer. Maleriet er manipuleret og tilhører Skagens Kunstmuseer.
Tidligere analyser

Valgmøde i Stavanger

SKAGEN Fondenes investorer bydes velkommen til valgmøde på Clarion Hotel Energy på Madla i Stavanger, Norge...

Begivenhedsrig start på året

Den gode udvikling fortsatte også ind i januar, godt drevet af de stigende råvarepriser. Det er gode nyhede...

Tidligere nyheder

Vi mener, at ansvarlighed i investeringerne er afgørende for at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for vores investorer over tid.

Vores tilgang til ansvarlige investeringer er dermed en vigtig del af vores interne investeringsproces. Vi vurderer selskabernes bæredygtighed i alle investeringer.

Øget engagement og aktiviteter sidste halvår

Derfor tror vi på  ansvarlige investeringer

Skagen maleri. Portrætgruppe af 5 ældre mænd.
Julius Paulsen, Portrætgruppe. Udstillingskomité, 1902. Billedet er manipulret og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.