Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

8 min læsetid

Maj: Optur på de globale aktiemarkeder

SKAGEN Global

I maj endte aktiefonden SKAGEN Global efter sit referenceindeks. Fonden steg med 0,47 pct., mens indekset steg med 2,50 pct.

SKAGEN Global har mødt modvind i andet kvartal til trods for kvartalsresultater i de underliggende selskaber, der stort set var i tråd med forventningerne. Markedet reagerede negativt på mange af resultaterne, hvilket førte til nedgang i aktiekurserne. Forventningerne om fortsatte høje renter kan bidrage til kortsigtede salg i en række aktier, eftersom selskabernes fremtidige indtjening skal tilbage diskonteres til højere rentesatser, hvorved nutidsværdien af den fremtidige indtjening bliver lavere – hvilket igen fører til en lavere prisfastsættelse af selskabernes aktier.

Det gælder eksempelvis producenten af medicinsk udstyr, Abbott Laboratories, der til trods for et stærkt regnskab har oplevet en kursnedgang på 15 pct. siden marts. SKAGEN Global udnyttede de lave kurser til at øge beholdningen i selskabet på gunstige ´kursniveauer. Porteføljen vurderes som værende attraktivt prissat med en betydelig upside for investorer med en langsigtet investeringshorisont.

Blandt de bedste bidragsydere i maj finder vi forsikringsmægleren Brown & Brown, kreditvurderingsbureauet Moody’s og logistikselskabet DSV. Estee Lauder, Abbott Laboratories og Accenture var blandt de dårligst præsenterende selskaber i maj måned. Brown & Brown leverede et stærkt kvartalsresultat, Moody’s aktiekurs steg efter at have ligget stabilt de første af årets fire måneder og DSV oplevede en lille fremgang, men handles fortsat langt under vores vurdering af aktiens reelle værdi. Estee Lauder rapporterede svage regnskabstal og faldt som følge heraf.

Læs mere i fondens månedsrapport.

SKAGEN Kon-Tiki

Vækstmarkedsfonden SKAGEN Kon-Tiki faldt tilbage med -0,49 pct. i maj, hvilket var lidt bedre end referenceindekset, der faldt med hele -0,94 pct.

De globale aktiemarkeder steg, drevet af positive forventninger til kunstig intelligens, der i særdeleshed har løftet teknologiselskaberne. Selvom aktierne i emerging markets fik god støtte fra en række teknologiselskaber, underpræsterede den del af aktiemarkedet i forhold til de udviklede markeder.

Fondens bedste bidragsydere var det sydkoreanske kosmetikselskab Cosmax, der drog nytte af efterspørgslen på uafhængige mærker. Ping An Insurance og LG Electronics var også blandt de bedste bidragsydere til fondens afkast. Sidstnævnte drog nytte af, at efterspørgslen efter kølesystemer til AI-faciliteter er støt stigende. Cosmax leverede stærkere resultater end ventet, og selskabet fortsætter med at drage nytte af den strukturelle væksttrend indenfor den globale skønhedsindustri. Ping An Insurance nød godt af en mere positiv stemning omkring de kinesiske aktier

Samsung Electronics var den største negative bidragsyder. En række af fondens brasilianske selskaber blev påvirket af markedsuro. Bekymringer for den brasilianske regerings håndtering af uafhængige samfundsinstitutioner samt landets finanspolitiske retning bidrog til nedgang i aktiekurserne for brasilianske selskaber som Assai, Raizen og Cosan. Samsung Electronics aktiekurs faldt mod slutningen af måneden, da en fagforening, der repræsenterer en femtedel af arbejdsstyrken, udløste en strejke efter sammenbrudte lønforhandlinger. Markedet reagerede også negativt på Suzanos bekræftelse af interessen for at købe det USA-noterede selskab International Paper. Den øgede sandsynlighed for en længere periode med høje renter tyngede disse selskaber på grund af høje gældsbyrder, selvom vi mener, de er håndterbare.

I maj købte fonden op i et nyt selskab og afsluttede samtidig investeringen i et selskab. Det nye selskab i fonden er den koreanske finansinstitution Hana Financial Group. Koreanske finansinstitutioner handles til en brøkdel af deres bogførte værdi, men det er i færd med at ændre sig grundet det koreanske Value Up-program. Fonden solgte sig helt ud af aktierne i i det USA-noterede biltilbehørsselskab Phinia, da aktiekursen nåede vores mål. Dermed består porteføljen nu af 46 selskaber der handles til bare 7 gange deres indtjening og 0,9 gange deres bogførte værdi i gennemsnit. Selv om porteføljens rabat er blevet noget mindre de seneste måneder, forbliver den på over 40 pct. sammenlignet med referenceindekset for fonden, MSCI Emerging Markets.

Læs mere i fondens månedsrapport.

SKAGEN Focus

Den globale aktiefond SKAGEN Focus slog det generelle aktiemarked i maj. Fonden steg med 2,84 pct., mens fondens indeks steg med 2,50 pct. Fonden fokuserer primært på små og mellemstore selskaber, og afkastet i fonden for hele året er bedre end de indeks, der måler afkastet på små og mellemstore indeks.

Blandt de bedste bidragsydere i maj finder vi mineselskabet Fortuna Silver, der steg som følge af højere guldpriser. Containerselskabet Danaos steg efter et solidt regnskab og rygter om en afnotering af selskabet. Vores spin-off-position i producenten af brændstofindsprøjtningssystemer, Phinia, fortsatte med at stige i løbet af måneden. Japan Post Holding præsterede mindre godt til trods for tilbagekøb af aktier og gode resultater.

Fonden har etableret en ny position i det overkapitaliserede forsikringsselskab Samsung Fire and Marine, der står til at drage nytte af lovgivningsinitiativet ”Value-up”, der for tiden påvirker det sydkoreanske aktiemarked.

Læs mere i fondens månedsrapport.

SKAGEN m2

Ejendomsfonden SKAGEN m2 steg med hele 3,99 pct. i maj, mens indekset steg med 1,663 pct.

Den svenske centralbank sænkede renten før både Den Europæiske Centralbank og Fed, hvilket indikerer, at rentetoppen kan være nået. Det er gunstigt for ejendomsaktier, og SKAGEN m2 har fortsat en overvægt af sine investeringer i Skandinavien og Europa. Evnen til at bevæge sig mellem geografiske områder for at drage nytte af forskellige mikro- og makrofaktorer er en af fonden store fordele. Fondens bedste bidragsyder til afkastet var svenske Catena, der steg efter en kreditopgradering og opkøbet af et gigantisk lager fra DSV. Den dårligste bidragsyder var Digital Bridge, der blev påvirket af indikationerne om udskydelsen af rentesænkninger i USA.

I porteføljen kom der også to nye opkøbstilbud i løbet af måneden. Det første var for den spanske kontoroperatør Arima og det andet for den asiatiske investeringsforvalter ESR. Begge bud er fortsat under behandling. Opkøbsforslagene kom fra konsortier ledet af private equity forvaltere. Vi har tidligere peget på, at der vil komme flere af disse bud på grund af lave værdiansættelser på en række børsnoterede ejendomsselskaber. Vi ser nu starten på denne trend.

SKAGEN m2 fokuserer hovedsageligt på modstandsdygtige selskaber i forskellige undersegmenter indenfor ejendomssektoren. Selskaberne er ofte prisfastsat under vores estimat på selskabets fair værdi, og det er vigtigt for os, at selskaberne historisk har vist, at de kan præstere under forskellige markedsforhold. Derudover er det vigtigt, at selskaberne har solide balancer og en tallinje der er inflationsjusteret (ejendomsselskaber opererer ofte med inflationsjusterede lejekontrakter).

Læs mere i fondens månedsrapport.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globale aktiefond SKAGEN Vekst steg 3,24 pct. i maj, mens indekset steg med 3,80pct.

SKAGEN Vekst nåede en milepæl, da fonden passerede en pris på 5000 NOK pr. andel. Investorer, der har været med siden fondens opstart, har dermed fået sine oprindelige investeringer 50 gange igen.

Samsung Electronics blev påvirket af, at deres højhastighedshukommelseschips fejlede en test udført af Nvidia. Til trods for tilbageslaget leverer Samsung fortsat til en række andre kunder, og det forventes, at Samsung snart skal levere til Nvidia igen. Efterspørgslen på hukommelseschips forventes at stige med udviklingen inden for kunstig intelligens, og industrien er blevet mere rationel. Samsung forbliver derfor en nøgleposition i fonden.

Shell oplevede en vanskelig måned med faldende oliepriser. Der er dog flere grunde til, at vi holder fast i selskabet: seneste kvartalsregnskab viste et stærkt resultat og så er vi imponeret over selskabets nye ledelsesteam. Vi forventer, at selskabet vil levere gode resultater fremover og forventer et afkast på omkring 10 pct. alene fra selskabets løbende udbytte og tilbagekøb af aktier.

Milicom var blandt de største positive bidragsydere i maj med stærke resultater fra første kvartal, hvilket øgede tilliden til selskabets mål for frie kontantstrømme. Aktiekursen fik også et løft grundet en annonceret interesse i et kontant opkøb af selskabet. Cadeler, en anden stærk bidragsyder, annoncerede flere nye kontrakter og udvidelser. Noget der reflekterer et stramt marked for offshore vindinstallationsfartøjer.

Aktiekursen for TGS faldt i takt med olieprisen, og vi øgede vores position i selskabet, der nu udgør næsten 1 pct. af fonden. Stærke resultater fra Nvidia førte til en opgang i AI-relaterede aktier, og vi reducerede vores eksponering i Broadcom. Vi reducerede også eksponeringen i Wilh. Wilhelmsen Holding på grund af bekymringer om tilførslen af nye bilskibe.

Vi favoriserer fortsat attraktivt prisfastsatte selskaber inden for sektorerne finans, industri og energi. Efter de seneste måneders opgang ser vi en betydelig downside-risiko i mange dyre vækstselskaber, specielt på det amerikanske aktiemarked. Hvis inflationen overrasker på upside, forventer vi, at fonden vil give en bedre downside-risiko end referenceindekset.

Læs mere i fondens månedsrapport.

Mere om Globale aktiemarkeder

Andet kvartal: Flere lyspunkter i et udfordrende investeringsklima

Efter en stærk maj måned på det globale aktiemarked, var juni mere udfordrende. Usikkerhed præger ...

Træt af valg? Fokuser på de langsigtede fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Det amerikansk-kinesiske dilemma

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up