Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

Alexandra Morris: Fokus på værdi

Nå som oppmerksomheten vendes mot selskapsinntjening, undersøker vi sammenhengen mellom inntjening og verdsettelse, og hva dette kan bety for fremtidig aksjemarkedsavkastning.

Oppdateringen av inflasjonen i USA tidligere i måneden viste at forbrukerprisene falt til 3,4 prosent, noe som samsvarte med forventningene for første gang på fem måneder. Dette ga lettelse blant investorene. Etter en svak april, hvor aksjene så ut til å miste fart, steg aksjemarkedene til nye høyder med S&P 500, Nasdaq Composite og Dow Jones Industrial-indeksene som alle nådde nye rekorder.

Den positive stemningen skyldtes at rentekutt igjen ble aktuelt for 2024, noe som dempet frykten for at sta inflasjon kunne forsinke dem til neste år. Selv om det er usannsynlig med rentekutt i juni eller juli, spår det amerikanske futuresmarkedet igjen to kutt på 0,25 prosent hver innen utgangen av året.

I Eurosonen, hvor inflasjonen har falt til 2,4 prosent og konsekvensene av handelsforstyrrelser i Rødehavet forventes å være mindre alvorlige enn tidligere antatt, ser det ut til at Den europeiske sentralbanken (ECB) vil starte rentekutt neste måned, med tre ytterligere kutt forventet innen utgangen av 2024.

I tillegg til at inflasjonen nærmer seg sentralbankenes langsiktige mål, er det oppmuntrende tegn på at den globale økonomien er på vei mot fortsatt vekst. Nyere sysselsettings- og PMI-data har vært positive, og den siste undersøkelsen fra Bank of America blant globale fondsforvaltere viste at over tre fjerdedeler (78 prosent) av respondentene tror en global resesjon er usannsynlig de neste 12 månedene.

Teknologisektoren fortsatt en risiko

Den samme undersøkelsen viste at investorene er de mest optimistiske siden november 2021, men historien har lært oss – spesielt de med en kontrær tilnærming – å være forsiktige når slik optimisme råder. Den største trusselen fortsetter å være konsentrasjonsrisiko i amerikanske aksjer, men dette kan enkelt dempes ved å investere utenfor indeksen, hvor de syv største teknologiselskapene nå utgjør over 30 prosent av den totale vekten.

Den amerikanske teknologisektoren er for tiden priset til 33 ganger inntjeningen – 83 prosent over sitt 20-årige gjennomsnitt (18x) og en verdsettelse sist sett i 2002 da IT-boblen sprakk. Dette har drevet S&P 500-indeksen opp til en fremtidig P/E på 20x – et nivå hvor påfølgende ettårsavkastning har hatt en tendens til å være negativ, og 10-års annualiserte avkastninger alltid har vært beskjedne (2-5 prosent).

USA-markedets verdsettelses-premium på rekordnivå

valuation premium.png

Kilde: Causeway Capital / FactSet pr. 31/03/2024. P/E beregnet ved bruk av de siste 12 måneders inntjening.

Relativt til resten av verden er USA for tiden priset til en rekordpremium basert på inntjening, med Europa og Kina priset til rabatter på henholdsvis 30 og 50 prosent. Fremvoksende markeder tilbyr generelt god verdi, med alle store utviklingsland bortsett fra India og Taiwan som handles under 20-årige gjennomsnittlige verdsettelser (P/B).

Veien videre

Det nåværende miljøet med positiv økonomisk vekst, høyere renter over lengre tid og rimelige verdsettelser (utenfor amerikansk teknologi) bør være gunstig for verdiaksjer, hvis inntjening og verdsettelser har en tendens til å dra mest nytte av en syklisk oppgang. Konsensusprognoser viser at selskapsinntjeningen forventes å forbedres på tvers av alle regioner i år, mens marginene også forbedres.

regional earnings.png

Kilde: JP Morgan pr. 30/04/2024

Så hva betyr dette for aksjemarkedsavkastningen? På lang sikt er verdsettelse den viktigste driveren, med flere ekspansjoner eller sammentrekninger som dikterer aksjeutviklingen uavhengig av inntjening eller marginer. Diagrammet nedenfor viser hvordan endringer i verdsettelse og inntjening har bidratt til S&P 500s avkastning hvert år siden finanskrisen. For eksempel var indeksen opp 24% i fjor, med økende inntjening og økende verdsettelser som bidro likt.

Hvis dagens P/E-multippel (20,1x) forblir uendret, vil prisendringen tilsvare veksten i inntjeningen, som forventes å være rundt 10%. Hvis inntjeningsmultippelen faller mot sitt 10-årige gjennomsnitt (17,7x), vil prisen imidlertid være stort sett flat, en situasjon som ligner 2011.

valuations earings performance.png

Kilde: SimpleVisor

Selv om inntjening er mindre viktig enn verdsettelse på lang sikt, er de viktige for sentimentet på kort sikt, og skuffelser utløser ofte betydelig negativitet og salgsaktivitet når verdsettelsene er høye. Et trekk ved den høye konsentrasjonen i amerikanske aksjemarkeder er at de syv største teknologiselskapene for tiden bidrar med en femtedel av S&P 500s totale inntjening. Nvidia, som forventes å bidra med nesten en fjerdedel av indeksens inntjeningsvekst i 2024, vil rapportere første kvartals inntjening denne uken, noe som sannsynligvis vil være den neste store testen for den nåværende markedsrallyen.

Selv om det kan virke risikabelt å satse mot disse selskapene på kort sikt, vil de smarteste investeringene på lang sikt komme fra å investere globalt, men selektivt i selskaper med verdsettelser som gir potensial for positiv revurdering og beskyttelse mot nedside.

---

All informasjon pr. 30/04/2024 med mindre annet er oppgitt.

Globale aktiemarkeder

Maj: Optur på de globale aktiemarkeder

Kunstig intelligens trak de globale markeder yderligere op og var et vigtigt tema på vækstmarkederne ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Globale aktiemarkeder

SKAGEN Global: Tålmodig og langsigtet

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ...

April: Tålmodigheden blev sat på prøve

Aktiemarkederne satte sig i april efter et stærkt første kvartal. De globale markeder faldt i takt ...

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up