Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Stuart Kirk: ESG-investeringer kræver sund fornuft

11. marts 2024

Stuart Kirk, der også har erfaring som porteføljeforvalter, argumenterede på SKAGEN Fondenes Nytårskonference for, at ESG-investeringer trænger til at blive gennemlyst med sund fornuft. Kirk forklarede, at mange investorer fortsat er usikre på, hvordan man helt præcist definerer ESG, hvilket naturligvis er frustrerende for dem, der ønsker at investere bæredygtigt. Usikkerheden, mener han, bunder i at mange forveksler ESG-input og ESG-output. Input dækker over i hvilken grad, et selskab er eksponeret mod ESG-risiko, hvilket for eksempel kunne være en virksomheds brug af fossile brændsler. Output dækker over det, Kirk kalder for ”gode selskaber”, der har en reel impact. Han eksemplificerede det med Artikel 8 og 9 fonde, hvilket eksempelvis SKAGENs fonde er.

På Nytårskonferencen forklarede Kirk også, at mange investorer er nødt til at revurdere deres investeringshorisont, hvis de reelt ønsker at gøre en forskel gennem investeringer. Ifølge ham praktiserer mange investorer nemlig snarere trading end reel finansiering. Sidstnævnte drejer sig om at låne kapital til en virksomhed over en længere horisont, hvilket sætter et selskab i stand til at gøre en reel forskel. Det gør man ikke i førstnævnte eksempel, hvor man kun ejer sit værdipapir over korte perioder.

Kirk blandede sig også i diskussionen om aktiv versus passiv forvaltning. Han forklarede, at det over de seneste 25 år har været nemt at drive virksomhed grundet et favorabelt økonomisk miljø. Det har, ifølge Kirk, været medvirkende til, at spændet i afkastet mellem aktiv og passiv forvaltning er mindsket. Det kommer dog til at ændre sig, mener Kirk, da låneomkostningerne stiger, arbejdskraften bliver dyrere samt fordi, virksomheder i stigende grad vil møde geopolitiske udfordringer. Dermed er tiden nu til at give aktiv forvaltning en chance, da mulighederne for at slå markedet ifølge Kirk er gunstige.

Sondre Myge, SKAGEN Fondenes Head of ESG, rundede oplægget af sammen med Kirk, hvor de diskuterede fremtiden for ESG-investeringer. Kirk gjorde det klart, at output-investeringer og ”gode selskaber” bestemt har en fremtid foran sig, mens han ikke havde de store forventninger til input-investeringer. Kirk forklarede også, at den bedste måde at få selskaber til at omstille sig på er gennem kredit, hvormed man som aktiv ejer kan stille krav til selskaberne.

Du kan se hele Stuart Kirks indlæg på Nytårskonferencen her.

Mere om Nytårskonferencen

James Anderson: Langsigtet merafkast kræver dybdegående kendskab til virksomhederne

James Anderson, indflydelsesrig investor, tidligere partner i Baillie Gifford og forvalter af ...

Kinaekspert Keyu Jin: Vestlige myter skygger for forståelsen af Kina

Keyu Jin, forfatter og økonom med speciale i kinesisk økonomi, talte ved SKAGEN Fondenes ...

Aswath Damodaran: Usikkerhed er en fordel for aktive forvaltere

Ved SKAGEN Fondenes Nytårskonference 2023 forklarede finansprofessor og valuerings-guru Aswath ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up