Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

8 min læsetid

November bød på positive afkast over hele linjen

Efter gennem et par måneder at have undervældet kom de globale aktiemarkeder flot igen i november. Inflationen er umiddelbart på tilbagetog, og centralbankerne peger diskret på, at vi måske nærmer os afslutningen på en cyklus med stigende renter. Men det kan være svært at spå om makroøkonomi – for det er ikke mange år siden, at samme centralbanker sparkede frygten for fremtidig inflation til hjørne med ord som 'forbigående trend', og virkeligheden viste sig jo noget anderledes.

Det blev de amerikanske aktier, der førte an i ræset i november, tæt fulgt af først de europæiske og dernæst de japanske, mens Kina fortsat – og til trods for omfattende statslige stimuli – sakkede bagud.

I SKAGEN-fondene leverede samtlige fem aktiefonde pæne positive afkast, men kun SKAGEN Focus leverede positivt på den relative bane og slog sit indeks.

SKAGEN Focus

Den koncentrerede small-/mid-cap-fond SKAGEN Focus leverede den forgangne måned fondens hidtil flotteste præstation i år. Med et afkast på 6,5 pct., blev november nemlig både absolut og relativt en positiv oplevelse, for referenceindekset MSCI ACWI nåede kun 5,7 pct. På en femårig horisont har SKAGEN Focus også klaret sig pænt med 8 pct. i gennemsnitligt årligt afkast, dog har indekset med 10 pct. i afkast leveret bedre.

Det blev japanske Pasona, der ydede det største bidrag i november, idet koncernen, der arbejder med rekruttering og vikarservice, indvilligede i at sælge sin andel i datterselskabet Benefit One, hvilket bidrog flot på bogen hos Pasona. Et andet stærkt bidrag kom fra den undervurderede guldmine Fortuna Silver Mines, der i sit seneste regnskab demonstrerede tydelig evne til at omsætte sine aktiver til afkast. Med en guldpris, der bevæger sig opad, tegner der sig et samlet billede af et selskab med fremtidigt potentiale.

I modsat ende blev det den tyske potaskeproducent K+S, der trak mest ned, idet markedets spillere er bekymrede for et afmattet prismiljø.

Forvalterne tog en del af profitten hjem i Pasona og solgte desuden sin position ned i den amerikanske hoteloperatør Marcus Corp, idet der er bedre risikobelønning at hente andre steder. Forvalterne øgede positionen i den spanske automotivleverandør Gestamp, da kursen var attraktiv, og købte sig ind i et nyt selskab: Doosan Bobcat, der er en af verdens største producenter af maskiner til byggeri og minedrift. Doosan Bobcat handles med en betydelig rabat, fordi investorforventningerne er under pres på grund af cyklisk dødvande i nogle af selskabets aftagermarkeder. Forvalterne mener dog, at der er en markant upside i værdiansættelsen, som udløses, så snart forholdene normaliserer sig.

SKAGEN Global

Den globale aktiefond SKAGEN Global gav 5,2 pct. i afkast i november, hvilket var en lille smule under indekset, MSCI ACWI, der leverede 5,7 pct. Over en femårig horisont er det relative billede nogenlunde det samme. Her har fonden givet 9,3 pct. mod 10 pct. i indekset.

De tre største positive bidrag til afkastet i den globale aktiefond kom fra kreditvurderingsselskabet Moody's og de to it-selskaber Microsoft og Accenture. Moody's har haft et flot år, og det kan snildt fortsætte, idet markedet fornemmer, at fremtiden byder på et lavere rentemiljø med den konsekvens, at flere selskaber har brug for rådgivning om refinansiering og obligationsudstedelser.

De to it-giganter går også en lys fremtid i møde. De er stået gennem en periode med turbulent makroøkonomi og vil begge nyde godt af fremtidens øgede fokus på kunstig intelligens.

Det blev kosmetikkoncernen Estee Lauder, logistikkæmpen DSV og den canadiske jernbaneoperatør Canadian Pacific, der trak mest fra i det samlede billede. Når det gælder Canadian Pacific, skyldes afkastet at den mexicanske regering har grebet ind i landets jernbanedrift, hvilket har haft en negativ afsmittende effekt på sektoren. Både Estee Lauder og DSV har forvalterne beskrevet uddybende tidligere på året.

SKAGEN Kon-Tiki

Vækstmarkedsfonden SKAGEN Kon-Tiki formåede trods et positivt absolut afkast på 2,1 pct. ikke at nå sit indeks MSCI EMI, der leverede 4,5 pct. i måneden. Over fem år har fonden dog med 3 pct. i gennemsnitligt årligt afkast leveret nogenlunde på niveau med indeksets 3,1 pct.

De to it-selskaber hollandske Prosus og sydafrikanske Naspers blev månedens højdespringere. Begge drog nytte af den stærke indtjening i Tencent foruden fortsatte aktietilbagekøb. Også Samsung Electronics er tilsyneladende efterhånden gennem det værste og forventer at vende indtjeningen i løbet af de næste kvartaler som et resultat af stigende priser på hukommelseschips, idet der skæres i produktionen på tværs af hukommelsesindustrien, hvilket fører til reducerede lagre. Den brasilianske bankkoncern med det næsten selvindlysende navn Banco do Brasil fortsatte også sin stærke vækst med et overraskende godt driftsresultat og en stadig attraktiv værdiansættelse.

De største negative bidrag kommer fra webkonglomeratet Alibaba, der faldt som et resultat af, at koncernen har besluttet at droppe et planlagt spin-off af deres cloud-virksomhed. Også forsikringsselskabet Ping An faldt, da det kom for en dag, at selskabet er blevet bedt af den kinesiske regering om at redde den omstridte ejendomsudvikler Country Garden, selv om Ping An selv har benægtet historien. For den sydafrikanske platinproducent Sibanye skuffede driften, hvilket førte til en upopulær beslutning om at sikre finansiering gennem konvertible obligationer med den iboende risiko, at man udvander værdien for de nuværende investorer.

SKAGEN m2

I ejendomsfonden SKAGEN m2 blev november en stærk måned. Her nåede man 7,1 pct. i afkast mod 7,6 pct. afkast i indekset, MSCI ACWI Ejendomme IMI. Over en femårig horisont har fonden overpræsteret sit indeks med 1,4 pct. i gennemsnitligt årligt afkast i fonden mod negative -0,5 pct. i indekset.

Månedens bedste bidrag kom fra spanske Cellnex, der driver teletårne, britiske Grainger, der udlejer privatboliger, og svenske Castellum, der er et af Sveriges største børsnoterede ejendomsselskaber. Cellnex kunne præsentere et solidt regnskab for tredje kvartal med klare planer for fremtiden, mens Grainger kunne fremvise et positivt årsregnskab, der tydeligt viser selskabets evne til at vækste udlejningsporteføljen, også ud over inflationen – og i øvrigt kunne annoncere et nyt partnerskab med jernbaneselskabet Network Rail. Sammen skal de opføre mere end 2.000 nye boliger. Et jernbaneselskab er en attraktiv partner i den type projekter, idet de har adgang til grunde med centrale placeringer – og ofte til gode priser.

I bunden finder vi amerikanske Marcus Corportation, der driver hoteller og biografer, uden at det er muligt at pege på en selskabsspecifik årsag til faldet. Det næstværste bidrag kom fra Hong Kong-ejendomsselskabet CK Asset, idet privatboligmarkedet i Hong Kong stadig er i en svag udvikling, ogmeldinger om fortsat afmatning i den økonomiske vækst presser huspriserne. CK Asset er imidlertid en meget defensiv og velpolstret entreprenør og bør kunne modstå udfordringerne i et fortsat svært miljø.

SKAGEN Vekst

Den nordisk/globalt fokuserede aktiefond SKAGEN Vekst nåede 2,5 pct. i november, mens indekset, der er kombineret af halvt MSCI Nordic og halvt MSCI AC ex. Nordic, leverede 6,6 pct. i samme periode. Over en femårig horisont har fonden givet flotte 9,2 pct. i gennemsnitligt årligt afkast, men når dermed ikke helt indekset, der har præsteret 10,1 pct. om året i samme periode.

Den danske facilitetsservicekoncern ISS hørte blandt højdespringerne i SKAGEN Vekst denne måned oven på offentliggørelsen af selskabets stærke indtjening i tredje kvartal. Forvalterne i SKAGEN Vekst mødte selskabets topchef i november og forlod mødet med endnu større tillid til investeringen. Der er mulighed for forbedrede marginer og en betydelig vækst i afkastet til investorerne.

Svenske AB Volvo, selskabet bag lastbilproducenten og en række andre aktiviteter - leverede også flot. En afmattet økonomi til trods flyder ordrerne på lastbiler stadig fra USA, endda over forventning. Aktien fik også rygvind af, at strejken på det Volvo-ejede selskab Mack Truck endelig fik en afslutning, og at selskabet dermed undgik potentielt omkostningstunge tab i produktionen. Citigroup, den amerikanske bankkoncern, præsterede også pænt og viser stadig flere tegn på at lykkes med planen om at omkostningsreducere og forenkle organisationen.

Det blev som i SKAGEN Kon-Tiki også i SKAGEN Vekst to kinesiske selskaber, der trak ned – forsikringsselskabet Ping An og webkæmpen Alibaba. Forvalterne mener dog – samtidig med at de anerkender, at de aktuelle makroøkonomiske omstændigheder i Kina er svære – at markedet komplet har tabt den iboende fundamentale værdi af netop disse to aktier af syne i ræset mod døren. Begge selskaber har dygtige ledelser, høj rentabilitet, gode vækstudsigter og fornuftig kapitalallokering.

Efter selskabsbesøg i Korea besluttede forvalterne at øge positionen i genforsikringsselskabet Korean Reinsurance. Her ser man masser af potentiale og ser blandt andet ind i et markedsmiljø med højere priser både internationalt og på hjemmemarkederne, hvilket kan udløse betydelig gevinst, hvis selskabet fortsætter med klar og konsistent kommunikation til investorerne.

Aktiemarkedet

Fem grunde til at tage børsuroen helt roligt

Der er især én grund til, at du som fondsinvestor kan tage børsuro og virusfrygt med ophøjet ro: ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Aktiemarkedet

Hvordan bør du investere lige nu?

Det er i perioder som denne, at du kan lægge grundstenen til et god langsigtet afkast. Sådan griber ...

Bør investorerne være bekymrede for Rusland?

Der er fortsat usikkerhed omkring situationen mellem Rusland og Ukraine, selvom der er håb for en ...

Hvad bør investorer fokusere på i tider med krise og inflation?

Oven på et krisetungt første halvår af 2022 ser vi her nærmere på selve krisens natur men også på ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up