Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

8 min læsetid

Stærke resultater i fondene trods geo-politisk uro

Efter en stærk sommer faldt de globale aktiemarkeder en smule i august på baggrund af vedvarende bekymring for udviklingen i Kina, kombineret med en stadig høj inflation – der dog så småt har sænket farten lidt. Regnskabssæsonen bød ikke på de store overraskelser, og trods faldet i august er markederne stadig relativt modstandsdygtige ikke mindst på grund af en tiltagende tro på, at renten topper næste år.

Geopolitisk var der – også i august – uro på det afrikanske kontinent, hvor et militærkup i Gabon blev det niende kup syd for Sahara på blot tre år. Og det var ikke kun i den region, vækstmarkederne var under pres i august. Kina trak også negative overskrifter, ikke mindst på grund af det kinesiske ejendomsselskab Evergrande, der genoptog handlen oven på halvandet års suspension … og umiddelbart efter faldt 80 pct., som en ildevarslende påmindelse om de udfordringer, det forgældede ejendomsmarked i Kina står overfor. De kinesiske myndigheder skruede igen op for stimulusblusset og sænkede renten, men de udenlandske investorer trak følehornene til sig, til trods for at centrale råvarer som jern, kobber og olie holdt niveauet eller steg.

Fire af vores fem fonde overpræsterede deres referenceindekser i august.

SKAGEN Global

I vores globale aktiefond SKAGEN Global havnede afkastet helt på linje med afkastet i referenceindekset MSCI All Country World. Begge steder havnede afkastet på -1,3 pct. Også på en femårig horisont ligger de to på niveau. I fonden er der leveret 8,8 pct., mens referenceindekset har præsteret 8,9 pct.

Fondens positive top-tre bidragydere blev tre amerikanere: Genforsikringsselskabet Brown & Brown, Mastercard, der tilbyder betalingsløsninger, og rådgivningsvirksomheden Marsh & McLennan. Alle tre præsenterede pæne kvartalsrapporter med et optimistisk syn på fremtiden.

I modsat ende trak to luksushuse og en discountkæde ned: Den amerikanske lavpriskæde Dollar General, samt luksuskoncernerne Estee Lauder, der producerer premiumkosmetik, og LVMH, der er gruppen bag prominente mærker som Louis Vuitton og Moët-champagne. Prispunktet har de tre ikke tilfælles, men alle tre døjer med for store lagre og driftsudfordringer.

Luksuskoncernerne kæmper stadig med Kina, fordi efterspørgslen ikke er kommet ordentligt igen oven på pandemien, mens Dollar General oplever faldende salg, fordi inflationen har ramt de amerikanske lavindkomst-forbrugere hårdt.

Du kan læse mere om SKAGEN Global i den seneste månedsrapport.

SKAGEN Focus

Vores koncentrerede small-/mid-cap-aktiefond SKAGEN Focus leverede -2,53 pct. i afkast i august, og med et afkast på -1,25 pct. i referenceindekset MSCI All Country World nåede fonden således hverken positivt afkast på den absolutte eller relative bane. Ej heller på en femårig horisont når fonden sit indeks. Her har fonden givet 6,4 pct., mens indekset har leveret 9 pct.

dermed ikke nok til at slå sit referenceindeks Blandt de positioner, der trak opad, finder man den amerikanske supermarkedskæde Albertsons, som stadig handles med betydelig rabat sammenlignet kontantbuddet fra mergerselskabet Kroger. Også fondens japanske finansselskaber, herunder Shiga Bank og Japan Post Holding, viste flotte takter blandt andet som en effekt af positive forventninger til, at rentekurven kommer under kontrol.

De positioner, der trak ned, tæller mineselskaberne, idet svag indtjening og stigende politisk usikkerhed i driftsmarkederne påvirkede negativt.

August bød på en enkelt tilføjelse til porteføljen: First Horizon, en amerikansk bank, som forvalterne mener handles til en fin rabat sammenlignet med selskabets reelle værdi – og som viser klare tegn på at stå over for en omvurdering på den mellemlange bane.

Du kan læse mere om SKAGEN Focus i den seneste månedsrapport.

SKAGEN Kon-Tiki

Vores vækstmarkedsfond SKAGEN Kon-Tiki leverede -3,5 pct. i afkast og slog dermed sit indeks, MSCI Emerging Markets, på den relative bane, for her havnede afkastet helt nede på -4,8 pct. Også over en femårige horisont har fonden klaret sig bedre end indekset. Her har fonden leveret 3,3 pct., hvor indekset har givet 2,4 pct.

Fremgangen i fonden denne måned blev blandt andet drevet af, at den russiske supermarkedskæde Magnit afsluttede et tilbagekøbsprogram, hvor koncernen tilbagekøbte 21 pct. af aktierne fra ikke-russiske investorer, hvilket betød, at selskabet kunne genvurderes. Olieselskabet Lukoil har eftersignede ansøgt om tilladelse til et lignende tilbagekøb, hvor de kan erhverve sig en 25 pct. andel af selskabet med 50 pct. rabat. Hvad angår Rusland, er SKAGENs politik stadig at frasælge samtlige russiske positioner i fondene, så snart det er muligt.

Trods et fald i indtjeningen i seneste halvårsregnskab lå det kinesiske olieselskab CNOOC stadig foran markedets forventninger i juni, hvilket bidrog pænt til fondens afkast. Også det koreanske kosmetikfirma Cosmax fortsatte sin fremmarch oven på flotte resultater i andet kvartal og en stigning på mere end 150 pct. sammenlignet med året inden.

De største negative bidrag stod det kinesiske forsikringsselskab Ping An for, her led man under markedets bekymring for investeringsporteføljen, sammen med den brasilianske bioenergiproducent Raizen, hvor kursen faldt oven på en svag udvikling i andet kvartal, hvor selskabet har bremset afsætningen af sukker og ethanol i håbet om bedre priser de kommende måneder. Også den norske landbaserede lakseopdrætter Atlantic Sapphire faldt tungt oven på et svagt kvartalsresultat – og beskeden om, at selskabet muligvis kommer til at bryde sine forpligtelser over for banken i tredje kvartal.

Fonden købte sig ind i to nye selskaber i august – dels den mexicanske sundhedskoncern Genomma Lab, der producerer en lang række ikkereceptpligtige lægemidler og hudplejeprodukter. Her er selskabet i gang med at trække produktionen hjem, efter at have brugt eksterne producenter, hvilket kunne forbedre marginerne markant. Også den colombianske supermarkedskæde Exito blev en del af porteføljen, efter at selskabet blev udskilt fra sit moderselskab GPA.

Du kan læse mere om SKAGEN Kon-Tiki i den seneste månedsrapport.

SKAGEN m2

I august gav vores ejendomsfond et negativt afkast på -1,7 pct., og leverede således relativt en smule bedre end indekset, MSCI All Country World Index Ejendomme IMI, hvor afkastet havnede på -1,9 pct. På en femårig horisont skriver fonden afkastet med sorte tal og har leveret 0,5 pct. i afkast, hvorimod indekset går i rødt med -0,9 pct. i afkast.

SKAGEN m2 generated a positive relative return in August, and the fund is still outperforming its benchmark year to date.

Markedet for global ejendom havde en dramatisk måned i august, hvor renten på tiårige obligationer i USA steg til højeste niveau siden 2007 som følger af frygt for yderligere stramninger. I Storbritannien faldt boligpriserne 5,3 pct. sammenlignet med året inden – så hurtigt er markedet ikke faldet i 14 år.

Fondens bedste præstation kom blandt andet fra en amerikaner: Digitalbridge, der forvalter digital infrastruktur, og som leverede en flot kvartalsrapport, der tydeligt vidner om en udvikling i tråd med målene, hvis endestation er en dekonsolidering af deres datacentre, en helt central brik i selskabets omstilling.

I modsat ende trak det brasilianske logistikselskab LOG ned. Her var det svært at pege på en konkret selskabsspecifik årsag til faldet, tværtimod kunne LOG præsentere en kvartalsrapport i tråd med forventningerne, der tydeligt viser selskabets evne til at omsætte aktiver til likviditet i et miljø med høje renter.

Du kan læse mere om SKAGEN m2 i den seneste månedsrapport.

SKAGEN Vekst

Vores halvt nordiske/halvt globale aktiefond SKAGEN Vekst leverede negative -0,6 pct. i afkastet, hvilket var noget bedre end indekset, MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, der havnede på -1,1 pct. i negativt afkast. Over fem år er billedet dog omvendt. Her har fonden givet 7,8 pct. i afkast, mens indekset har leveret 8,2 pct.

Største positive bidrag stod fondens største position Novo Nordisk for. Novo steg 21 pct. (i norske kroner) især på baggrund af et nyt studie fra medicinalkæmpen, der – som forventet – viste, at selskabets ekstremt populære vægttabsmiddel Wegovy også kan mindske risikoen for hjertekarsygdomme. Herudover fik fonden også rygvind af en genvurdering af de russiske positioner.

Det kinesiske forsikringsselskab Ping An trak til gengæld ned. Markedet frygter, at en svækket økonomisk vækst i Kina vil mindske efterspørgslen på forsikringsprodukter. I fonden mener forvalterne dog, at en sløvere økonomisk vækst er mere end indregnet i den nuværende aktiekurs og ikke vil køre investeringscasen i sænk.

Forvalterne øgede positionerne i både finske Nokia og danske ISS i august. Begge selskaber offentliggjorde relativt svage kvartalsregnskaber, men da intet umiddelbart påvirkede den langsigtede investeringscase, valgte SKAGEN Vekst-teamet i tråd med investeringsfilosofien at gå den kontrære vej og udnyttede den svækkede pris på aktien til yderligere opkøb.

Fonden solgte sig helt ud af den norske lakseopdrætter Salmar oven på et flot kvartalsresultat, hvor aktien nåede en pris, der reflekterer selskabets underliggende værdi. Også Novo Nordisk blev solgt ned, fordi den massive positive udvikling i selskabet betød, at beholdningen repræsenterede en større værdi end de 10 pct. af fondens samlede beholdning, som et enkelt selskab må udgøre. Med en vægt på 9 pct. er Novo Nordisk imidlertid stadig fondens største position.

Du kan læse mere om SKAGEN Vekst i den seneste månedsrapport.

Tal med en rådgiver

Er tiden inde til gode råd om dine investeringer?

Tag en snak med os - vi sidder klar til at give dig svar.

Kontakt os arrow_right_alt
Først med det nyeste

Få aktuelle investeringsnyheder fra SKAGEN direkte i din indbakke.

Tilmed nyhedsbrev arrow_right_alt
Aktiemarkedet

Fem grunde til at tage børsuroen helt roligt

Der er især én grund til, at du som fondsinvestor kan tage børsuro og virusfrygt med ophøjet ro: ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Aktiemarkedet

Hvordan bør du investere lige nu?

Det er i perioder som denne, at du kan lægge grundstenen til et god langsigtet afkast. Sådan griber ...

Bør investorerne være bekymrede for Rusland?

Der er fortsat usikkerhed omkring situationen mellem Rusland og Ukraine, selvom der er håb for en ...

Hvad bør investorer fokusere på i tider med krise og inflation?

Oven på et krisetungt første halvår af 2022 ser vi her nærmere på selve krisens natur men også på ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up