Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Barbara Krumsiek: Sådan tager vi bæredygtig investering til næste niveau

I sin professionelle bagage har Barbara Krumsieks omtrent fyrre års erfaring med kapitalforvaltning – senest som adm. direktør i Calvert Investments. I løbet af sin tid hos Calvert bidrog Krumsiek til at tredoble selskabets AUM og udviklede et international code of conduct for ligestilling, som senere blev grundstenen i FN's Women Empowerment Principles.

Bæredygtighed kan styrke selskabers fremtid

ifølge Krumsiek omfatter bæredygtig og ansvarlig investering en analyse af de faktorer, som kan påvirke selskabets fremtidsudsigter, men som muligvis ikke er synlige i en traditionel økonomisk analyse. Det kan handle om aspekter, der vedrører miljø og menneskerettigheder, selskabsledelse, samfundsrelationer, oprindelige folks rettigheder, osv.

Bæredygtig tilgang giver gode resultater

Krumsiek er overbevist om, at holistiske selskabs- og sektoranalyser er et nødvendigt greb, hvis man vil skabe bedre langsigtede finansielle resultater. Det kræver, at man har de rette talenter og ressourcer på plads, så man kan analyse problemet. En lang række studier viser fx, at mere mangfoldighed i bestyrelsen har en positiv effekt på bundlinjen.

Håndtering af klimaricisi

Gennem de seneste årtier har klimaforandringer gjort stor skade på naturen og menneskene på tværs af kontinenter og i havene. Nærmest alle sektorer vil forandre sig som følger af klimaforandringer de kommende år.

Ifølge Krumsiek håndterer selskaber typisk klimarisici på tre måder:

  1. Den traditionelle tilgang er, at selskabet stræber efter at mindske udledningen af drivhusgasser og/eller CO2.
  2. Nogle selskaber ser desuden klimarisici som en mulighed for at skabe innovation eller ekspandere. Disse selskaber forsker i nye værktøjer eller metoder, der kommer forbrugerne eller andre virksomheder til gode i arbejdet med at mindske energi- og vandforbruget eller begrænse miljøpåvirkningen.
  3. Andre selskaber igen vælger ikke blot at mindske deres nuværende aftryk men forsøger også proaktivt at mindske fremtidig skadesvirkning. Et godt eksempel på dette er, når det drejer sig om oversvømmelse, som er stigende problem. Tidligere kunne en typisk respons være at tilføje udstyr, som mindsker skadesvirkningen, men nu er der også selskaber, der kigger på mere omfattende måder at beskytte sig. Ved at gøre det, anerkender de, at det ikke kun er for deres egen virksomheds bedste, de foretager justeringer, men også for miljøets og samfundets skyld helt generelt.

Transparens er alfa og omega

I finansverdenen er åbenhed ikke altid let men stadig aldeles nødvendigt. Åbenhed er fx et relevant kriterie i arbejdet med at øge diversiteten. Her forventes selskaber at rapportere, hvordan de finder nye medlemmer til bestyrelsen, hvilke egenskaber de er på udkig efter, og hvorfor de har valgt de kandidater, de har. Diversitet bør være en del af denne åbenhed, mener Krumsiek.

Store pensionskasser beder i stigende grad forvalterne om at gå i dialog om, hvordan de håndterer socialt ansvarlig investering i deres proces, og hvordan disse tiltag bidrager til at forme selskabet. Det er nemlig tvingende nødvendigt for vores fremtid, slutter Krumsiek, at alle dele af en virksomhed arbejder sammen, så vi kan skabe positiv forandring.

Mere om Nytårskonferencen

James Anderson: Langsigtet merafkast kræver dybdegående kendskab til virksomhederne

James Anderson, indflydelsesrig investor, tidligere partner i Baillie Gifford og forvalter af ...

Stuart Kirk: ESG-investeringer kræver sund fornuft

Stuart Kirk, klummeskribent for Financial Times og tidligere Head of Responsible Investments hos ...

Kinaekspert Keyu Jin: Vestlige myter skygger for forståelsen af Kina

Keyu Jin, forfatter og økonom med speciale i kinesisk økonomi, talte ved SKAGEN Fondenes ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up