Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
6 min læsetid

Bæredygtighed – et overblik over historien

1972
FN's første miljøkonference

Den første konference om mennesker og miljø i FN-regi (UN Conference on the Human Environment) fandt sted i Stockholm med deltagere fra 113 lande. Mottoet lød: "Only One Earth".

"Stockholmsdeklarationen" sammenkoblede miljø og udvikling og omfattede 26 principper - herunder landenes fælles ansvar for, at nationale aktiviteter ikke har negative konsekvenser for andres landes miljø.

policy icon.png

1987
Brundtlandrapporten

Rapporten Vores fælles fremtid (Our Common Future) udkom i 1987 og blev skrevet af FN's Verdenskommission for miljø og udvikling under ledelse af den daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland.

Det er denne rapport, der er årsag til, at begrebet "bæredygtig udvikling" bliver globalt udbredt. Bæredygtig udvikling beskrives som en udvikling, der "tilgodeser de nuværende generationers behov, uden at det sker på bekostning af kommende generationers muligheder for at få deres egne behov dækket." Læs Brundtlandrapporten her.

environment.png

1992
FN's miljøkonference Earth Summit (Rio-konferencen om bæredygtig udvikling)

Klimakonventionen och handlingsplanen Agenda 21 for bæredygtig udvikling vedtages ved konferencen i Rio de Janeiro, Brasilien.

Japan Co2 reduce icon.png
1997
Kyoto-protokollen

Ved et møde i Kyoto, Japan, blev 191 lande foruden EU enige om at mindske udslippet af drivhusgasser. De industrialiserede lande forpligtede sig til at mindske aftrykket med ca. fem procent i gennemsnit før 2008-2012 (sammenlignet med udledningsniveauet i 1990). Senere blev deadline i protokollen forlænget til 2020.

Portfolio no smoke icon.png

1998 
Tobak ud af SKAGENs porteføljer

SKAGEN ekskluderer selskaber, som har en stor del af deres indtjening fra tobak.

2000
Millennium-erklæringen

FN's generalforsamling vedtog otte målbare mål om at forbedre livet for verdens fattigste. Det indebærer, at flere mennesker skal kunne spise sig mætte, gå i skole og have adgang til rent vand. Målene skulle opfyldes senest i 2015.

Lichtbol.png
2002
SKAGEN indfører den første bæredygtigheds-policy

SKAGENs første bæredygtigheds-policy bygger på to grundsten:

1. Vores fonde skal følge internationale love og konventioner.

2. Vi skal vurdere risici og muligheder og udelukke visse brancher, produkter og sektorer (fx tobak).

environment.png
2005
PRI tager form

Den uafhængige FN-støttede organisation PRI (principper for ansvarlig investering) lanceres. PRI fremmer investering under hensyn til miljø-, samfunds- og selskabsledelsesaspekter i investeringerne som en måde at generere bedre afkast og håndtere risici.

De seks principper for ansvarlig investering

Læs mere om PRI her.

Sustainability icon 3.png
2006
SKAGEN styrker det bæredygtige arbejde

SKAGEN ansætter sin første bæredygtighedsspecialist. 

Bæredygtigheds-policy'en bliver yderligere skærpet.

Fn icon.jpg
2009
COP15 - FN's klimatopmøde i København

Conference of the Parties (COP) er et årligt møde mellem de lande, der har underskrevet FN's klimakonvention for at stabilisere udledningen af drivhusgasser. Ved den 15. sammenkomst, som fandt sted i København, forpligtede de vestlige lande sig tli at arbejde for 100 milliarder dollars-målet: Fra og med 2020 skal 100 mia. dollar per år gå til udviklingslandenes tilpasning til klimaforandringerne og til at afbøde de negative effekter af disse. Læs mere om COP15 her.

Sustainability icon 4.png

2012
Rio+20

Tyve år efter Rio-konferencen afholdes Rio+20. Her fastlagde man nye mål, der skulle erstatte de otte millennium-mål, der skulle nåes i 2015.

SKAGEN underskriver PRI

SKAGEN underskriver de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI. De seks principper er siden da blevet grundlæggende for arbejdet med bæredygtighed i SKAGENs fonde:

 1. Tag hensyn til miljø-, samfunds- og selskabsledelsesaspekter i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
 2. Vær en aktiv ejer og inkluder bæredygtighedsfaktorer i ejerpolicy og processer.
 3. Efterstræb, at porteføljeselskaberne giver en åben og tilstrækkelig rapportering i bæredygtighedsspørgsmål.
 4. Arbejd for, at PRI accepteres og implementeres af andre investorer og aktører i finansindustrien.
 5. Samarbejd med andre aktører for at indarbejde PRI-målene.
 6. Rapporter årligt og vis, hvordan arbejdet med disse ansvarsområder udvikler sig.

Læs mere om PRI her.

Paris agreement icon.png
2015
COP21 - Paris-aftalen

Ved FN's klimakonference i Paris blev verdens lande enige om, at temperaturstigningen globalt skal holdes under to rader - og helst under 1,5 grader. Koncerencen fungerede også som et 11. møde mellem parterne i Kyoto-protokollen (CMP11)

Læs mere om COP21 her.

policy icon.png
2017-2018
Ny bæredygtigheds-policy

SKAGEN bliver en del af Storebrand Asset Management i 2017. Den nye koncernfælles bæredygtigheds-policy kombinerer Storebrands og SKAGENs styrker inden for bæredygtig investering og aktivt ejerskab.

Smoke icon.jpg

2018
Tobaksfri porteføljer

SKAGEN, sammen med Storebrand, er blandt de stiftende medlemmer af "Tobacco-Free Finance Pledge". Læs mere: Tobacco Free Portfolios.

EU Finance icon.jpg

2018
EU-Kommissionens handlingsplan for bæredygtig finansiering

Handlingsplanens overordnede mål er at omstille det finansielle flow i en mere bæredygtig retning. Det forventes at lede tli nye forordninger:

 • Øget krav om transparens blandt investorer og rådgivere, der skal oplyse om, hvordan bæredygtighed integreres i investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning.
 • To nye kategorier af klimaindekser: Ét med virksomheder, der planlægger at reducere deres emissioner, og et med virksomheder, hvis arbejde bidrager til at nå Paris-aftalens mål.
 • En fælles EU-taxonomi til at klassificere, hvilket virksomheder, som kan anskues som værende miljømæssigt bæredygtige. Når det gælder klimarelaterede udledninger, kan det handle om at klassificere, hvordan en økonomisk virksomhed - inden for alt fra energiproduktion og transport til skovarbejde og produktion af byggematerialer - står i relation til Paris-aftalen.

Fn icon.jpg
2019-2030
Globale mål

FN's medlemslande har forpligtet sig under "Agenda 2030", hvor de 17 verdensmål (SDG - Sustainable Development Goals) indgår.

Målene centrerer sig om fire punkter frem mod 2030: 

 • Afskaffe ekstrem fattigdom
 • Mindske global ulighed og uretfærdighed
 • Fremme fred och retfærdighed
 • Løse klimakrisen

Sustainability icon 2.png 

2019
Policy mod skovrydning

Før 2025 skal Storebrand og SKAGEN gennem dialog og aktivt ejerskab nå målet om ikke at investere i selskaber, som bidrager til skovrydning.

Fra 2020 vil alle investeringer årligt blive vurderet med hensyn til risiko for skovrydning. Det gælder fx selskaber, som fremstiller, handler med eller finansierer virksomheder, der bidrager til skovrydning - inklusiv produktion af palmeolie, soja, træ og kvægbrug, der fører til skovrydning.

Læs mere om vores skovrydnings-policy her (på engelsk)

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up