Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
6 min læsetid

Hvordan arbejder SKAGEN med bæredygtighed?

Bæredygtighedsekspert Sondre Myge Haugland svarer på spørgsmål om, hvordan SKAGEN påvirker den bæredygtige udvikling, og hvad der reelt gør en forskel på den lange bane.

Hvordan kan en fondsforvalter bidrage til en bæredygtig udvikling?

Gennem SKAGENs fonde er vores kunder jo medejere af en række forskellige selskaber over hele verden. Hvis vi vælger at investere i selskaber, som har en bæredygtig forretningsmodel - eller som viser, at de er på ændringskurs i en positiv retning, så presser vi på og er med til at drive udviklingen. Fondsselskaber, banker og andre aktører i de finansielle markeder, som påvirker, hvordan kapital distribueres og anvendes i samfundet, spiller jo en vigtig og helt fundamental rolle.

Sondre-Myge_Hauland.jpg

Sondre Myge Haugland er bæredygtighedsekspert og arbejder tæt sammen med porteføljeforvalterne, bl.a. med at forvalte SKAGENs bæredygtigheds-policy og gå i dialog med porteføljeselskaberne. 

Hvordan foregår arbejdet med bæredygtighed i SKAGENs fonde?

Vores forvaltere og vores bæredygtighedsteam samarbejder om de grundige analyser af alle investeringscases. Det er selve kernen i SKAGENs aktive og værdibaserede investeringsfilosofi. De har en rækker værktøjer til rådighed og data om bæredygtighed fra bl.a. Sustainalytics, TPI og Refinitiv, som de kan bruge i processen.

Vores fælles koncernretningslinjer sætter stramme rammer for, hvilke selskaber vi kan - og ikke kan - investere i. Enkelte sektorer og produkter er helt udelukket fra vores investeringsunivers. Når vi så ejer et selskab, så følger vi op med dem kvartalsvist og har en tæt dialog, hvis vi mener, det er nødvendigt. Vi er yderst engagerede ejere og presser om nødvendigt på. På den måde bidrager vi til, at selskabet ændrer sig i positiv retning. Vi ser også afstemning som en vigtig måde at påvirke selskaberne på i mere bæredygtig retning. Almindeligvis stemmer vi ved 90-100 pct. af alle møder og generalforsamlinger i virksomhederne.

Vil du mene, at aktivt ejerskab er den måde, SKAGEN gør den største bæredygtige forskel?

Ja, absolut. Vi lægger meget arbejde i at være en aktiv ejer, og kan jo også lide at investere i undervurderede selskaber, hvor vi kan støtte dem i deres proces hen mod at blive mere bæredygtige. Her ser jeg, at vi gør en stor forskel - foruden at vi bruger vores stemmeret. Som en sidste udvej kan vi ekskludere et selskab, men vi vil helst bevare ejerskabet og påvirke selskabet til at ændre sig i mere bæredygtig retning.

Hvordan ser en dialog om forandring ud i praksis?

En påvirkningsdialog starter med en problemstilling, som vi mener, det er vigtigt, at selskabet tager hånd om. Det kan være problemstillinger, vi mener angår selskabet - fx på grund af risici for selskabets omdømme, men også for os som investorer - fx at vores investering er i fare. Som oftest formulerer vi punkter, som vi mener, det er vigtigt, at selskabet imødekommer. Samtidig er sådan en dialog en længere proces, som ofte tager lang tid at gennemføre og imødekomme. Derfor har vi ofte flere statusmøder undervejs i dialogen for at sørge for, at vi er på rette vej mod målet.

Hvilke spørgsmål er vigtigst?

De vigtigste bæredygtighedsfaktorer er dem, der påvirker selskabernes bundlinje, og det varierer fra branche til branche, hvilke faktorer der gør det. I energisektoren er CO2-udslip fx en vigtig faktor at håndtere, mens det for et softwareselskab snarere vil være datasikkerhed og privatliv, der er vigtige emner.

Desuden mener vi, at det at efterleve globale normer og standarder er helt grundlæggende temaer, som berører alle selskaber.

Vi arbejder også meget med spørgsmål om selskabsledelse. En god ledelse har en langsigtet og bæredygtig forretningsstrategi og behandler ejerne retfærdigt. Det er en vigtig del af fundamentet for, at vores kunder kan få så godt et afkast som muligt. Og ikke mindst er det jo vigtigt, at virksomheden behandler sine ansatte godt og ikke skader miljøet.

Er det vigtigt for kunderne, at fondene investerer bæredygtigt?

Vi ser en øget efterspørgsel efter ansvarlige investeringer i alle kundesegmenter og alle markeder. Vi er helt overbeviste om, at bæredygtighed og et langsigtet risikojusteret afkast går hånd i hånd. Selskaber med bæredygtige forretningsmodeller er det, der giver vores kunder det bedste afkast over tid. At integrere bæredygtighed i investeringsbeslutningerne hjælder os også til at mindske risikoen i vores investeringer. Et mangelfuldt bæredygtighedsarbejde, fx når det gælder miljøspørgsmål, kan føre til øgede omkostninger, lavere efterspørgsel efter selskabets produkter og kan skade værdien af selskabet.

Arbejder SKAGEN som selskab foruden i fondene også med bæredygtighed i egne rækker?

Ja! Som fondsselskab kan vi gøre den største bæredygtige forskel gennem fondenes investeringer, men vi ville ikke være troværdige i længden, hvis ikke vi også selv bidrog positivt som arbejdsgiver, indkøber og samfundsaktør. Derfor arbejder vi på at blive et mere bæredygtigt selskab, fremme mangfoldigheden og ligestillingen og øge bevidstheden om fx klimaudfordringer.

Vi bruger principperne i FNs Global Compact som retningslinjer, når det gælder menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption foruden FNs 17 verdensmål. Vi har valgt at fokusere på tre af målene: Ligestilling, anstændige jobs og økonomisk vækst samt klimaindsats.

Hvordan kan man følge med i jeres bæredygtige arbejde?

Fra og med i år (2020) udgiver vi hvert kvartal vores bæredygtighedsrapport. Her fortæller vi om arbejdet i fondene og i SKAGEN som selskab. Vi rapporterer CO2-aftrykket i vores fonde, hvordan risikoprofilen ser ud, når det gælder bæredygtighed, og så kommer vi med vores analyser af og opdateringer om aktuelle problemstillinger. Rapporten bygger på tre søjler: Aktivt ejerskab, integration af bæreygtighed i investeringsprocesserne og ekskluderinger. Vi beskriver mere detaljeret, hvordan vi arbejder med bæredygtighed lige her.

Samfundet forventer mere af finanssektoren. Den nye form for "interessentkapitalisme" i det 21. århundrede er bedst egnet til at skabe værdi for økonomien, for samfundet og for miljøet. Det er en fremtid, som vi alle kan tro åp, og som vi i SKAGEN er glade for at bakke op om" Tim Warrington, adm. direktør i SKAGEN.

"På den lange bane tror vi, at selskaber som fokuserer på medarbejdernes arbejdsvilkår vil tiltrække de bedste kandidater og opnår højere troværdighed. Selskaber som mindsker sit miljøaftryk vil være bedre positioneret til at styrke sit brand og øge sin omsætning. Ikke mindst vil selskaber, der behandler aktionærerne godt få større tillid blandt investorerne og dermed højere aktiekurs. Vi tror med andre ord, at selskaber som har en bæredygtig forretningsmodel, vil være de mest modstandsdygtige og lønsomme i længden." Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN.

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up