Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
4 min læsetid

Hvad er bæredygtig udvikling?

Hvad er et bæredygtigt produkt?

Som forbrugere møder vi dagligt produkter og tjenester, som kaldes 'bæredygtige'. Men selv om vi læser det med småt, er det ofte svært at forstå nøjagtigt, hvad det egentlig betyder. Endnu vanskeligere kan det være at sammenligne forskellige varer og bestemme, hvilken der er den met bæredygtige.

Der er en række faktorer, der er afgørende. Den energi, der bruges i produktionen, hvordan råvaren udvindes eller produceres, om miljømæssige og sociale retningslinjer bliver efterlevet i hele leverandørkæden, hvordan produktet bliver købt og brugt - og ikke mindst: Hvad sker der med produktet, når det ikke længere er i brug?

Af samme grund er det umuligt at sige, at et produkt er bæredygtigt udelukkende fordi det fx er produceret i et materiale, der er kategoriseret som bæredygtigt. Det vigtigste er at se på helheden. I mange tilfælde er er det mest bæredygtige faktisk at fravælge visse produkter - eller købe færre. Etiketten 'bæredygtig' kan nemlig i nogle tilfælde være decideret vildledende.

Hvordan hænger bæredygtighed og investering sammen?

Ved at investere i fonde bliver du inddirekte medejer af selskaber og obligationer over hele verden. Du bliver med ander ord en del af de virksomheder, som påvirker klimaet og samfundsudviklingen. For dig, der ønsker at investere bæredygtigt, er det derfor vigtigt at vælge en forvalter, som nøje udvælger de underliggende investeringer, så de både giver et godt risikojusteret afkast og tager hensyn til de kommende generationers behov.

Hvilken rolle spiller finansmarkedet?

Der er bred enighed om, at de finansielle markeder kan have afgørende betydning på udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. For eksempel spiller bankerne jo en vigtig rolle i at finansiere bæredygtige virksomheder og kan stille krav til de selskaber, de låner penge ud til. Pensionskasser,som ofte har en stor pose penge under langsigtet forvaltning, kan have betydelig indflydelse via de valg de træffer i investeringsprocessen.

I investersingssammenhæng spænder begrebet 'bæredygtighed' over flere områder:

Miljøaspekter

 • Klimaændringer
 • Udslip af drivhusgasser
 • Udpining af naturressourcer, inklusiv vand
 • Affald og forurening

Samfundsaspekter

 • Arbejdsforhold, herinder slaveri og børnearbejde
 • Lokalsamfund, inklusiv oprindelige befolkninger
 • Sundhed og sikkerhed
 • Medarbejderrelationer og mangfoldighed

Virksomhedsledelse

 • Løn og kompensation til lederne
 • Bestikkelse og korruption
 • Sammensætning af bestyrelser, herunder diversitet
 • Skattestrategier

Hvordan hænger bæredygtighed og aktivt ejerskab sammen?

Tidligere handlede bæredygtighed i investeringssammenhæng mest om at fravælge brancher og selskaber, som påvirker verden i negativ retning. Studier viser, at det kan være mere effektivt også at gå i dialog med selskaberne, som en fond har i sin portefølje, og forsøge at påvirke i positiv retning, frem for blot at sælge ud. Konkret handler dette påvirkningsarbejde om at bruge stemmeretten på generalforsamlinger og have en tæt dialog med de selskaber, man ejer. I enkelte tilfælde kan man gå sammen med andre interessenter for at forsøge at få bedre love og regler på plads

Hvornår begyndte man at tale om bæredygtighed?

Begrebet "bæredygtig udvikling" blev lanceret af den amerikanske miljøekspert og forfatter Lester T. Brown i 1981. Det fik international opmærksomhed i 1987, da FN's kommission for miljø og udvikling, World Commission on Environment and Development, også kaldet Brundtlandskommissionen, lancerede rapporten "Vores fælles fremtid".

Den daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland stod i spidsen for kommissionen og definerede begrebet. Denne definition er fortsat den mest udbredte måde at forklare bæredygtig udvikling:

"Bæredygtig udvikling er en udvikling, som imødekommer det aktuelle behov uden at ødelægge mulighederne for, at kommende generationer kan få dækket deres behov."

Siden er dette blevet et overorndet princip for FN's arbejde og de globale mål for at afskaffe ekstrem fattigdom, reducere ulighed og uretfærdighed i verden, fremme fred og retfærdighed og ikke mindst: Løse klimakrisen.

Hvad er resiliens?

Et tilknyttet begreb er "resiliens", som er koblet til ideen om, at at mennesker og natur er så stærkt sammenkoblet, at de udgør en del af samme socioøkonomiske system. Resiliens er evnen hos et system - om det så er en skov, en by eller en økonomi - til at håndtere ændringer og fortsætte med at udvikle sig.

Det handler om modstandskraft og tilpasningsevne, men også det at kunne vende kriser og urolighed, fx økonomiske - eller klimakriser, til muligheder og innovativ tænkning.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up