Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Sådan bidrager aktiv forvaltning med værdi for kunderne

SKAGENs porteføljeforvaltere er altid på udkig efter undervurderede selskaber. Nogle af disse har måske kontroversielle historier, men vi kræver, at de tydeligt viser vilje til forandring. Vi foretrækker selskaber, som skaber værdi gennem forandringer koblet til miljø, samfund og selskabsledelse (ESG).

Positiv forandring

Når selskaber udvikler sig i positiv retning, genereres der merafkast, enten i og med at vi påvirker selskabet eller fordi selskabet selv foretager forbedringer. Derfor kan det være en vigtig kilde til godt afkast at vælge virksomheder med en bæredygtig strategi. Denne tilgang er helt i tråd med SKAGENs værdibaserede investeringsfilosofi: Vi afdækker undervurderede selskaber, hvor vi aner tegn på revurdering.

På længere sigt mener vi, at virksomheder, der fokuserer på me

darbejdernes arbejdsvilkår, uvægerligt kommer til at tiltrække de bedste kandidater og opnå højere troværdighed. Virksomheder, der mindsker deres miljøaftryk, vil være bedre positionerede til at styrke deres varemærke og øge omsætningen. Og sidst men ikke mindst: Selskaber, der behandler aktionærerne godt, opnår større tillid blandt investorerne og dermed højere kurs. Vi tror med andre ord på, at virksomheder, der har en holdbar forretningsmodel, vil være de mest modstandsdygtige og lønsomme på den lange bane.

At generere afkast er nummer et

Vores hovedmål er at generere det bedst muligt risikojusterede afkast for vores kunder. Vores engagement i de virksomheder, som fondene ejer, har et eneste formål: At skabe eller udløse værdi i selskaberne.

For os betyder aktivt ejerskab, at vi engagerer os og går i dialog med virksomhederne, så vi kan påvirke dem til at foretage forbedringer – både små og større. At udelukke en virksomhed er absolut sidste udvej, for det medfører, at vi ikke længere har mulighed for at påvirke.

Vi engagerer os gennem direkte kommunikation med selskabet. Dette skaber så åbne og ærlige diskussioner som muligt.

SKAGENs porteføljer er højkoncentrerede, og vi ejer kun en brøkdel af verdens børsnoterede selskaber. Men vi ønsker at gøre en forskel, og vi engagerer os i hvert eneste selskab, vi går ind i.

Normalvis engagerer vi os gennem direkte og privat kommunikation med virksomheden, hvilket bidrager til så åben og ærlig en diskussion som muligt. Vi tror på, at løbende dialog sikrer den bedst mulige udvikling for vores fondes investeringer ­– og således det bedst muligt risikojusterede afkast for vores kunder.

Følg SKAGENs engagement

Vi sikrer vores kunders interesser ved at udnytte vores stemmeret ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Vores stemmehistorik har hidtil været tæt på 100 procent.

Siden juli 2019 har SKAGEN benyttet et internt udviklet værktøj til at rapportere om bæredygtighed. Det giver os mulighed for at indsamle og rapportere vores engagement i selskabernes bæredygtighedstiltag bedst muligt. Disse løbende opdateringer gør det nemlig ikke alene nemmere at kortlægge vores engagement, det gør det også nemmere at analysere effekten af vores påvirkningsarbejde ude i selskaberne. For eksempel kan vi følge udviklingen ved at koble et selskabs bæredygtigheds-rating med de tidspunkter, vi har haft dialog med selskabet, og status på aktuelle sager.

Selskaber på observationslisten

Når det gælder de selskaber, der står på vores observationsliste [LINK], ønsker vi at se forbedringer af selskabsledelsen, vi ønsker, at internationale love og konventioner efterleves, og at der implementeres rutiner, der kan forhindre overtrædelser. Men frem for alt samarbejder vi med selskaberne for at øge chancen for, at de lykkes.

Vi anvender en række forskellige metoder, som vi har testet gennem mere end 20 års arbejde med den bæredygtige agenda. Fremgangsmåden varierer alt efter, hvilket selskab der er tale om. Vi kan udøve aktivt ejerskab alene eller i samarbejde med andre interessenter, enten eksisterende organisationer eller grupper, vi sammensætter med et specifikt mål for øje. Studier viser, at samarbejde med andre øger muligheden for at kunne påvirke. Vi forsøger at påvirke forskellige dele af et selskabs ledelse, hvorfor det er alfa og omega at forstå virksomhedens strategi og kultur i dybden.

Sund fornuft

I vores kommunikation anvender vi begrebet, ”Kunsten at anvende sund fornuft”, hvilket definerer både vores fonde og vores arbejde med at integrere bæredygtighedstiltag i investeringsprocessen. For os er det også sund fornuft at fokusere på selskabernes fremtidige intentioner – om vi mener, at de er seriøse og realistiske – og at arbejde aktivt sammen for at skabe langtidsholdbare forbedringer.

Bæredygtighed

Bæredygtighed – et overblik over historien

Interessen for klimaspørgsmål og bæredygtig investering er støt stigende. Men hvordan begyndte det ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

Hvordan arbejder SKAGEN med bæredygtighed?

Spekulerer du på, hvordan en fondsforvalter kan bidrage positivt til den bæredygtige udvikling? Her ...

Hvad er bæredygtig udvikling?

Alle taler om bæredygtighed, men hvad betyder det egentlig - og hvad indebærer det i forbindelse ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up