Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

6 min læsetid

Maj: Et aktiemarked i spagat

Maj var mildest talt en vanskelig måned på verdens aktiemarkeder. Udsving på børserne har nærmest været hverdagskost med store svingninger til følge. Månedens overskrifter var domineret af krig, inflation, højere kreditspænd og en potentielt kommende recession. Centralbankerne fortsatte med at hæve renterne – i USA med 50 basispoint, hvilket er det højeste siden år 2000.

Når man er en aktiv forvalter som SKAGEN Fondene, betyder den aktuelle turbulens og de mange negative nyheder, at der er gode muligheder for at finde fejlvurderede virksomheder på de globale aktiemarkeder. Specielt fordi der er mange virksomheder, som har fået ufortjente tæsk. Sagt med andre ord, har vores forvaltere haft meget travlt den seneste måned.

Læs månedsrapporterne fra vores fonde her (på norsk)

SKAGEN Kon-Tiki

Den globale vækstmarkedsfond SKAGEN Kon-Tiki klarede sig bedre end referenceindekset MSCI Emerging Markets i løbet af måneden. Resultatet var hovedsageligt drevet af mere defensive investeringer i energi og råvarer. Fonden leverede et afkast på 1,5 pct. sammenlignet med referenceindekset, som gav -1,1 pct. i maj måned. De seneste fem år har fonden givet 1,1 pct. i årligt gennemsnitligt afkast mod 4,8 pct. for indekset. Siden begyndelsen har fonden givet 10,3 pct. i gennemsnitligt årligt afkast mod indeksets 7,2 pct.

Det kinesiske firma CNOOC fortsatte sin stærke præstation i løbet af måneden, hvilket blev drevet af stigende energipriser, som også gavnede TotalEnergies og Shell. Kon-Tikis positive afkast var også et resultat af fondens investeringer på det brasilianske marked, hvor papirmasseproducenten Suzano og detailhandleren Assai også præsterede godt. Dårlige gik det for LG Electronics og kosmetikproducenten Cosmax, som blev påvirket negativt af stigende indkøbspriser og de seneste nedlukninger i Kina.

Forvalterne foretog også en række investeringer i løbet af måneden, blandt andet i det brasilianske energikonglomerat Cosan, som tidligere har været en del af fonden, og dets datterselskab, Raizen. Virksomheden er aktiv inden for vedvarende energi og producerer forskellige typer brændstof såsom sukkerrørsethanol og andre bioprodukter.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Kon-Tiki her (på norsk).

SKAGEN m2

Den globale ejendomsfond SKAGEN m2 leverede et afkast i maj måned på -5,3 pct., mens referenceindekset MSCI ACWI Real Estate IMI leverede et afkast på -5,2 pct. Fonden har de seneste fem år givet et årligt gennemsnitligt afkast på 6,6 pct. sammenlignet med indekset på 3,6 pct.

Fondens bedste bidragsyder var datacenteroperatøren Switch, som blev opkøbt i maj. Forvalterne havde på forhånd forventet et opkøb grundet virksomhedens overlegne ESG-profil og position på det amerikanske datacentermarked. På den anden side finder vi den amerikanske boligproducent UMH Properties. Virksomheden har kæmpet med forsinkelser i forsyningskæderne, hvilket har haft betydning for indtægterne.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN m2 her (på engelsk).

SKAGEN Global

Den globale fond SKAGEN Global klarede sig dårligere end sit referenceindeks i maj med et afkast på -2,8 pct. i forhold til indekset MSCI World AC på -1,4 pct. Fonden har de seneste fem år givet et årligt gennemsnitligt afkast på 9,3 pct. sammenlignet med indeksets på 10,1 pct. Over en 10-årig horisont har fonden givet 10,3 pct. i årligt gennemsnitligt afkast i forhold til 11,9 pct. for indekset.

Fondens bedste bidragsyder i løbet af maj måned var den amerikanske storbank JP Morgan. Selskabets kapitalsmarkedsdag blev modtaget positivt af markedet, især på baggrund af signaler om fortsatte investeringer såvel som ekspansioner og ny teknologi blandt dets digitale udbud. Værre gik det for børsoperatøren Intercontinental Exchange (ICE), som oplevede en svag udvikling den seneste måned.

Den danske logistikvirksomhed DSV afholdt for nyligt kapitalmarkedsdag, hvor porteføljeforvalterne deltog. Her præsenterede virksomheden en solid strategi for fortsat global vækst og yderligere effektiviseringer inden for en række områder. Beholdningen forbliver dermed på fondens top-10 liste.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Global her (på norsk).

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har en forkærlighed for globale små- og mellemstore virksomheder og har modstået aktiemarkedets fald indtil videre i år. Fonden fortsætter med at følge sin disciplinerende prisdrevne investeringsfilosofi og leverede et afkast på -1,8 pct. i seneste måned, mens referenceindekset MSCI All Country World Index lå på -1,4 pct. Over de seneste tre år har fonden givet 14,3 pct. i årligt gennemsnitligt afkast sammenlignet med indeksets på 13,1 pct. Siden fondens start i 2015 har den givet 5,9 pct. i årligt gennemsnitligt afkast mod indeksets på 8,1 pct.

Fondens største bidragsyder var det franske computerspilsfirma Ubisoft. Virksomheden er godt positioneret og er en af de få virksomheder, som endnu ikke har taget del i den igangværende konsolidering i branchen. Muligheden for at Ubisoft bliver næste opkøbskandidat, fortsatte med at presse aktiekursen. På banksiden har tyske Commerzbank bidraget godt til fonden, hvilket primært kommer som følge af en opdateret vejledning til aktiemarkedet samt løbende omstruktureringer og højere renter på bankens kernemarkeder.

På den negative side rapporterede canadiske Cascades et svagere resultat end forventet, hvilket var drevet af stigende omkostninger og logistiske flaskehalse. Kombineret med flere vejrrelaterede forstyrrelser blev dette en dårlig cocktail for selskabet, og forvalterne valgte at reducere fondens beholdninger noget.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Focus her (på engelsk).

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globale fond SKAGEN Vekst modstod børsuroen godt og leverede et positivt afkast i både absolutte og relative tal. Afkastet for maj måned var 0,8 pct. i forhold til referenceindekset MSCI Nordic/MSCI AC på -2,0 pct. De seneste fem år har fonden givet 8,4 pct. i årligt gennemsnitligt afkast sammenlignet med indeksets på 9,2 pct. I de seneste ti år har det gennemsnitlige årlige afkast været 8,5 pct. i forhold til indeksets på 11,2 pct.

Den stærke udvikling skyldes primært fondens energirelaterede beholdninger som f.eks. norske Bonheur, kinesiske CNOOC og nederlandske Shell. Sidstnævnte rapporterede fuldt ud i tråd med forvalternes investeringsanalyser, hvilket blandt andet dækkede over vækst i selskabets pengestrømme, mindsket gæld samtidig med, at både udbytte og tilbagekøb af egne aktier steg.

På den negative side har den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk haft en hård måned. Dette var til trods for data, som støttede den fortsatte stærke vækst af nye produkter, såsom Ozempic til behandlinger af patienter med type 2 diabetes.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Vekst her (på engelsk).

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up