Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

7 min læsetid

Første kvartal: Opturen fortsatte

Det globale aktiemarked viste imponerende resultater i årets første kvartal og nåede nye højder. Dette skyldtes hovedsageligt optimistiske forventninger om, at centralbankerne har overvundet inflationsudfordringerne, og at renterne derfor forventes at falde gennem året. Udviklingen i vækstmarkederne var også stærk, selvom de ikke kunne prale af lige så stor fremgang som de udviklede markeder.

SKAGEN Global

SKAGEN Global havde et solidt første kvartal og opnåede 10,54 procent i kvartalet, mens indekset nåede på 10,37 procent målt i danske kroner.

Den positive udvikling kan hovedsageligt tilskrives fondets strategiske investeringer i nøje udvalgte selskaber såsom Brown & Brown, ASML og JP Morgan, der alle har leveret solide afkast.

Optimismen på de globale aktiemarkeder blev også understøttet af betydelige økonomiske ændringer i lande som Japan, der har afsluttet sin praksis med negative renter, og Argentina, hvor præsident Javier Milei har indført radikale økonomiske reformer for at stabilisere økonomien.

Fonden har i løbet af kvartalet justeret størrelsen på eksisterende poster for at afspejle deres opdaterede risiko- og afkastningsprofiler. Det gælder investeringerne i Microsoft, Visa, MasterCard og TMX Group. Forvalterne understreger deres bottom-up tilgang til investeringer, som fokuserer mere på selskabspecifikke forhold frem for at forsøge at spå om makroøkonomiske udviklinger såsom renteniveauer. Porteføljen fremstår stadig undervurderet, selv efter en stærk start på året, og opretholder dermed strategien for at opnå attraktivt afkast under forskellige makroøkonomiske miljøer.

Læs mere om fonden i kvartalsrapporten.

SKAGEN Kon-Tiki

Selvom aktier i vækstmarkederne ikke klarede sig lige så godt som i udviklede markeder, skilte vækstmarkedsfonden SKAGEN Kon-Tiki sig alligevel ud med et stærkt afkast og byggede dermed videre på de gode resultater. I første kvartal gav SKAGEN Kon-Tiki et afkast på 5,88 pct, solidt foran indekset på 3,88 pct målt i danske kroner.

Fondens solide medvind skyldes delvist fondets strategiske placeringer i vækstmarkederne og de nøje udvalgte investeringer. På trods af, at økonomiske indikatorer fra Kina viste moderate resultater, har der været tegn på stabilisering uden for ejendomssektoren, hvilket har styrket råvaremarkederne.

Den største positive bidragsyder til fondens afkast var det kinesiske energiselskab CNOOC, som har rapporteret om stærke årsresultater og vækst i reserverne, hvilket styrker selskabets produktionsudsigter. Andre betydelige bidrag kom fra selskaber involveret i kunstig intelligens, som Foxconn Industrial Internet og Hon Hai Precision. Disse selskaber har givet betydeligt afkast, især sidstnævnte med en stigning på næsten 50 pct. alene i marts.

På den negative side har større kinesiske investeringer såsom Ping An Insurance og Alibaba underpræsteret på grund af svage resultater og tab af konkurrenceevne. Derudover har brasilianske investeringer i Simpar og Cosan, samt det indiske landbrugsselskab UPL, også leveret svagere afkast end forventet.

I løbet af marts investerede forvalterne blandt andet i det tyrkiske drikkevareselskab Coca Cola Icecek, som opererer i flere vækstmarkeder fra Tyrkiet til Bangladesh. Fonden afsluttede også sin investering i den nigerianske bank Guaranty Trust.

SKAGEN Kon-Tiki’s portefølje består nu af 45 investeringer, der handles til betydeligt lavere multipler end det bredere marked, hvilket understreger fondens værditilgang og potentiale for yderligere afkast.

Læs mere om fonden i kvartalsrapporten.

SKAGEN Focus

Til trods for en stærk afslutning på 2023, har SKAGEN Focus leveret et lavere afkast end indekset med et afkast i i første kvartal på 5,87 pct., mens indekset opnåede 10,37 procent målt i danske kroner. Differencen i afkastet skyldes primært en gradvis stigning i værdiansættelsen af teknologisektoren i USA samt cykliske modvinde, der har blæst ind over en stor del af porteføljen.

Den positive udvikling i især Japan og Sydkorea er også værd at fremhæve, hvor regeringens tiltag for bedre virksomhedsledelse har medført ændringer i investeringslandskabet. Resultatet har været øget interesse for og værdiansættelse af aktier i landene. I Sydkorea har SKAGEN Focus' investeringer, især inden for finanssektoren, oplevet en markant stigning på grund af forbedringer i udbyttepolitik og kapitalallokering, hvilket antyder et potentiale for yderligere værdistigninger.

Den italienske lastbilproducent Iveco var en stærk bidragsyder til fondens afkast efter en markant kursstigning på over 70 procent i løbet af kvartalet. Stigningen kommer på et bagtæppe af stærk ordreindgang og gode indtjeningsmuligheder. På den anden side har den canadiske emballageproducent Cascades mødt udfordringer som følge af faldende priser og stigende omkostninger.

Forvalterne har også gennemført nogle strategiske ændringer i porteføljen, herunder foretaget nye centrale investeringer samt reduktion af positioner, hvor prisen begynder at afspejle en mere retfærdig værdiansættelse. Blandt de nye investeringer finder vi DL E&C, et sydkoreansk byggefirma, og Swire Pacific, et undervurderet konglomerat med base i Hongkong, der tilbyder unikke investeringsmuligheder.

Porteføljen består af 50 investeringer, primært i små og mellemstore virksomheder, hvilket positionerer fonden godt til at udnytte forskellen i værdiansættelse mellem små og store selskaber. Samtidig opretholder fonden en diversificeret eksponering mod fundamentale markedsforhold, og forvalterne ser fortsat potentiale for et merafkast.

Læs mere om fonden i kvartalsrapporten.

SKAGEN m2

Ejendomsfonden SKAGEN m2 såvel som det generelle ejendomsmarked mærkede, at inflationsfrygten stadig ikke har helt sluppet sit tag endnu. Fonden opnåede et afkast på -0,51 procent i første kvartal, mens indekset steg med 0,15 procent målt i danske kroner.

Nedgangen i ejendomssektoren stod i kontrast til den generelle opgang på aktiemarkederne. Inflationstal, der var højere end forventede, bidrog til at skubbe forventningerne om rentenedsættelser længere ud i fremtiden, hvilket påvirkede sektorens resultater i næsten alle regioner yderligere.

Blandt de bedste bidragydere finder vi japanske konglomerater som Tokyu Fudosan og Mitsui Fudosan, som begge nød godt af Japans første rentestigning siden 2007. Dette, sammen med tiltag for at forbedre virksomhedsledelse i Japan, gav positive udviklinger for ejendomsselskaber i et miljø med negativ realrente. Værd at fremhæve er også Digital Bridge, en amerikansk operatør af digital ejendom, som gennemførte en vigtig fase i sin transformation, hvilket flugter med fondens investeringscase.

På den negative side oplevede den pan-asiatiske investeringsforvalter ESR dårlige resultater, især på grund af svage aktiver i Kina. Fonden udnyttede også nye muligheder ved at investere i Helios Towers, en operatør i hurtigtvoksende markeder i Afrika og Mellemøsten, samt i den franske boligudvikler Nexity, selvom sidstnævnte kæmpede i kvartalet på grund af fortsat høje renter.

SKAGEN m2 fortsætter med at fokusere på robuste selskaber inden for trendsættende subsegmenter, som er fejlvurderede og godt positioneret til at håndtere inflation. Fonden har en overvægt i ejendomssegmenter med høj vækst, såsom digital ejendom og lagerløsninger, som forventes at drage fordel af en ændring i rentekurven. Med muligheder for et mere favorabelt rentemiljø i 2024, ser fonden flere gode muligheder for langsigtede aktive aktieplukkere som SKAGEN m2.

Læs mere om fonden i kvartalsrapporten.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globale aktiefond SKAGEN Vekst leverede et stærkt absolut afkast i kvartalet, men endte lavere end indekset. Det skyldes primært en lavere vægtning i store amerikanske IT-aktier, der har domineret markedet. SKAGEN Vekst opnåede et afkast på 6,66 procent i første kvartal mod indeksets 9,08 procent målt i danske kroner.

Novo Nordisk var fondens største bidragyder, især efter en optimistisk kapitalmarkedsdag, der styrkede tilliden til selskabets vækstpotentiale på fedmebehandlingsmarkedet. CNOOC, et kinesisk olie- og gasselskab, rapporterede også om stærk vækst og et sundt cashflow, hvilket bidrog positivt til fonden. På den anden side oplevede CK Asset Holdings fra Hongkong et fald efter en uventet reduktion af udbyttet, og den kinesiske forsikringsgigant Ping An havde en vanskelig måned på grund af resultater, der var svagere end forventet.

Fonden købte sig ind i nye selskaber, herunder det norske seismikfirma TGS, som forventes at forbedre sit cashflow gennem en forestående fusion med PGS. En anden ny position blev etableret i det svenske minedriftsfirma Boliden på grund af attraktiv prissætning efter nylige kursfald. For at finansiere disse investeringer reducerede fonden sin eksponering i Bakkafrost, Broadcom og Korean Re.

Samlet set fokuserer SKAGEN Vekst på sektorerne finans, industri og energi, der har en attraktiv prissætning og står stærkere i et miljø med vedvarende eller stigende inflation sammenlignet med for højt prissatte vækstselskaber, især på det amerikanske aktiemarked. Dette strategiske fokus positionerer fonden til at tilbyde robust beskyttelse mod nedgang og et potentielt merafkast i et uforudsigeligt økonomisk klima.

Læs mere om fonden i kvartalsrapporten.

Globale aktiemarkeder

April: Tålmodigheden blev sat på prøve

Aktiemarkederne satte sig i april efter et stærkt første kvartal. De globale markeder faldt i takt ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Globale aktiemarkeder

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Februar: Markedet overraskede på ny

De globale aktiemarkeder fortsatte fremgangen, drevet af robuste regnskaber og vedvarende optimisme ...

Stærk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up