Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

SKAGEN m2: Vigtigheden af bæredygtige datacentre

16. maj 2022

CO2-aftrykket fra internettet – altså det at holde det kørende og de enheder, som bruger det – kan tilskrives 3,7 pct. af den globale CO2-udledning ifølge Lancaster University [1]. Et tal, som forventes at være fordoblet i 2025. Datacentrebe alene kan tilskrives én pct. af den globale CO2-udledning.

Switch: Kører på 100 pct. bæredygtig energi

I 2020 gik SKAGEN m2 ind i Switch Inc, som er et amerikansk selskab, der arbejder med IT-infrastruktur og operation af datacentre. Selskabet har arbejdet på at fjerne sin scope 2- udledning i over et årti. Derfor har Switch siden 2016 været fuldt ud i stand til at afbøde sine scope 2-udledninger gennem kontrakter og indkøbsaftaler med lokale elektricitetsudbydere. Dermed kan de prale med, at alle deres operationer kører på vedvarende energi. Fra 2020 og fremefter udleder Switch dermed 0 m/t CO2 sammenlignet med 340 millioner tons CO2, som de anslår at ville have udledt, hvis de fortsat havde brugt den elektricitet, som er alment tilgængelig i regionen.

At opnå så vigtigt en milepæl krævede mere end blot at sætte en kontrakt op med en lokal udbyder. En af de største forhindringer var at sikre de politiske rammer, der muliggjorde arbejdet. Derfor havde Switch flere samtaler med lokale myndigheder med henblik på at fjerne lovgivning, der besværliggjorde den brede omstilling og reglerne for brug af energi.

Switch startede også "The Energy Choice Initiative", som arbejder for forbrugernes ret – både virksomheder og privatkunder – til at vælge egen energikilde. I 2020 gik initiativet igennem i den amerikanske stat Nevada, der nu kræver, at elværkerne henter minimum en del af deres el fra vedvarende kilder. Samtidig blev det også vedtaget, at standarden skulle være 50 pct. i år 2050.

Vedvarende energi er et helt centralt krav fra lejere

Vedvarende energi bliver i stigende grad et helt centralt krav for lejere, der søger plads i datacentre. Dette skyldes, at ESG-arbejdet udvikler sig hastigt. En øget energieffektivitet er den bedste måde at være bæredygtig på, da den grønneste energi, der findes, er den, der aldrig bliver brugt. De patenterede innovationer hos Switch inden for design, energi, nedkøling og densitet betyder, at datacentre kan operere med industri-førende effektivitet. Switch er førende inden for Power Usage Effectiveness (PUE) i industrien med et stabiliseret sektorgennemsnit på 1,23 PUE. PUE er en måleenhed, der måler energieffektiviteten i forhold til det totale forbrug af energi, som bliver leveret til brug af computerudstyr. Desto lavere et tal, desto bedre, og en PUE på 1,0 er perfekt.

Switch arbejder også med, hvordan deres datacentre potentielt påvirker lokalsamfundene, hvilket for eksempel kan være gennem deres vandforbrug. Et eksempel er Citadel Campus i Reno, Nevada (en region, som er udsat for højvande), hvor Switch styrer udviklingen af en 4.000 hektar spildevandsrørledning, der muliggør, at virksomheden kan drive datacenteret på 100 pct. spildevand. Samtidig fjerner spildevandrørsledningen også eventuelle kemikalier fra det gennemløbende vand.

Modtager af den højeste vurdering fra Greenpeace

Switch fortsætter med at sikre den bæredygtige internetvækst. Derfor har selskabet modtaget den højeste vurdering for alle type af virksomheder i Greenpeaces "Clicking Clean"-rapport. Samtidig er Switch det eneste firma, der har opnået den højeste miljømæssige vurdering i S&P's globale telekommunikationskategori, der består af 180 virksomheder.

Hos SKAGEN m2 ser vi Switch som en af de "reneste" spillere, når det kommer til udvikling af cloud-konceptet. I kraft af at alle fremtidige mængder af data skal analyseres, beregnes og administreres, vil den ekstra kapacitet og densitet være en fordel for Switch. Takket være selskabets stærke bæredygtige profil mener vi, at Switch er en oplagt kandidat til en fusion. Vigtigere endnu har de reduceret risiko, hvilket vi som porteføljeforvaltere påskønner.

Udover selskabets fremragende bæredygtighedsmæssige vækst, har Switch også god fremgang, når det kommer til de sociale og ledelsesmæssige dele af ESG. Et eksempel på dette er, at Switch betaler 100 pct. af sine medarbejderes og deres familiemedlemmers sygeforsikringspræmie. Derudover har Switch også et højt niveau af diversitet blandt ledere og bestyrelse.

 

Referencer:

[1] https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think

Bæredygtighed

Bæredygtighedsrapport 2023: Investeringer for økonomisk gevinst og bæredygtighed

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

SFDR: Hvad er det, og hvordan kommer det til at påvirke mig som kunde?

Du har måske allerede hørt om SFDR, den nye bæredygtighedslovgivning for finans, som EU er i færd ...

Sådan engagerer vi os i bæredygtige selskabsspørgsmål

En vigtig del af arbejdet som aktiv forvalter er at kigge selskaberne efter i sømmene og 'nudge' ...

Det hele starter med god selskabsledelse

SKAGENs fokus på god selskabsledelse stopper aldrig. I næsten 30 år har vi ment, at en god ledelse ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up