Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Bæredygtighedsrapport 2023: Investeringer for økonomisk gevinst og bæredygtighed

Det er fullt forståelig om noen finner det vanskelig å navigere i mylderet av budskap og påstander som florerer om bærekraft for tiden. Virkeligheten har virkelig tatt en absurd vending, spesielt i USA, der flere stater nå utfordrer verdipapirtilsynet rettslig over en lenge ventet regulering knyttet til selskapers klimarisiko. I tillegg har flere av de store finansielle aktørene i USA trukket seg fra anerkjente klimaallianser.

Hvordan endte vi opp her? Jeg mistenker at dette er nok et eksempel på at overbevisninger og følelser har fått overtaket over fakta. Jeg er også kritisk til finansbransjens tilnærming til bærekraft; altfor mange har gjemt seg bak ESG (miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring) som et salgspunkt, uten å virkelig vurdere hva de kan hevde med troverdighet ut fra egen erfaring og kunnskap.

En vesentlig fordel ved å være et investeringshus er nærheten til våre kunder. I SKAGEN er våre kunder oss selv, vår familie, våre venner og våre naboer. Når båndene er så nære, er det avgjørende at det vi sier er sannferdig og er forankret i faktiske forhold. I sin gjennomgang av 2023 påpekte SKAGENs styre at firmaet har opptrådt som en aktiv og ansvarlig forvalter for andelseierne i fondene. Våre porteføljeforvaltere følger fornuftige og vitenskapsbaserte retningslinjer for bærekraft. Bærekraftsanalyse er en integrert del av investeringsprosessen for alle investeringer, og dette er godt dokumentert. Vårt engasjement i ESG-saker gjennom året er et tydelig bevis på dette, og vi har nærmest en 100 % stemmerekord for de selskapene vi investerer i. Du kan lese mer om vårt engasjement og stemmeaktiviteter i 2023 senere i denne rapporten.

Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at investeringer i SKAGEN vil bremse klimaendringene, stanse tapet av biologisk mangfold, eller utjevne den skrikende ulikheten i verden. Det jeg derimot kan forsikre om, er at når vi investerer og engasjerer oss i et selskap, gjør vi det fordi vi ser en tydelig forvaltningsmessig fordel for våre andelseiere, grunnfestet i finansiell gevinst og bedre bærekraftsresultater. Vårt engasjement har et klart formål og forventet økonomisk utfall. Dette har ingenting å gjøre med vurderinger fra tredjeparter utført av selvutnevnte eksperter på bærekraft; det handler om en grundig kunnskap om selskapene vi investerer i, og hvordan vi mener de kan forbedre seg og vokse.

Der vi potensielt kan forbedre oss, er i å overbevise dere, våre kunder, om verdien av dette arbeidet og de fordelene det medfører. Denne rapporten gjør et forsøk på dette gjennom sin analyse av bærekraftsmuligheter og vår integrering av dette i investeringsprosessen, illustrert med eksempler. Jeg håper den faller i smak.

Bæredygtighed

SFDR: Hvad er det, og hvordan kommer det til at påvirke mig som kunde?

Du har måske allerede hørt om SFDR, den nye bæredygtighedslovgivning for finans, som EU er i færd ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

Sådan engagerer vi os i bæredygtige selskabsspørgsmål

En vigtig del af arbejdet som aktiv forvalter er at kigge selskaberne efter i sømmene og 'nudge' ...

Det hele starter med god selskabsledelse

SKAGENs fokus på god selskabsledelse stopper aldrig. I næsten 30 år har vi ment, at en god ledelse ...

Grøn lovgivning modarbejder klimaforbedringer i børsnoteret ejendom

EU-regulering prioriterer opførsel af nyt grønt byggeri frem for at forbedre eksisterende bygninger ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up