Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

Den stille lejemorder: Hvad betyder den stigende inflation for investorer?

 

"Inflationen er lige så voldsom som en røver, så skræmmende som en bevæbnet røver og så dødelig som en lejemorder."

– Ronald Reagan

Vi skrev for nylig om nogle af de strukturelle faktorer, der driver inflationen og spurgte, om den var kommet for at blive. I sine seneste økonomiske udsigter, der blev offentliggjort i sidste uge, efterlader OECD ingen tvivl om, hvad den mener:

"Krigen i Ukraine har svigtet håbet om en hurtig afslutning på stigende inflation fra COVID-19-relaterede forsyningsflaskehalse set over hele den globale økonomi i løbet af 2021 og begyndelsen af ​​2022 Høje fødevare- og energipriser og den fortsatte forværring af forsyningskædeproblemer betyder, at forbrugerprisinflationen vil toppe senere og på højere niveauer end tidligere forudset.

Rapporten forudsiger en overordnet inflation på 8,8 pct. i udviklede lande i år, en stigning fra 3,7 pct. i 2021. Selvom den er mindre dramatisk end Reagans karakteristik, præciserer den de skadelige virkninger af stigende priser, der "forårsager vanskeligheder for lavindkomster og øger alvorlige fødevaresikkerhedsrisici i verdens fattigste økonomier …. Den kraftige stigning i priserne underminerer allerede købekraften, hvilket vil tvinge husholdninger med lavere indkomst verden over til at skære ned på andre varer for at betale for basale energi- og fødevarebehov."

imagej2a5k.png

Er toppen snart nået?

Inflationsfremskrivningerne er blevet revideret opad over hele linjen, men der er gode nyheder. Prisstigningerne er begyndt at toppe i mange lande, hvor OECD forudsiger et overordnet fald til 6,1 pct. i 2023. Det skyldes i høj grad, at centralbankerne hæver renten for at afkøle efterspørgslen efter varer og tjenester, selvom der ikke er meget, de kan gøre ved den betydelige fødevare- eller energiinflation forårsaget af den igangværende krig i Ukraine, der tærer på husholdningernes budgetter.

De seneste data fra USA viste dog, at priserne steg hurtigere end forventet, og inflationen steg til 8,6 pct. - hvilket er det højeste niveau siden 1981. Prisstigningerne i maj gennemsyrede en lang række varer og tjenester og lagde yderligere pres på den amerikanske Federal Reserve.

Monetære beslutningstagere bevæger sig på en knivsæg; strammer de for meget, kan økonomien blive presset ud i recession, mens for lidt risikerer at skabe en spiral af forværret løn-push-inflation. Nogle lande, såsom USA og Storbritannien, har allerede hævet udlånsrenterne kraftigt i år og forventes at fortsætte. Deres håb er, at stærke arbejdsmarkeder kombineret med høje niveauer af opsparing samt lav gæld vil være med til at fastholde det økonomiske momentum.

Balancen for at opnå en "blød landing" er særlig delikat i Europa, hvor inflationen for nylig steg til 8,1 pct. Som svar vil ECB hæve renten med 25 basispoint i juli for første gang i over et årti, men med EU-lande, der forventes at levere træg økonomisk vækst midt i faldende erhvervs- og forbrugertillid, er fejlmarginen lille for at undgå recession.

Implikationer for investorer

Trods nedjusterende prognoser mener OECD, at den økonomiske vækst vil forblive positiv med global BNP, der vokser med 3,0 % i år og 2,8 % i 2023. Alle større økonomier undtagen Rusland forudsiges at undgå recession, og de ser ringe risiko for at gentage 'stagflationen' fra 1970'erne da høj inflation mødte stigende arbejdsløshed.

imagemtv1.png

For value-investorer som SKAGEN Fondene bør fortsat økonomisk vækst (selvom den er svag) og højere renter være støttende - særligt sammenlignet med dem, der investerer aktivt eller passivt i vækstvirksomheder. Vi har forudsagt høj inflation og en normalisering af urealistiske værdiansættelser i nogen tid, så den rotation fra vækst til value, vi ser i øjeblikket, er ikke overraskende.

Usikkerheden omkring den globale økonomi har skabt volatilitet på aktiemarkederne med flere store udsving, især på grund af dårlige nyheder. VIX-indekset, der måler den amerikanske aktievolatilitet, er steget støt og har ligget over sit langsigtede gennemsnit det meste af det seneste år. Vi ser også forskelle på tværs af lande og sektorer. For eksempel er energi steget med næsten 50 pct. indtil videre i 2022, mens detailhandlen er faldet med over 25 pct. [1]

Dette skaber et godt miljø for aktieplukkere som os, der har fleksibiliteten til at udnytte attraktive hjørner af det globale marked. Vores fonde har brugt volatiliteten til at sælge beholdninger til attraktive priser og købe andre til billige værdiansættelser. Du kan læse om den seneste porteføljeaktivitet i de seneste månedsrapporter. 

imagepgg5.png

Endelig er det naturligt, at negative overskrifter og nervøse aktiemarkeder kan være ubehagelige, men historien har lært os, at det bedste tidspunkt at investere er, når stemningen er mest pessimistisk. Den nuværende stemning kan være dyster, men en diversificeret aktieportefølje giver stadig den bedste beskyttelse mod inflationens stille lejemorder og en vej til at maksimere langsigtede, risikojusterede afkast.

Referencer:

[1] MSCI World Energy Index (+46.55%) vs. MSCI World Retailing Index (-26.76%) i USD, den 31. maj 2022

 

 

Mere om Globale aktiemarkeder

Andet kvartal: Flere lyspunkter i et udfordrende investeringsklima

Efter en stærk maj måned på det globale aktiemarked, var juni mere udfordrende. Usikkerhed præger ...

Træt af valg? Fokuser på de langsigtede fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Det amerikansk-kinesiske dilemma

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up