Gå til hovedindhold
5 min læsetid

Stort fokus på bæredygtighed i fondene

Forretningslivet og særligt finansbranchen spiller en stadig vigtigere rolle i overgangen til en mere bæredygtig verden. Desuden viser det sig, at ansvarlige investeringer ofte går hånd i hånd med bedre afkast.

"For SKAGEN handler det om at tage endnu flere bæredygtige beslutninger, når vi udvælger de selskaber, vi ønsker at investere i. Målet er at reducere risikoen og beskytte kundernes penge", siger Trygve Meyer, der ansvarlig for bæredygtige og ansvarlige investeringer i SKAGEN.

Høj score på ansvarlige investeringer fra PRI

Trygve Meyer har arbejdet med ansvarlige investeringer og ESG siden 2007. I de seneste ti år har han været med til at indføre en række forbedringer og justeringer i porteføljeteamets arbejdsmetoder. Det har ført til at bæredygtige og ansvarlige investeringer ikke bare er en central del i SKAGENs forvaltning, men også at det bliver tydeligere kommunikeret til kunder og andre interessenter.

"Vi foretager løbende en række initiativer for at skabe mere bæredygtige porteføljer. Det er lige fra vores arbejde med at påvirke selskaberne til at investere aktivt i selskaber, som er kommet langt i arbejdet med bæredygtighed. Selskaberne skal tage ansvar for miljø-, sociale-, og selskabsetiske spørgsmål, der er kritisk for deres konkurrenceevne og for at øge markedspositionen på længere sigt. Dette vil også påvirke afkastet i SKAGENs fonde over tid", siger Trygve.

En bekræftelse på, at arbejdet går den rigtige vej, kan man finde i den høje score, som SKAGEN har fået fra den FN-støttede organisationen Principper for ansvarlige investeringer (PRI) i 2016 og 2017. I begge år fik SKAGEN en A-rating i kategorierne "Strategi, Selskabsledelse og noterede aktier". Desuden forbedrede SKAGEN karakteren til et A for "Noterede aktier – aktivt ejerskab".

Aktivt engagement i selskaberne

"Alle porteføljeforvalterne i SKAGEN arbejder aktivt med at integrere bæredygtigheden i investeringsbeslutningerne. Ved at inkludere miljø, samfundsansvar og selskabsledelsesspørgsmål i alle investeringsbeslutninger kan vi påvirke og støtte selskaberne til at blive mere ansvarlige og bæredygtige", fortæller Trygve Meyer.

SKAGENs vision er at være en aktiv og ansvarsfuld medejer i de selskaber, som fondene investerer i. Derfor er det vigtig at engagere sig. Det gør forvalterne bl.a. gennem direkte dialog med selskaberne for at se, hvilke samarbejdsmuligheder, som findes. Hensigten er at påvirke og få ændringer igennem, for eksempel i tilfælde af dårlig selskabsstyring, miljømæssige- eller sociale forhold og andet, som kan påvirke selskabets resultater.

Ser igennem det åbenlyse

SKAGEN arbejder ikke med sorte lister og ekskludering. I stedet er det vigtig for porteføljeforvalterne at komme under overfladen i selskaberne. For eksempel vil et selskab, som anklages for korruption, rangeres lavt i en konventionel ESG-analyse. Det vil ofte afspejle sig i aktiekursen af frygt for yderligere anklager. Kommer det frem i en analyse, at selskabet har gjort store fremskridt i at integrere kravene til bæredygtighed og etik i organisasjonen, kan risikoen for fremtidige skandaler faktisk være lavere end i tilsvarende selskaber. Aktien kan på den måde vise sig at være undervurderet og interessant.

Stadig flere kunder stiller spørgsmål
En typisk arbejdsdag for Trygve, som SKAGENs ESG specialist, går med at indsamle, bearbejde og vurderer information. Desuden udarbejder han præsentationsmateriale, holder foredrag og svarer på ESG spørgsmål. Han samarbejder med et team, som på forskellige måder arbejder med bæredygtige investeringer i flere af de lande, hvor SKAGEN har kontorer. Det kommer løbende spørgsmål om diverse investeringer både internt fra SKAGENs porteføljeforvaltere og fra kunder.

Tidligere var det først og fremmest kollegaer i SKAGEN, der stillede spørgsmål. Det har ændret sig i de seneste år, hvor særligt de institutionelle kunder er blevet mere fokuseret på emnet. I arbejdet indgår der også en del rejser rundt for at møde kunder. Det er særligt de Skandinaviske kunder, der har vist størst interesse for ESG. Både Holland og Storbritannien, hvor SKAGEN også har kontorer er ved at komme godt med.

"Vores fokus på bæredygtighed opleves mere «ægte», hvis man møder den, som arbejder med det. Så bliver det mere og andet end noget, der bare står som ord på et stykke papir", siger Trygve.

Hvad er det vigtigste SKAGEN kan gøre som en finansiel aktør?

"Skal man kunne levere et godt risikojusteret afkast, også i fremtiden, må man tage alle aspekter af bæredygtigheden med ind i sit arbejde. Miljø-, samfunds-, og selskabsledelsesspørgsmål kan have betydning for udviklingen af størrelsen på vores pension. Det vigtigste er faktisk at tage det alvorligt og gøre noget aktivt, så det ikke kun er på papiret, at det ser godt ud", slutter Trygve Meyer.

Om bæredygtighed og ansvarlige investeringer

Både i Danmark og internationalt bruges de såkaldte ESG-mål (Environment, Social and Governance) for at strukturere og tydeliggøre ansvarlige investeringer:

  • Miljømæssige aspekter kan for eksempel kobles til EUs 2020-mål eller målet om, at stigningen i den globale opvarmning skal begrænses til højst 2 grader, sammenlignet med niveauet før industrialiseringen.
  • Det sociale aspekt indebærer, at man skal tage hensyn, der handler om sociale ansvar, som menneskerettigheder og medarbejderrettigheder.
  • Selskabsledelse handler om ledelse og inkluderer blandt andet regulering af aktionærernes rettigheder og spørgsmål omkring ansvar for de ledende beslutningstagere i virksomhederne.

Læs mere:

Principper for ansvarlige investeringer

Politik for klima, social ansvarlighed og god selskabsledelse

Læs mere på UN PRIs webside (på engelsk).

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.