Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Sagsanlæg kan (også) være en vej til bæredygtig forandring

Fokus på virksomhedsledelse har været centralt for SKAGEN, siden vi introducerede vores bæredygtigheds-policy i 2002. Vi investerer typisk kun i selskaber, som har gode rammebetingelser for at beskytte minoritetsaktionærers interesser, eller selskaber, som tydeligt udviser en vilje til at skabe forbedringer i selskabsledelsen - og derigennem værdi for aktionærerne.

Alle investeringer indebærer en risiko, og det er vores porteføljeforvalteres opgave at finde de selskaber, som kan give det bedste risikojusteret afkast til vores investorer. Risiko er ofte målt ud fra finansielle forhold, men disse fokuserer ofte på gæld, selvom trusler kan opstå på baggrund af en række andre såvel interne som eksterne faktorer.

Vi engagerer os løbende i porteføljeselskaberne for at få indblik i vores egen risikoeksponering, og for at opfordre virksomhederne til at begrænse de trusler, de står over for - eller muligvis selv påfører miljøet, deres ansatte eller samfundet som helhed. SKAGEN manisfesterer sit aktive ejerskab ved at stemme til generelforsamlinger. Vi er derfor ikke bange for at stemme mod ledelsen, når vi ønsker at påvirke virksomheden i en mere bæredygtig retning.

Til tider agerer en virksomhedsledelse uagtsomt eller udelukkende i egen interesse, i stedet for at have aktionærernes interesser for øje. Når det er tilfældet, er vores eneste mulighed som investorer at tage retslige procedurer i brug. Dette i særlig høj grad hvis ledelsens handlinger (eller mangel på samme!) resulterer i tab for SKAGEN og vores investorer. Under den norske lov om handel med værdipapirer er SKAGEN forpligtet til at sikre kundernes interesse og at sikre markedets integritet bedst muligt (se sektion 2-15).

Gruppesøgsmål

Når SKAGEN involverer sig retsligt i selskabsledelsen sker det via gruppesøgsmål, hvor vi sammen med andre investorer anlægget sag mod selskaber, der har handlet på ulovlig vis. Vi benytter os af advokatfirmaet KesslerTopazMetzlerCheck (KTMC), som overvåger værdipapirsvindel, dårlig selskabsledelse og brud på aktionærernes tillid. Vores løsning med KTMC er kontingentbaseret, så KTMC dækker alle juridiske omkostninger og modtager en andel af erstatningsbeløbet. Dette betyder, at SKAGEN ikke betaler honorar, hvis vi ikke vinder retssagen.

Gruppesøgsmålene, som SKAGEN deltager, i kan opdeles i to kategorier. Den første kategori er sager, som er løst, og hvor vi søger vores forholdsmæssige andel af erstatningssummen på vegne af vores investorer. I andre tilfælde er SKAGEN den ledende sagsøger, hvor vi søger kompensation, der skal deles med andre investorer, som deltager i søgsmålet. Der er til dags dato blevet tilbagebetalt 6,8 mio. dollars (godt 42,5 mio. kr.) til investorerne i vores gruppesøgsmål, og der er flere retssager i gang på nuværende tidspunkt.

Direkte søgsmål

I nogle tilfælde vil SKAGEN fravælge gruppesøgsmål for i stedet at kræve erstatning på egen hånd. Denne praksis tages oftest i brug, når vi har en særligt stærk sag, og/eller når de økonomiske skader er større. 

I 2015 sagsøgte vi med succes Petrobras, efter den brasilianske, statsejede energivirksomhed faldt i værdi i kølvandet på korruptionsanklager. Ledelsen ignorerede ikke blot de interne advarselslamper, men blev oven i købet fundet skyldig i at have modtaget bestikkelse i en af verdens største korruptionsskandaler. Det lykkedes SKAGEN at sikre sig en betragtelig kompensation til vores investorer på baggrund af de ulovlige handlinger, der sendte flere direktører og politikere i fængsel. Den totale erstatningssum i sagen mod Petrobras lød på 3.000 mio. dollars (18.826 mio. kr.), og søgsmålet placerer sig derfor på femtepladsen over de største gruppesøsgmål nogensinde - og det absolut største i energisektoren.

Incitamenter inden for virksomhedsledelse

Truslen om juridske konsekvenser er en effektiv måde at sikre, at virksomheder handler i minoritetsaktionærernes bedste interesser og i øvrigt opretholder gode standarder for selskabsledelse. Dette er i særdeleshed tilfældet, da bestyrelsesmedlemmer nu kan holdes personligt ansvarlige for brud på deres forpligtigelser. Antallet af søgsmål har været støt stigende gennem årene, idet finansiering er blevet lettere tilgængelig, og fordi erstatningssummerne er forblevet på høje niveauer (den gennemsnitlige amerikanske erstatningssum var 44 mio. dollars (276 mio. kr.) i 2020).

Lawful engagement.jpg

Hos SKAGEN fortsætter vi med at foretage omhyggelig due-dilligence ifm. alle nye investeringer samt løbende at risikovurdere på vegne af vores kunder. Vi engagerer os også i virksomhederne, både alene og i samarbejde med andre investorer, for at lægge pres på ledelsen i selskaberne, så de ikke slækker på best practise og bæredygtig udvikling.

Omvendt vil virksomheder, der agerer urimeligt eller ulovligt (forkert regnskabspraksis, misvisende information om forventet indtjening, regelbrud osv.), fortsat blive konfronteret med juridiske tiltag og evt. sagsanlæg.  Foruden at være til kundernes fordel er disse tiltag også i SKAGENs optik vigtige for opretholde god ledelse i vores porteføljeselskaber og i erhvervslivet helt generelt. 

Tilmed nyhedsbrev

Få invitationer, nyheder og gode tilbud direkte i inboxen.

Tilmeld nyhedsbrev arrow_right_alt
Tal med vores rådgivere

Vil du høre mere om dine investeringsmulighede? Få en gratis og uforpligtende snak med vores dygtige rådgivere.

Kontakt os arrow_right_alt
Bæredygtighed

Bæredygtighedsrapport 2023: Investeringer for økonomisk gevinst og bæredygtighed

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

SFDR: Hvad er det, og hvordan kommer det til at påvirke mig som kunde?

Du har måske allerede hørt om SFDR, den nye bæredygtighedslovgivning for finans, som EU er i færd ...

Sådan engagerer vi os i bæredygtige selskabsspørgsmål

En vigtig del af arbejdet som aktiv forvalter er at kigge selskaberne efter i sømmene og 'nudge' ...

Det hele starter med god selskabsledelse

SKAGENs fokus på god selskabsledelse stopper aldrig. I næsten 30 år har vi ment, at en god ledelse ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up