Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

Bæredygtige investeringer er de økonomiske vindere på længere sigt

2. januar 2019

Hvad ligger der i begrebet “bæredygtige investeringer”?

Ordet bæredygtighed har set mange anvendelser siden begrebet blev introduceret gennem Brundtland-kommissionens arbejde med Brundland Rapporten for flere årtier siden. Dette er helt naturligt, da omfanget af bæredygtighed har udviklet sig gennem årene. Alligevel er det vigtigt at præcisere begrebet, så det ikke bliver udvandet og mister sin betydning.

Et selskab er bæredygtigt, hvis de produkter og tjenester de leverer er med til at løse de udfordringer, der fremgår af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals). Mange virksomheder falder i en neutral kategori, da de hverken fremmer verdensmålene eller står i vejen for dem. Derudover er der en række forskellige typer selskaber, der står aktivt i vejen for verdensmålene, fx kulproducerende selskaber.

Et eksempel på et selskab, der bidrager positivt til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er Tomra Systems. De har udviklet en maskine, der kan lave brugte plastikflasker om til ny plastik, og det er med til at reducere behovet for produktion af ny plastik. Plastikproduktionen er steget meget kraftigt siden 60’erne, og plastik udgør i dag et stort problem, da nedbrydelsen af plastik tager mere end 450 år. I 2050 vil vægten af plastik i verdens have være større end vægten af fisk. Desuden kræver produktion af plastik blandt andet olie, og i forhold til den samlede efterspørgsel efter olie, udgør plastik producenternes efterspørgsel mere end 15 procent.

Hvorfor bør jeg som investor prioritere bæredygtighed i forhold til mine investeringer?

Uanset om du tror på de bæredygtige udviklingsmål eller ej, eller, om du tror på, at de vil bidrage positivt til at løse civilisationens største udfordringer, så kan vi se, at de tiltrækker stigende interesse fra en række investorer verden over. Det skyldes, at de fleste lande allerede er enige om nødvendigheden af en mere bæredygtig kurs. Således repræsenterer målene en fælles plan og et fælles sprog, der skal tage fat på den bæredygtige udvikling.

At være et selskab, der kan tilbyde bæredygtige løsninger via selskabets kerneydelse er ikke kun smart. Det er også nødvendigt. Investering i disse virksomheder og de løsninger, de præsenterer giver mulighed for økonomiske gevinster i de kommende år, da vores samfund allerede er i fuld gang med at overgå til en mere bæredygtig økonomi.

I Storebrand har I arbejdet intensivt med bæredygtighed i mere end 20 år. Hvorfor fylder det så meget i jeres selskab?

I Storebrand Gruppen har vi altid arbejdet for at skabe økonomisk sikkerhed og gode afkast for vores kunder. Samtidigt har selskabet en stærk tradition for, at arbejde for en bedre og mere bæredygtig verden for de kommende generationer.

Storebrand har et stort fokus på de bæredygtige investeringer, og vi har faktisk været i spidsen for bæredygtige investeringer, og har haft miljømæssige, sociale og god selskabsledelse (ESG) som en kerneværdi siden midten af 1990'erne. Derfor spiller Storebrands eget interne ESG-team, der blev etableret i 1995, også en helt central rolle for Storebrand Asset Management.

I de seneste år har der været øget fokus på bæredygtighed og investeringer. Hvor ser du fremtiden for bæredygtige investeringer?

En af de helt store drivkræfter i forhold til bæredygtige investeringer de næste 3-5 år vil være de fremskridt og forpligtigelser som de 193 lande indgik med Paris-aftalen samt FN's bæredygtige udviklingsmål. Vi forventer derfor en langt større gennemsigtighed i forhold til selskabernes ESG-data, og, at flere ESG-baserede værktøjer vil blive integreret i den finansielle analyse. Når bæredygtighed kobles til investering i aktier og obligationer på den rigtige måde, skaber det gode investeringsresultater, og dette er endnu vigtigere i dag, end da vi startede med at fokusere på bæredygtighed i 1995.

Desuden vil udviklingen i byerne være en stor drivkraft. Der vil blive stillet langt højere krav til, at udledningen af drivhusgasser bliver reduceret, at luftforurening mindskes og at borgernes generelle velbefindende højnes. Det vil alt sammen påvirke de bæredygtige aktier positivt.

Vi forventer, at produktionen af energi via de grønne energikilder (sol, vand og vind) vil blive mere effektiv fremover, og dette vil give et gennembrud til de selskaber, der producerer og opbevarer energi fra disse typer af energikilder. Stærke partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige instanser samt en elektrificering af energi- og transportsektoren vil bane vejen for investering i selskaber, der udleder mindst mulig drivhusgasser.

En reduktion af udledningen af drivhusgasser vil blive endnu vigtigere for virksomhederne, og en for høj udledning udgør en reel risiko på grund af den stigende politiske interesse i at reducere udledningen. Dette kommer eksempelvis til udtryk i etableringen af det såkaldte ’Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ samt EU’s ’High-level Expert Group’ der fokuserer på bæredygtig økonomi.

Storebrand blev pioner inden for bæredygtige investeringer, da vi i 2013 besluttede os for ikke at ville investere i kulproducenter, og vi tror på, at investorerne i stadigt stigende grad vil fokusere på de selskaber, der aktivt bidrager til at løse civilisationens største udfordringer. Det brede internationale samarbejde omkring FN’s 17 verdensmål og integrationen af disse verdensmål i analysen af selskaberne vil give de mest bæredygtige selskaber – og dermed vores bæredygtige fokus – et positivt momentum.

Læs også

Bæredygtighed

Bæredygtighedsrapport 2023: Investeringer for økonomisk gevinst og bæredygtighed

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

SFDR: Hvad er det, og hvordan kommer det til at påvirke mig som kunde?

Du har måske allerede hørt om SFDR, den nye bæredygtighedslovgivning for finans, som EU er i færd ...

Sådan engagerer vi os i bæredygtige selskabsspørgsmål

En vigtig del af arbejdet som aktiv forvalter er at kigge selskaberne efter i sømmene og 'nudge' ...

Det hele starter med god selskabsledelse

SKAGENs fokus på god selskabsledelse stopper aldrig. I næsten 30 år har vi ment, at en god ledelse ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up