Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

11 min læsetid

Spørg os om din investering i fonde i krisetider

Krisen i Ukraine udvikler sig time for time, og hos SKAGEN ved vi heller ikke, hvad der kommer til at ske. Markederne har taget et dyk grundet den militære optrapning og de sanktioner, som Rusland er blevet påført af verdenssamfundet. Det er ikke unormalt, at markederne falder, nogle gange op til 15-20 procent, men det kan alligevel opleves som dramatisk.

"Vi ved ud fra undersøgelser, at dem, der taler med rådgivere, opnår bedre afkast end dem, der ikke gør. Derfor opfordrer vi dig til at sende dine eventuelle spørgsmål om investering i fonde til os," siger Pål Bergskaug, direktør for formueforvaltning i SKAGEN.

Læs svarene

Spørgsmål om russiske investeringer

Hej. Jeg har været loyal SKAGEN-kunde i flere år og er meget tilfreds med kundeforholdet. Jeg kommer ikke til at realisere den gevinst, som jeg har sparet op til trods for svingninger i markedet. Min erfaring er, at det betaler sig på sigt at holde hovedet koldt. Jeg spekulerer over, hvad standpunktet hos SKAGEN kommer til at være i forhold til Ruslands invasion af Ukraine? Kommer SKAGEN til at satse/investere i Rusland fremover?

Svar:

Hej. I dag har vi besluttet at ekskludere alle russiske investeringer. Som følge af den tragedie, der udspiller sig i Ukraine vil SKAGEN fra nu og fremover indefryse alle russiske investeringer i fondene og sælge sig u, når det er muligt. Beslutningen kan du læse mere om her.

Spørgsmål om krise i aktiemarkedet

Hvordan skal jeg forholde mig til den krise, som vi står overfor? Skal jeg bare forholde mig roligt, eller skal jeg sælge?

Svar:

Situationen i Ukraine er gået fra ondt til værre, og den humanitære krise og de prøvelser, som befolkningen gennemgår, er enorme. For aktiemarkedet er situationen lidt anderledes. De russiske og ukrainske markeder er små set i forhold til hele verden. Så medmindre situationen eskalerer yderligere, bør situationen have begrænset effekt på det globale aktiemarked. Markedet har sandsynligvis allerede medregnet prisen for situationen, som vi oplever. I forhold til at sælge så afhænger det af den tidshorisont, som du har på din opsparing. Har du f.eks. brug for pengene i løbet af det næste år uafhængigt af situationen, kan det være det rigtige tidspunkt at sikre kapital. Sover du dårligt om natten ved tanken om, at dine penge svinger fra dag til dag? Hvis svaret er ja, så kan det være, at aktiefonde ikke er det rigtige investeringsobjekt for dig. Store svingninger i kurserne er noget, man må acceptere, vil ske i perioder. Generelt vil man sandsynligvis komme bedst ud af det ved at tænke langsigtet og ikke forsøge at tilpasse sig markedssvingningerne. Vores generelle anbefaling er at have is i maven og forholde sig roligt, hvis man har mulighed for det.

Spørgsmål om at bytte fond

Hvornår kan det betale sig at skifte fond? Min investering er reduceret med 10 procent siden 31. december 2021.

Svar:

SKAGEN anbefaler alle sinde kunder at have en diversificeret portefølje, hvor man spreder sine investeringer ud over flere fonde. På den måde har man flere ben at stå på, hvis en af fondene skiller sig negativt ud i en periode. Nu ved jeg ikke, hvilken fond du har, men lad os sige, at du har SKAGEN Global. Det er værd at bemærke, at SKAGEN Global havde et stærkt år i 2021, så selvom udviklingen hidtil i år er negativ, er dette indenfor, hvad vi kan kalde for normale svingninger i en aktiefond. Du har haft et rigtig godt afkast i fonden sidste år og årene inden. For at finde ud af, om du bør ændre i din portefølje, anbefaler jeg dig, at du tager kontakt til en rådgiver i SKAGEN, som kan hjælpe dig. Det er både gratis og uforpligtende.

Spørgsmål om placering af arv

Jeg har arvet cirka en million, som jeg vil investere i fonde. Mit perspektiv er på 5-7 år. Bør jeg vente en måned eller to?

Svar:

Din opsparingshorisont åbner isoleret set for en eksponering i aktiefonde. Aktiemarkedet vil nok være turbulent det næste stykke tid, og derfor har man to indgangsstrategier: 1. "Alt på en gang": Denne strategi sikrer dig en umiddelbar deltagelse i markedet. Det kan sagtens være, at markedet falder yderligere, men med en opsparingshorisont på 5-7 år har man alligevel gode forudsætninger for at hente det tabte ind og ende med en positiv gevinst. Erfaringsmæssigt ser vi, at "tid i markedet" slår "timing af markedet". 2. "Gradvis indgang": Her deler man sine midler op i mindre dele, som man investerer over bestemte intervaller, til man er fuldstændig investeret. Målet her er at acceptere, at man ikke rammer bunden af markedet, men at man opnår en forhåbentligt god gennemsnitskurs. Der er andre parametre end opsparingshorisont, der spiller ind, når man skal sammensætte en fondsportefølje, så tag gerne kontakt til vores rådgivere for at få tilpasset din situation.

Spørgsmål om at handle fonde nu

Jeg har ikke tænkt mig at sælge ud af min investering i fonde på grund af invasionen af Ukraine. Jeg har faktisk tænkt mig at købe mere. Er det smart eller dumt? Bør jeg vente lidt?

Svar:

Dette er en problemstilling, som vi altid støder på, når markederne oplever et knæk. På kort sigt er det vanskeligt at svare på, hvilken vej børserne går. Det vi kan sige er, at markedet sandsynligvis har medregnet omkostningerne for situationen, som den er i dag. Hvis der ikke sker en yderligere eskalation af invasionen, så kan det godt vise sig at være et godt tidspunkt at handle på. Dette forudsætter, som altid, en lang opsparingshorisont (5 år+ for aktiefonde) og en accept af, at der fortsat kan komme store svingninger.

Spørgsmål om investeringshorisont

Jeg er indforstået med svingninger og fald relateret til situationen i Ukraine. Hvor lang investeringshorisont skal jeg regne med, før faldet bliver indhentet?

Svar:

Det er svært at svare konkret på. Markedet er hurtigt til at prissætte usikkerhed i markedet. Når usikkerheden rammer, ser vi ofte markedet stige igen efter relativt kort tid. Det værste for markedet er usikkerheden, ikke selve begivenheden. Selvom det, der sker nu, er dybt tragisk for Ukraine, er markedet ofte hurtigt til at tilpasse sig nye miljøer, så der går ikke ret lang tid, før markedet indhenter faldet, medmindre situationen eskalerer yderligere. Der er altid undtagelser, for eksempel perioden 2000-2003. Ikke alene brast IT-boblen i marts 2000, men 9/11 indtraf året efter, og så fik vi Enron-skandalen. Mens aktiemarkedsfaldet i 2000 tog lang tid at komme sig, er Covid-faldet i marts 2020 et eksempel på det modsatte.

Spørgsmål om SKAGEN Global

Jeg har aktier i Skagen Global. Vil du anbefale at flytte pengene til en anden fond?

Svar:

SKAGEN Global er en global fond med mandat til at investere i virksomheder fra hele verden. Det forudsætter som sædvanligt, at du har en lang opsparingshorisont og kan tåle at se, at værdierne kan svinge i perioder. Fondsforvalterne foretager en daglig vurdering af, hvilke virksomheder de ønsker at være investeret i. Vi plejer at omtale SKAGEN Global som "hjørnestenen" i en portefølje. Med andre ord kan fonden være den største position, men der er også rationelle argumenter for at kombinere SKAGEN Global med en fond nummer to eller tre. Vælg en fond, der komplementerer SKAGEN Global.

Spørgsmål om pengebehov og kort tidshorisont

Jeg skal bruge penge om cirka tre måneder til at delfinansiere en lejlighed med min søn. Skal jeg hæve pengene nu?

Svar:

Tre måneder er en meget kort opsparingshorisont, når det kommer til investeringsforeninger. Du bør kraftigt overveje at sikre dig den kapital, du skal bruge til at finansiere dit boligkøb. Dette generelle råd gælder uanset situationen i Ukraine.

Spørgsmål om hvad skal jeg gøre nu?

Hej
Gad vide, hvad der anbefales i forhold til mine midler nu for at undgå for stort tab. Eventuel ændring af investeringer, omfordeling i fondene og eventuelt andre råd.

Svar:

En veldiversificeret portefølje er nok også vejen at gå i fremtiden. Undgå at rejse kapital i én fond; du skal sprede risikoen. Den høje oliepris er et eksempel på en faktor, der kan brede sig til andre brancher og til andre børser, men det er svært at forudsige. En langsigtet strategi kombineret med en diversificeret portefølje plejer at være den bedste opskrift på afkast over tid. Nervøsitet er sjældent en god grund til at lave ændringer i en veldiversificeret portefølje, da tidshorisonten stadig er lang.

Spørgsmål om lang opsparingshorisont

Kan jeg bare tage det roligt, når jeg har en opsparingshorisont på 20 år?

Svar:

Med så lang en tidshorisont har vi historisk opbakning til at svare ja. Ud fra horisonten ville jeg endda overveje at tænke på urolige markeder som en mulighed. Det vil sige køb lidt mere, når aktiemarkedet opfører sig uroligt. Desværre oplever vi, at mange gør det modsatte. Køb mere, når himlen er skyfri, og aktiekursen allerede er steget og omvendt.

Spørgsmål om Sberbank

I januarrapporten står der, at Kon-Tiki solgte ud af Sberbank. Er det her rigtigt? Hvilke positioner er tilbage i dag?

Svar:

Hej, her har der desværre sneget sig en fejl ind i den norske oversættelse af månedsrapporten. Det korrekte er, at der var et markedssalg i Sberbank, ikke at en forvalter i SKAGEN Kon-Tiki solgte fra. Her finder du en samlet oversigt over alle fondens positioner. https://www.skagenfondene.no/fond/skagen-kon-tiki-a/portefoljeoversikt/

Spørgsmål om børsen i Oslo vs. SKAGEN Fondene

Hej. Det norske indeks på børsen i Oslo er ifølge Dagens Næringsliv (norsk medie) steget de seneste dage. Hvordan kan det så være, at vi oplever et kraftigt drop på SKAGEN Fondene (Vekst + Kon-Tiki)?

Svar:

Børsen i Oslo er en lille og anderledes børs. Som følge af uroen er oliepriserne steget kraftigt, hvilket betyder, at olieaktier med Equinor i spidsen stiger. De seneste par dage er det sket påfaldende ofte, at størstedelen af selskaberne er faldet, mens børsen i Oslo samlet set har klaret sig godt alligevel. De indekstunge selskaber, med energiselskabet Equinor i spidsen, er den direkte årsag.

Samtidig tror jeg, at vi skal være forsigtige med at tro, at børsen i Oslo fortsat forbliver uberørt af det, der sker globalt. Tidligere har vi nemlig set eksempler på, at børsen i Oslo reagerede senere end de globale aktiemarkeder. Ikke mindst i 2007.

Afslutningsvist vil jeg gerne minde om, at SKAGEN ikke har nogen aktiefonde, som udelukkende er investeret gennem børsen i Oslo. Det tætteste vi kommer på, er SKAGEN Vekst, som investerer mindst 50 procent i Norden og 50 procent globalt. I skrivende stund er SKAGEN Vekst godt foran sit referenceindeks i år.

Spørgsmål om SKAGEN Global og SKAGEN Vekst

På hvilken måde kan SKAGEN Global og SKAGEN Vekst komplimentere hinanden i en portefølje? Er det flere valueaktier i SKAGEN Vekst end i SKAGEN Global?

Svar:

Rigtigt godt spørgsmål. Her er vi inde på noget vigtigt – nemlig at finde fonde, der komplimenterer hinanden. SKAGEN Vekst og SKAGEN Global adskiller sig meget fra hinanden. Det mest åbenlyse er, at SKAGEN Vekst investerer 50 procent i Norden og 50 procent globalt. I skrivende stund har SKAGEN Global en smule nordiske aktier. Kigger vi på Morningstars klassificering af vækst/værdi finder vi, at SKAGEN Vekst, til trods for navnet, er klassisk value-forvaltet. Det har den faktisk været helt siden begyndelsen i 1993. Og med klassisk værdi mener jeg selskaber, som opfører sig billigt i forhold til eksempelvis P/E og P/B (pris i forhold til indtjening og bogførte værdier). Det faktum at SKAGEN Vekst har mindre USA-eksponering, undervægt af teknologiaktier, en overvægt mod børsen i Oslo samt vækstmarkederne bidrager til, at fonden kan omtales som værende value.

Det er ganske få overlap mellem de to fonde. I skrivende stund tror jeg kun,  det er danske DSV og elektronikgiganten Samsung, som begge fonde er investeret i. SKAGEN Global har en mere koncentreret portefølje, som i større grad er indrettet mod store og ofte kendte virksomheder. Altså selskaber der har tydelige konkurrencefordele.

Fælles for fondene er det lave, faste forvaltningshonorar, et højt niveau af aktiv handel og et bredt mandat. Dermed står man med to fonde, som grundet deres uligheder komplimenterer hinanden godt.

Fortsæt endelig med at sende os spørgsmål

Send dit spørgsmål ind

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up