Gå til hovedindhold
5 min læsetid

Aktiemarkedernes fremgang fortsatte ind i februar

Fremgangen på de globale aktiemarkeder gavnede også SKAGEN Kon-Tiki og de nye markeder, der havde endnu en stærk måned. Sidste år overtog de to forvaltere Fredrik Bjelland og Cathrine Gether ansvaret for forvaltningen af SKAGEN Kon-Tiki. Det erfarne team har brugt det sidste halve år på at trimme porteføljen og tilføje en række nye spændende selskaber. Ændringerne er ved at være fuldt ud implementeret, hvilket allerede viser sig i resultaterne. Således fortsatte fonden med at overgå MSCI Emerging Market-indekset i februar måned. I løbet af de sidste seks måneder har SKAGEN Kon-Tiki slået referenceindekset med næsten 4 procent.

Nogle af de nyeste investeringer i porteføljen er da også blandt de bedste bidragsydere i februar. Det gælder Kinas største børsnoterede finansielle konglomerat Ping An Insurance, det indiske afgrødeselskab UPL, den kinesiske drikkevareproducent Wuliangye Yibin og kobbermineselskabet Ivanhoe Mining, der alle har bidraget stabilt til årets gode resultater i fonden.

SKAGEN Global mødtes med et par centrale investeringer

Den globale aktiefond SKAGEN Global havde også en positiv måned både absolut og relativt. Månedens tre bedste bidragsydere i fonden var Beazley, Hiscox og Microsoft. Forvalterne i SKAGEN Global mødtes for nyligt både med ledelserne i de to førstenævnte selskaber. Møderne med Beazley og Hiscox var kun med til at forstærke indtrykket af to forsikringsselskaber med et stort værdipotentiale. Fondens tre dårligste bidragsydere i absolutte tal blev Deutsche Wohnen, Samsung Electronics og Nissan Chemical.

I februar købte teamet sig ind i de to medicinalselskaber, Edwards Lifesciences og Abbott Laboratories, der begge afspejler SKAGEN Globals investeringsfilosofi. Teamet prioriterer at investere i undervurderede selskaber med erfarne ledelser, der tænker langsigtet. Det japanske konglomerat Sony blev solgt ud af porteføljen i løbet af måneden, efter at have leveret solide afkast i sin godt treårige tilstedeværelse i fonden.

Stærkt comeback til en række selskaber i SKAGEN Focus

Den koncentrerede globale aktiefond SKAGEN Focus har genereret et solidt relativt og absolut afkast i 2019.  Efter sidste års store udsving i de store brede globale aktiemarkeder, hvor en række af selskaberne i fonden tog nogle ufortjent store slag, ser det ud til, at store dele markedet har erkendt, at de var for hurtige til at sælge ud, da bølgerne gik højest. Det kommer en tålmodig investor som SKAGEN Focus til gode, nu hvor det ser ud til at risikovilligheden er på vej tilbage i markederne.

Ivanhoe Mining blev månedens bedste performer. Selskabet har for nylig publiceret en forundersøgelse af Kamoa-Kakula kobberforskningsområdet. Resultatet heraf er yderst imponerende og understøtter teamets positive opfattelse af aktierne. Softbank var en anden stærk aktør i februar, da selskabet annoncerede et tilbagekøb af aktier på mindst 5,5 mia. USD, hvilket kun understreger, hvor undervurderet selskabet er. Teva Pharmaceuticals var den svageste bidragsyder i måneden, da selskabet skuffede investorerne med en række konservative estimater for resten året. SKAGEN Focus solgte positionen i Gold Fields, da aktierne har nået kursmålet.

Stadig gode investeringsmuligheder for SKAGEN m2

Februar var endnu en positiv måned for den globale ejendomssektor, hvor SKAGEN m2, hvor fonden leverede på niveau med markedet. Fondens bedste investering var den svenske logistikoperatør, Catena, som igen ramte all-time-high efter en række gode selskabsnyheder. Porteføljens Hong Kong-baserede hoteloperatør Shangri-La kom stærkt tilbage efter en svag januar og sluttede måneden som fondens næstbedste bidragsyder. Det tyske ejendomsmarkedet havde generelt en svag måned, hvilket også påvirkede månedens svageste bidragsydere, Deutsche Wohnen.

Ejendomssektoren er generelt steget meget i pris siden begyndelsen af 2019, i lighed med resten af aktiemarkedet. Men som aktiv forvalter er der stadig mange interessante undervurderede muligheder i ejendomsaktiemarkedet. Bl.a. er der to spændende nye japanske selskaber på vej ind i porteføljen, som vil blive offentliggjort senere i marts. Generelt er de underliggende fundamentale faktorer stadig stærke inden for sektoren, især inden for visse byer og delsegmenter.

Stort potentiale i SKAGEN Insight

Februar var en god måned for SKAGEN Insight, der ligger komfortabelt foran referenceindeks år til dato. Den seneste udvikling i afkastet er drevet af solide resultater på tværs af porteføljen. Ikke desto mindre forbliver langt de fleste af porteføljens selskaber med at være dybt misforstået og undervurderet af markedet på trods af de seneste fremskridt. Der er et meget stort værdipotentiale på tværs af porteføljen, da mange af fondens selskaber blev ramt uforholdsmæssigt hårdt af markedsuroen sidste år i forhold til selskabernes solide underlæggende værdier.

Diebold Nixdorf og Teikoku Sen-I var fondens største positive bidragsyder. Diebold har mere end fordoblet sin værdi igen i februar, hvilket bringer det samlede afkast år til dato til bemærkelsesværdige 269 procent (i amerikanske dollars). Thyssenkrupp var fondens svageste bidragsyder, men tilliden til investeringen er fortsat stærk.

To danske aktier var topscorere i SKAGEN Vekst

De nordiske aktiemarkeder fortsatte, i lighed med de globale markeder, deres opadgående kurve, da comebacket vi oplevede i januar fortsatte ind i februar. SKAGEN Vekst mistede noget momentum i forhold til det kombinerede referenceindeks på grund af lavere eksponering mod it-sektoren samt nogle konservative udmeldinger fra en række af porteføljens selskaber inden for råvaresektoren. De problematiske udsigter i den brasilianske minesektor har især ramt et selskab som aluminiumsproducenten Norsk Hydro.

Fondens bedste investering i løbet af måneden var medicinalselskabet Novo Nordisk og Carlsberg. Fælles for begge danske selskaber er, at de leverede solide kvartalsregnskaber og havde rimelig afslutning i 2018 med et optimistisk udsyn for 2019. SKAGEN Vekst solgte sig ud af det britiske børsnoterede firma Anglo American, da selskabet nåede forvalternes kursmål. Aktien har opnået en værdistigning på 50 procent i de 18 måneder selskabet har været i porteføljen.

I fondenes statusrapporter kan du læse mere om porteføljerne og udviklingen i alle fondene inklusiv obligationsfondene SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning, der begge er kommet rigtig godt fra start i 2019.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.