Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

SKAGEN Vekst: Forrest i feltet

Som en god flaske rødvin bliver SKAGEN Vekst kun bedre med årene. I december går vores nordisk-globale fond ind i sit fjerde årti, og fonden leverer fortsat solide absolutte afkast til kunderne. De, der var investeret i fonden i slutningen af august i år, har fået et gennemsnitligt årligt afkast på 22,9 pct., 20,4 pct. eller 12,6 pct. over hhv. en etårig, treårig eller femårig periode(1). Fonden har ikke kun klaret sig flot på den absolutte bane – for SKAGEN Vekst slår også sit referenceindeks (MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic) på de tre horisonter – og det endda selvom value-aktier generelt har underpræsteret i samme periode.

Sammenligner man SKAGEN Vekst med andre nordiske fonde, bliver præstationen faktisk kun endnu mere imponerende. Specielt taget i betragtning, at de andre fonde med fokus på Norden har en bias mod vækst-aktier. Det akkumulerede treårige afkast i SKAGEN Vekst er således mere end dobbelt så højt som gennemsnittet i en nordisk fond – og risikoen i SKAGEN Vekst er endda samtidigt også lavere. Det ser man på standardafvigelsen, der måler størrelsen på udsvingene ved en investering (figur 1).

imagexl04a.png

De flotte resultater i SKAGEN Vekst er opnået til trods for, at fonden har haft direkte eksponering mod fx den russiske invasion af Ukraine, spændingerne mellem Kina og Taiwan og den amerikanske bankkrise. Begivenheder, som de udelukkende nordisk-fokuserede fonde jo behændigt styrede udenom. Men SKAGEN Vekst har jo et delvist globalt mandat, så den flotte præstation illustrerer ekstratydeligt fondens stærke risikostyring.

Kunsten at udvælge vinderne

Fonden fik ny ledende porteføljeforvalter i 2018, og siden da har de stærke afkast hovedsageligt været drevet af god aktieudvælgelse. Gennem de seneste tre år – hvor SKAGEN Vekst har slået sit referenceindeks med gennemsnitligt 6,7 pct. på årlig basis – har aktieudvælgelsen medvirket til, at fonden har overpræsteret i 12 ud af 13 lande. Kigger vi på sektorniveau, tegner der sig det samme billede. Her har SKAGEN Vekst slået indekset i otte ud af 10 markeder. En væsentlig årsag til den flotte præstation er, at der har været tale om små afkastforskelle i de markeder og sektorer, fonden har underpræsteret, mens overpræstationerne har været af betydelig størrelse der, hvor fonden har slået sit indeks.

Kina er et godt eksempel på et land, hvor en stærk aktieudvælgelse har haft en positiv effekt på porteføljens afkast år-til-dato. SKAGEN Veksts kinesiske selskaber (Ping An, China Mobile, Cnooc og Alibaba) er oppe med sammenlagt 23 pct., hvilket er et noget pænere bidrag, end hvis vi ser på kinesiske selskaber over en bred kam, hvor det kinesiske referenceindeks kun har leveret 8 pct. Forskellen sætter en streg under vigtigheden af at vælge de rigtige aktier – til den rigtige pris - i en tid hvor markedet i Kina er ramt af strukturelle udfordringer – specielt i ejendomssektoren – og geopolitiske risici.

Set i et bredere perspektiv kan fondens positive afkast år-til-dato tilskrives stærke bidrag på tværs af hele porteføljen. Man har behændigt undgået de helt store tab og nydt godt af solide resultater fra bl.a. Broadcom og Novo Nordisk.

Broadcom har oplevet en imponerende vækst i sin halvleder- og softwareforretning såvel som et boost fra den seneste AI-mani. Det amerikanske teknologiselskab er markedsførende inden for topmoderne mikrochips, der bruges af selskaber som Google, Apple, Facebook og Microsoft.

Udviklingen i Novo Nordisk er næppe gået nogens næse forbi. Nye undersøgelser pegede på, at deres vægttabspræparat Wegovy også kan mindske risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Den nyhed Novo-aktien, der er den største position i SKAGEN Veksts, med omkring 20 pct.

Defensiv positionering

Der er på det seneste foretaget flere ændringer i SKAGEN Veksts portefølje. Blandt andet har man taget gevinst hjem  oven på AI-manien i første halvår ved at sælge positionen i Broadcom og Alphabet (Google) ned. Fondens eksponering mod Korea er øget gennem positionerne i KB Financial and SK Telecom, hvor man fortsat ser forbedringer i de to selskabers respektive ledelsesteam.

Ændringerne giver alt i alt SKAGEN Vekst en portefølje med defensive fordele og  overvægt i sektorer for råvarer, energi og forbrugsgoder. Sammenlignet med indekset er fonden undervægtet i sektoren for informationsteknologi. Fonden har fortsat en klar og tydelig bias sammenlignet med sine nordiske konkurrenter og med sit benchmark (se figur 2). Her handles fonden med en markant rabat målt i både P/B (50 pct.) og P/E (30 pct.). P/B indikerer aktiens pris sammenholdt med virksomhedens bogførte egenkapital, mens P/E er et udtryk for, hvor meget man betaler for en krones indtjening.

imagek2szs.png

Vores tilgang er altid drevet af prisen, hvilket givet en god beskyttelse mod downside-risiko og kan hjælpe fonden til at overpræstere sit indeks – også fremover. Fondens unikke karakteristika – god aktieudvælgelse og omhyggelig positionering af porteføljen – betyder, at kunderne kan glæde sig til en fremtid med gode afkast, præcis som fonden har været leveringsdygtig i de foregående 30 år.

---

Alle tal er angivet i NOK per 31/07/2023, medmindre andet er angivet. Præstationerne i fondene er angivet efter omkostninger og fremgår som gennemsnitlige årlige afkast i perioder over 12 måneder.

1: Fra d. 31/08/2023 for SKAGEN Vekst, efter omkostninger.
Først med det nyeste

Få aktuelle investeringsnyheder fra SKAGEN direkte i din indbakke.

Tilmed nyhedsbrev arrow_right_alt
Tal med en rådgiver

Er tiden inde til gode råd om dine investeringer?

Tag en snak med os - vi sidder klar til at give dig svar.

Kontakt os arrow_right_alt
Aktiefonde

SKAGEN Global på toppen

Det tyske finansmagasinet Das Investment har kåret SKAGEN Global til det beste aksjefondet i sin ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Aktiefonde

SKAGEN har to af Norges bedste aktiefonde

SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki er kåret som Norges bedste aktiefonde i deres respektive ...

Sæt streg under ‘aktiv’ i aktiv forvalter og bliv belønnet

Denne artikel er også bragt som kronik i Børsen d. 20.07.2023. 2010’erne var ikke sjove for de ...

Globale ejendomsaktier – Endelig på vej i rigtig retning?

Nylige stigninger i en række fonde vidner om øget appetit på ejendomsmarkedet. Det skaber større ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up