Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Her er SKAGENs bedste fonde det seneste halve år

Ingen er vist i tvivl om, at 2020 har været et specielt år, både for verden men ikke mindst for aktiemarkedet. De færreste havde vel troet, at tabet oven på krisestemningen i marts ville være indhentet allerede nu, så hurtigt og så kraftigt. Der er ingen garantier for, at der ikke vil komme nye udfordringer i fremtiden, som kan påvirke afkastet negativt - med valget i USA, Brexit og en vaccine, som tidligt kan rulles ud i stor skala næste år.

Tocifrede afkast 

Tæt på alle SKAGENs aktiefonde har leveret tocifrede afkast i perioden fra 1. april til 30. september. Og mest fremtrædende er SKAGEN Focus. I denne periode har fonden givet hele 37 pct. i afkast til investorerne. Til sammenligning har referenceindekset leveret 22 pct. I løbet af denne korte periode har fonden sat kursrekorder flere gange.

"Efter korrektionen i marts formåede vi at øge beholdningen i kerneselskaberne i porteføljen til vældigt attraktive priser. Indhentningen siden marts har været nærmest lodret opad og betydeligt kraftigere, end vi og de fleste andre havde forventet," lyder det fra SKAGEN Focus-forvalter Jonas Edholm i den seneste markedsopdatering (se video).

SKAGEN Focus er vores koncentrerede globale fond, som i høj grad investerer i små- og mellemstore selskaber. Fonden havde en træg start på året, så afkastet år til dato er 0,2 pct. mod indeksets 9,2 pct. De seneste fem år har det gennemsnitlige årlige afkast været 8,1 pct. for SKAGEN Focus og 12,7 pct. for indekset.

Vækstmarkedsfonden SKAGEN Kon-Tiki er en anden af vores fonde, som virkelig har fået vind i sejlene dette halvår. Fonden har slået sit referenceindeks med 1,2 pct. de seneste seks måneder og har givet 23 pct. afkast til investorerne. Vækstmarkederne havde modvind i begyndelsen af året, og SKAGEN Kon-Tiki har derfor et afkast år til dato på 2,2 pct. mod indeksets 6,3 pct.

"Vækstmarkederne leverede bedre afkast end de udviklede markeder i tredje kvartal. det sker ofte, når den amerikanske dollar er svækket. SKAGEN Kon-Tiki fortsætter den gode udvikling, vi har set siden første kvartal. Ser vi fremad mod årets sidste kvartal, tror vi, at vi kan få en overraskelse eller to. Derfor har vi balanceret porteføljen med tilstrækkelig beskyttelse på ned-siden," skriver porteføljeforvalter Fredrik Bjelland i kvartalsrapporten for SKAGEN Kon-Tiki.

For SKAGEN Kon-Tiki er gennemsnitligt årligt afkast på 7 pct. de sidste fem år mod 11,2 pct. i referenceindekset.

Både SKAGEN Global og SKAGEN Vekst har hhaft kraftig vækst siden april. Begge fonde har givet mere end 19 pct. i afkast, selv om de begge ligger bag deres indeks i perioden (hhv. 2,5 og 7,5 pct.).

SKAGEN Global ligger foran sit indeks anskuet over en femårig periode med et gennemsnitligt årligt afkast på 13 pct. mod 12,7 pct. i indekset. SKAGEN Vekst opnåede 7,8 pct. i gennemsnitligt afkast de seneste fem år, mens indeks nåede 12 pct.

Seks måneder er for kort tid til at vurdere en fonds reelle præstation over tid. Eksemplerne er udelukkende til for at illustrere aktiemarkedets evne til at se forbi nyhedsoverskrifterne. Samtidig har ikke alle sektorer haft samme gode udvikling:

Motvind for ejendomssektoren

De fleste har bemærket, at de store amerikanske teknologiselskaber er blandt vinderne på børsen, efter at COVID-19 brød ud. I den modsatte ende af skalaen finder vi selskaber, som er knyttet til rejseliv, og også ejendomssektoren har haft vanskelige kår. SKAGEN m2, som investerer i børsnoterede ejendomsselskaber, har mærket den hårde udvikling. I de sidste seks måneder har fonden givet 5,8 pct. i afkast mod 9,2 pct. i referenceindekset. Det er først, når vi ser på udviklingen år til dato, at sektorens modvind bliver synlig. -11 pct. for SKAGEN m2 og -9 pct. i indekset. Gennemsnitligt årligt afkast i SKAGEN m2 de seneste fem år er 9,2 pct., mens indekset har nået det halve: 4,6 pct. i samme periode.

"Ejendomsmarkedet er under massiv udvikling med ændrede forbrugsvaner, hurtig teknologiudvikling og mindre behov for fysiske kontorer. Uanset hvor disse trends fører os hen, så er det vigtigere end nogensinde at være selektiv ift. hvilke selskaber, vi investerer i," skriver SKAGEN m2-forvalter Michael Gobitschek i kvartalsrapporten.

"Det har været en yderst spændende periode med hurtigere indhentning af det tabte, end mange måske havde troet ved indgangen til pandemien. En interessant observation er, at det ikke blot er de store amerikanske teknologiselskaber, som har gjort det godt. Eksemplet fra SKAGEN Focus peger nemlig på, at det er fuldt muligt at finde gode investeringer inden for det, vi kalder value-selskaber," lyder det fra investeringsdirektør Alexandra Morris.

Alle tal i denne artikel er oplyst per 30. september 2020.

Aktiefonde

SKAGEN Global på toppen

Det tyske finansmagasinet Das Investment har kåret SKAGEN Global til det beste aksjefondet i sin ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Aktiefonde

SKAGEN Vekst: Forrest i feltet

Vores ældste fond leverer stadig et solidt afkast til kunderne. SKAGEN Vekst kan i år fejre 30-års ...

SKAGEN har to af Norges bedste aktiefonde

SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki er kåret som Norges bedste aktiefonde i deres respektive ...

Sæt streg under ‘aktiv’ i aktiv forvalter og bliv belønnet

Denne artikel er også bragt som kronik i Børsen d. 20.07.2023. 2010’erne var ikke sjove for de ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up