Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right

Vi ekskluderer


Vi udelukker en lang række af ikke-bæredygtige handlemåder, produkter og virksomheder fra porteføljen. Læs mere i vores policy.

Vi integrerer


Bæredygtighed er en integreret del af investeringsprocessen i SKAGEN. Vi belønner selskaber, der tilbyder bæredygtige løsninger.

Vi engagerer os


Som en meget aktiv ejer påvirker vi porteføljeselskaberne i en langsigtet positiv retning. Det gøres gennem tæt dialog med selskaberne eller ved at bruge vores stemmeret.

Q & A – Sådan arbejder SKAGEN med bæredygtighed

Bæredygtighed – et overblik over historien

Interessen for klimaspørgsmål og bæredygtighed bliver stadig stærkere. Men hvordan startede det hele?

Vi rapporterer om bæredygtighed

Læs om SKAGENs aktive engagement i porteføljeselskaberne, om ny banebrydende batteriteknologi og meget mere!

SKAGENs bæredygtigheds-policy

Vores bæredygtighedspolitik kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker indenfor bæredygtige investeringer og aktivt ejerskab.

Følg med i hvordan fondene stemmer

Følg med i, hvordan vi har stemt i de selskaber, fondene er investeret i, allerede dagen efter at stemmen er afgivet.

Foto af en kvinde og en mand

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland arbejder begge med bæredygtige investeringer og styrer bæredygtighedspolicyen. I tæt samarbejde med porteføljeforvalterne screenes alle potentielle selskaber op mod retningslinjerne, både før investeringen foretages, og efter at den er indarbejdet i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bæredygtige. Men vi må også kombinere det med vores hovedopgave at skabe et godt afkast for andelshavere, siger Sondre.

Sådan investerer SKAGEN i bæredygtighed

Foruden den mulighed, vi har for at påvirke bæredygtigt gennem vores investeringer, har vi også internt i SKAGEN fokus på at blive en mere bæredygtig virksomhed.

Vi vil være et bæredygtigt fondsselskab, som fremmer mangfoldighed, ligestilling, ordentlige arbejdsvilkår for både os og vores leverandører - og som mindsker vores klimaaftryk.

Læs mere om bæredygtighed internt i SKAGEN.
 

Læs mere om bæredygtighed i SKAGEN
mand holder plante mod grøn baggrund

Fra og med 2020 rapporterer vi om vores bæredygtighedsindsats kvartalsvis.

I rapporten viser vi, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i alle aspekter af vores forretning.

Både hvordan vi integrerer ESG (hensyn til miljø, samfund og selskabsledelse) i fondenes investeringer, og hvordan vi selv arbejder med bæredygtighed som virksomhed. Rapporten gør det muligt for kunder og interessenter at vurdere vores virksomhed i et større perspektiv.

Du finder alle vores bæredygtighedsrapporter nedenfor (på engelsk).

Bæredygtighedsrapport
CoronavirusBæredygtighed
Opdatering fra CEO'en: En fortælling om ild og is

Midt i en eskalerende klimakrise er det på sin plads at kigge på SKAGENs rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid og samtidigt levere det bedst mulige risikojusterede afkast til kunderne.

Bæredygtighed
Høj karakter til fondenes arbejde med bæredygtighed

Den FN-støttede uafhængige organisation Principles for Responsible Investering (PRI) giver SKAGEN ...

Bæredygtighed
Storebrand-koncernen styrker klima-policy i kampen for grøn omstilling

I dag har Storebrand-gruppen, koncernen bag SKAGEN Fondene, lanceret en ny klima-policy med det ...

Bæredygtighed
Alle vinder ved at kvinder tager mere plads i finansindustrien

Fremgang i finansbranchen kommer ikke af sig selv. Det skriver investeringsdirektør Alexandra ...

BæredygtighedCoronavirus
En grøn, men beskæftigelsesløs genopretning?

Hvorfor arbejdets art har betydning for en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed
Bæredygtighedsrapport for andet kvartal

Følg med i udviklingen af vores bæredygtighedsarbejde – læs vores Q2 ESG-rapport.

Bæredygtige investeringer

Vores bæredygtighedspolitik kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker indenfor bæredygtige investeringer og aktivt ejerskab.

Sådan investerer vi bæredygtigt

Når vi udvælger selskaber til fondene, vurderer vi altid miljø-, samfunds- og selskabsledelsesaspekter (ESG), før vi tager stilling til, om vi ønsker at investere.

Principper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttede SKAGEN sig FN's retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

 

SKAGEN tilslutter sig UN Global Compact

Som medunderskriver af UN Global Compact forpligter SKAGEN sig til at tilpasse sin virksomhed og strategi efter FN's globale retningslinjer for bæredygtige selskaber.

Hvad er bæredygtighed?

Alle taler om bæredygtighed, men hvad betyder det egentlig - og hvad omfatter det, når vi taler investering?

Din emailadresse

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.