Gå til hovedindhold

Vi ekskluderer


Virksomheder, der ikke handler bæredygtigt ekskluderes. Det samme gør virksomheder med mere end en vis procentdel af indtjening fra ikke-bæredygtig forretning. Læs mere i vores policy.

Vi integrerer


Bæredygtighed er en integreret del af investeringsprocessen i SKAGEN. Vi belønner selskaber, der tilbyder bæredygtige løsninger.

Vi engagerer os


Som en meget aktiv ejer påvirker vi porteføljeselskaberne i en langsigtet positiv retning. Det gøres gennem tæt dialog med selskaberne eller ved at bruge vores stemmeret.

Q & A – Sådan arbejder SKAGEN med bæredygtighed

Bæredygtighed – et overblik over historien

Interessen for klimaspørgsmål og bæredygtighed bliver stadig stærkere. Men hvordan startede det hele?

Vi rapporterer om bæredygtighed

Læs om SKAGENs aktive engagement i porteføljeselskaberne, om ny banebrydende batteriteknologi og meget mere!

SKAGENs bæredygtigheds-policy

Vores bæredygtighedspolitik kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker indenfor bæredygtige investeringer og aktivt ejerskab.

Følg med i hvordan fondene stemmer

Følg med i, hvordan vi har stemt i de selskaber, fondene er investeret i, allerede dagen efter at stemmen er afgivet.

Foto af en kvinde og en mand

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland arbejder begge med bæredygtige investeringer og styrer bæredygtighedspolicyen. I tæt samarbejde med porteføljeforvalterne screenes alle potentielle selskaber op mod retningslinjerne, både før investeringen foretages, og efter at den er indarbejdet i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bæredygtige. Men vi må også kombinere det med vores hovedopgave at skabe et godt afkast for andelshavere, siger Sondre.

Sådan investerer SKAGEN i bæredygtighed

Foruden den mulighed, vi har for at påvirke bæredygtigt gennem vores investeringer, har vi også internt i SKAGEN fokus på at blive en mere bæredygtig virksomhed.

Vi vil være et bæredygtigt fondsselskab, som fremmer mangfoldighed, ligestilling, ordentlige arbejdsvilkår for både os og vores leverandører - og som mindsker vores klimaaftryk.

Læs mere om bæredygtighed internt i SKAGEN.
 

Læs mere om bæredygtighed i SKAGEN
mand holder plante mod grøn baggrund

Fra og med 2020 rapporterer vi om vores bæredygtighedsindsats kvartalsvis.

I rapporten viser vi, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i alle aspekter af vores forretning.

Både hvordan vi integrerer ESG (hensyn til miljø, samfund og selskabsledelse) i fondenes investeringer, og hvordan vi selv arbejder med bæredygtighed som virksomhed. Rapporten gør det muligt for kunder og interessenter at vurdere vores virksomhed i et større perspektiv.

Du finder alle vores bæredygtighedsrapporter nedenfor (på engelsk).

Bæredygtighedsrapport
CoronavirusBæredygtighed
CEO update: Mere normale tider

I ugen der er gået, oplevde jeg igen at sidde i trafik i Stavanger. Man må sige, at vi hurtigt at vendt tilbage til mere normale omstændigheder, efter den stille og rolige tid, der nu virker til at være bag os.

Bæredygtighed
SKAGEN tilslutter sig FN's Global Compact

SKAGENs fonde har sluttet sig til verdens største bæredygtighedsinitiativ for vriksomheder - FN's ...

Bæredygtighed
SKAGEN støtter vigtigt bæredygtigt initiativ: TPI

SKAGEN har besluttet sig for at bakke op om Transition Pathway Initiative (TPI), et initiativ, der ...

Bæredygtighed
ESG-rapportering: Nu fremlægger SKAGEN sin bæredygtige udvikling hvert kvartal

I SKAGEN har vi en lang tradition for at inkorporere bæredygtighed i investeringsprocessen. I fjor ...

BæredygtighedAktiv forvaltningInvesteringsfilosofi
Bæredygtighedsrapport 2019

Vi er stolte af at kunne præsentere vores første årlige bæredygtighedsrapport.

BæredygtighedAktiv forvaltning
Tre dage med fokus på bæredygtig investering

SKAGEN Fondene var selvfølgelig med ved verdens absolut førende konference om bæredygtig ...

Bæredygtige investeringer

Vores bæredygtighedspolitik kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker indenfor bæredygtige investeringer og aktivt ejerskab.

Sådan investerer vi bæredygtigt

Når vi udvælger selskaber til fondene, vurderer vi altid miljø-, samfunds- og selskabsledelsesaspekter (ESG), før vi tager stilling til, om vi ønsker at investere.

Principper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttede SKAGEN sig FN's retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

 

SKAGEN tilslutter sig UN Global Compact

Som medunderskriver af UN Global Compact forpligter SKAGEN sig til at tilpasse sin virksomhed og strategi efter FN's globale retningslinjer for bæredygtige selskaber.

Hvad er bæredygtighed?

Alle taler om bæredygtighed, men hvad betyder det egentlig - og hvad omfatter det, når vi taler investering?

Din emailadresse

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.