Gå til hovedindhold

Ansvarlige investeringer

Vi mener, at ansvarlighed i investeringerne er afgørende for at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for vores investorer over tid.Politik for klima, social ansvarlighed og god selskabsledelse

SKAGEN AS (SKAGEN) er forvaltningsselskab for værdipapirfonde og forvalter SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene er gennem sine investeringer ejer af eller kreditor i en række forskellige selskaber og har derfor indflydelse på selskabernes drift. 

Din emailadresse

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.