Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
4 min læsetid

Ivanhoe Mines: Til kamp for klimaneutralitet

Det canadiske mineselskab Ivanhoe Mines, som man finder i tre af SKAGENs fonde, lovede i maj at nå CO2-neutralitet i Kamoa-Kakula-kobbermineprojektet. Kobberproduktionen i minen i den Demokratiske Republik Congo påbegyndte forud for planen allerede den 26. maj i år. Ivanhoe Mines, der opererer i den sydlige del af Afrika, har forpligtet sig til at samarbejde med sine joint venture-partnere, herunder regeringen i den Demokratiske Republic Congo, for at sikre, at Kamoa-Kakula-minen bliver den første CO2-neutrale mine blandt verdens største kobberproducenter.

Initiativet støtter Parisaftalen fra 2015, som fastlægger en global ramme for at undgå farlige klimaændringer ved at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C og fortsætte bestræbelserne på at begrænse den til 1,5°C inden 2050. Selv om Ivanhoe ikke har givet en tidsramme givet for at nå mål om CO2-neutralitet, blev tilsagnet budt velkommen af investorer – minens aktiekurs steg over tre procent på dagen for meddelelsen.

Stærk performance

Ivanhoes aktier er nu steget med over 30 pct. i år, boostet af Kamoa-Kakula-minen, som åbnede forud for tidsplanen, og betydelige stigninger i prisen på en række af de råvarer, som virksomheden udvinder på tværs af sine forskellige projekter (se til højre).

Ivanhoe er blandt de største positive bidragsydere til SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Focus i 2021 og i top-ti i SKAGEN Vekst, hvor virksomheden udgør en mindre position (henholdsvis 0,9 pct. af porteføljen versus 2,6 pct. og 4,1 pct. for de to andre fonde). Dette følger af en kursstigning på over 60 pct. i fjor og en gevinst på 80 pct. i 2019. SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Focus købte sig begge ind i Ivanhoe i 2018.

Ivanhoes CO2-neutrale forpligtelser dækker såvel drivhusgasemissioner under deres direkte kontrol (Scope 1) som indirekte emission fra eksterne indkøb (Scope 2). Minen er allerede drevet af en vedvarende energikilde, nemlig vandenergi, så Ivanhoe vil i stedet i deres indsats fokusere på at elektrificere selskabets transportflåde med nyt udstyr, drevet af elektriske batterier eller brintceller.

Fredrik Bjelland, porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki, besøgte minen i 2019, da projektet var under opførelse og fremhævede virksomhedens grønne profil: "På grund af Ivanhoes højkvalitetsmetaller er alle selskabets projekter udviklet som underjordiske miner. Udover at reducere den synlige indvirkning på naturen, så reducerer denne teknik også mængden af affald, som genereres, og gør det lettere at genskabe området, når produktionen er færdig. Virksomheden forbedrer også infrastrukturen omkring minerne for at få adgang til vedvarende energi til at drive minedriften."

man med hjelm i mine
SKAGEN Kon-Tiki går under jorden: Porteføljeforvalter Fredrik Bjelland besøger mineprojektet, som forventes at være drevet af permanent vedvarende energi. Foto: Fredrik Bjelland

Industriudfordring

I fremtiden håber Ivanhoe også at neutralisere de indirekte emissioner fra hele værdikæden (Scope 3), hvilket er vigtigt, da nogle analytikere vurderer, at disse tegner sig for hele 95 pct. af minesektorens samlede emissioner og er et af de største problemer, industrien står over for. Robert Friedland, Ivanhoes bestyrelsesformand, skitserer udfordringen: "Når vi har opnået CO2-neutralitet på Scope 1- og Scope 2-emissioner, vil vi fokusere på at opnå neutralitet i et totalemissionsprojekt, som inkluderer Scope 3-emissioner. Vi har mulighed for at være brancheførende i kampen mod klimaændringer, og vi ser frem til at stå i spidsen for en fremtid uden fossile brændstoffer, først i forbindelse med Kamoa-Kakula, men på sidt i alle vores miner.

Kobber udvundet fra Kamoa-Kakula vil også spille en vigtig rolle i kampen mod global opvarmning. De udgør en vigtig komponent i produktionen af elbiler og hardware til vedvarende energi, som er nødvendig i overgangen til en lavkarbon-fremtid, især fordi verden står over for en potentiel mangel på metal, hvilket er kritisk for infrastruktur og økonomisk udvikling. Ivanhoe Mines mener, at Kamoa-Kakula bliver verdens næststørste kobbermine, der vil producere over 800.000 ton årligt, såfremt projektets trinvise udvidelse forløber planmæssigt.

Bjelland konkluderer: "Bæredygtighedsudfordringerne i minesektoren er meget komplekse og involverer følsomme miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. Metaller vil uundgåeligt spille en nøglerolle i energiomstillingen, og SKAGEN Kon-Tiki har længe haft den opfattelse, at der er behov for mere kobber, hvis verden skal blive grønnere, da vi vil se nybrud inden for transport, elproduktion og informationslagring."

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up