Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

10 min læsetid

Fjerde kvartal: Markedet hentede det tabte

Et af de helt store spørgsmål, der har præget aktiemarkederne gennem året, var, om centralbankernes kamp mod inflationen kunne vindes, uden at skubbe verdensøkonomien ud i en recession. Det krævede en balancegang, som markederne i fjerde kvartal enstemmigt mente, centralbankerne havde fundet. Den såkaldte bløde landing blev en realitet, og i det kommende børsår kommer vi troligt til at se faldende renter flere steder.

Disse forventninger førte til, at aktiemarkederne steg betydeligt i fjerde kvartal, med faldende renter i USA og betydeligt mindre uro i markederne, end hvad en hård landing ville tilsige. Til trods for, at styrken i SKAGENs fonde i bund og grund kommer fra udvælgelsen af undervurderede selskaber i porteføljerne, bidrog den generelle kursændring i markedet til en stærk afslutning for aktiefondene.

SKAGEN Global

SKAGEN Global præsterede bedre end sit referenceindeks MSCI AC World i fjerde kvartal. Fonden opnåede et afkast på 7,21 pct. mod indeksets 6,39 pct. målt i danske kroner.

Det gik op for markedet, at flere af fondens investeringer var undervurderet, og fonden fik dermed en stærk afslutning på året. De tre bedste bidragsydere målt i absolutte tal var Microsoft, Moody’s og Dollar General. Særligt den førstnævnte havde et enestående år på børsen, og aktien var tilmed en de af største positioner i fonden gennem året. Kreditvurderingsgiganten Moody’s leverede også imponerende og blev favoriseret af markedet grundet opfattelsen af, at renterne havde nået sit højdepunkt. Dollar General præsterede også godt under ledelse af CEO Todd Vasos.

DSV, Marsh & McLennan og Estee Lauder var fondens svageste bidragsydere. DSV blev påvirket af nyheden om, at CEO’en ville gå af i løbet af 2024 og et uventet samarbejdsprojekt i Saudi-Arabien. Marsh & McLennan oplevede store realiseringsgevinster efter en stærk stigning i aktieværdien grundet et stort tilbagesalg i aktien. Kosmetikgiganten Estee Lauder var en stor skuffelse i løbet af hele året.

For hele 2023 var fondens tre største bidragsydere Microsoft, Alphabet og Moody’s. De tre mest negative bidragsydere var Dollar General, Estee Lauder og Nasdaq. Der blev ikke foretaget nye investeringer i fjerde kvartal, men forvalterne solgte andelen i Adobe efter et samlet afkast på 77 pct. i løbet af året målt i danske kroner.

Læs mere om SKAGEN Global i den seneste statusrapport.

SKAGEN Kon-Tiki

2023 var et godt år for vækstmarkedsfonden SKAGEN Kon-Tiki til trods for udfordringer mod slutningen af året. Fonden faldt med -0,55 pct. i fjerde kvartal, mens indekset steg med 3,35 pct.

Gennem hele året præsterede referenceindekset MSCI Emerging Markets dårligere end det brede aktiemarked. Trenden med USA som den stærkeste region i fem af de senest seks år fortsatte, og MSCI Emerging Markets har været det svageste i fire af de fem seneste år. Eftersom den amerikanske centralbank har signaleret, at rentetoppen er nået, kan vækstmarkederne komme til at opleve fremgang. Hvis prognoserne om rentetoppen, en svagere dollar og en langsommere vækst i USA sammenlignet med vækstmarkederne holder stik, så vil en stigning i vækstmarkederne være berettiget.

Flere af vækstmarkedernes store centralbanker har allerede vendt deres pengepolitiske bias – før USA – og kurserne er tiltalende både relativt og i et historisk perspektiv. Typisk præsterer vækstmarkederne godt, når dollaren svækkes, renteudsigterne er positive, og når den globale økonomi vokser.

Kina skuffede i 2023, påvirket af ejendomskrise, regulatorisk usikkerhed og geopolitiske spændinger. Præsident Xi understregede vigtigheden af økonomisk genopretning og langsigtet udvikling. Dermed bliver øget tillid til Kina afgørende fremover. SKAGEN Kon-Tiki blev påvirket af Kina-relaterede svagheder, specielt i Prosus og Naspers på grund af Tencent-investeringen. Samtidig førte overraskende ændringer i reguleringen i spilindustrien til en midlertidig nedgang, men en opgang fulgte dog kort efter.

Indien og Taiwan bidrog positivt til EM-indekset i løbet af året, mens Kina og Sydkorea viste svaghedstegn. Det står i kontrast til SKAGEN Kon-Tikis positive bidragsydere; kinesiske CNOOC og Foxconn Industrial Internet samt sydkoreanske Samsung Electronics og Hyundai Motor. Stærke resultater fra brasilianske investeringer som Banco do Brasil, Suzano og Raizen førte til, at SKAGEN Kon-Tiki sluttede året godt foran indekset. Dette til trods for en undervægt i højpræsterende markeder såsom Inden og Taiwan, der var blevet fravalgt grundet høje prisfastsættelser.

Forvalterne solgte lidt ud i colombianske Exito efter et tilbud fra GPA og afsluttede posten i Ghana Commercial. Investeringen i Ivanhoe Mines blev også solgt grundet mindre attraktive risiko/afkast-niveauer.

Læs mere om SKAGEN Kon-Tiki i den seneste statusrapport.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus, der primært investerer i small og mid-cap, havde en stærk afslutning på året. I fjerde kvartal opnåede fonden 6,74 pct. i afkast mod indeksets 6,39 pct. målt i danske kroner.

Fremgangen blev drevet af flere selskabspecifikke hændelser, og forvalterne har leveret et stærkt afkast både i absolutte og relative tal i løbet af kvartalet såvel som året som helhed. Fondens relative præstation i 2023 er specielt imponerende, når man tager den dramatiske fremgang blandt de indekstunge amerikanske teknologigiganter i betragtning. AI-hypen, har ifølge forvalterne skabt en koncentrationsrisiko i passive og semi-passive investeringsstrategier, som vi sjældent har set.

Blandt fondens positive bidragsydere i kvartalet finder vi den britiske husbygger Persimmon samt den italienske cementproducent Cementir. Blandt de mindre positive bidragsydere i fonden var tyske Norma og filippinske Nickel Asia, hvis udvikling blev påvirket af lavere nikkelpriser.

Fondens resultat blev yderligere styrket af tre opkøbstilbud. Det amerikanske containerleasingfirma Textainer modtog et tilbud med en præmie på 46 pct. fra en infrastrukturfond. Vitesco Technologies, en tysk producent af drivlinjer til biler, blev købt ud af sin hovedejer Schaeffler med en præmie på 20 pct. Det japanske personalefirma Pasona solgte sin andel i Benefit One efter en budrunde og steg over 70 pct. i november.

Den japanske regionalbank Shiga Bank og det koreanske halvlederselskab Eugene Technology nåede forvalternes prismål, og aktierne i den amerikanske biografoperatør Marcus Corp blev solgt på grund af mangel på flere ”triggere” i aktien.

Forvalterne øgede positionen i den italienske lastbilproducent Iveco, som er vokset til nu at være en af fondens ti største positioner. Samtidig styrkede de også positionerne yderligere i selskaber såsom siliciumsproducenten Siltronic og den amerikanske regionalbank First Horizon.

Nye investeringer blev foretaget i den stærkt undervurderede koreanske maskinproducent Doosan Bobcat og den amerikanske jordbrugsmaskinproducent CNH Industrial. Forvalterne tilføjede også det filippinske konglomerat GT Capital til porteføljen og etablerede en ny position i det japanske genbrugsselskab Takuma.

Læs mere om SKAGEN Focus i den seneste statusrapport.

SKAGEN m2

Ejendomsfonden SKAGEN m2 leverede et solidt afkast til sine andelsejere i 2023 og slog sit referenceindeks. I fjerde kvartal havnede SKAGEN m2 dog noget bag sit indeks med et afkast på 9,18 pct. i modsætning til indeksets 10,85 pct. målt i danske kroner.

Det var et udfordrende år for det globale ejendomsmarked med strammere pengepolitik fra centralbankerne, hvilket resulterede i udfordringer på finansieringssiden samt lavere salgs- og transaktionsvolumener. Til trods for dette ser det ud til at, at inflationen og renterne har nået at stabilisere sig noget, hvilket har skabt et mere gunstigt miljø for ejendomsselskaber i 2024.

De stærkeste markeder var Tyskland og Japan, mens Kina og Hongkong var de svageste. Fondens bedste bidragsydere var Catena, American Tower og Castellum. Catena, den svenske stjerne inden for logistikejendomme og udvikling, rapporterede stærke resultater for tredje kvartal og udmærkede sig med en god balance i regnskabet og en stærk udviklingsportefølje. I American Tower, ejere og operatører af kommunikationstårne, så vi en revurdering af selskabets aktie, der drog nytte af det forbedrede rentemiljø i fjerde kvartal.

Fondens svageste bidragsydere i fjerde kvartal var Marcus Corporation, en amerikansk biograf- og hoteloperatør, og Digital Bridge, der forvalter digital infrastruktur. Sidstnævnte havde en god kursudvikling gennem resten af året, men sakkede bagud i fjerde kvartal. Selskabet annoncerede, at Thomas Mayrhofer ville blive ny CFO, hvilket ses som værende positivt for selskabets udvikling. CK Asset Holdings, et ejendomsselskab i Hongkong, blev negativt påvirket af et svagt boligmarked og et generelt negativt branchesentiment.

Samlet for hele 2023 præsterede SKAGEN m2 godt til trods for udfordringerne på det globale ejendomsmarked i 2023. Fonden drog nytte af stærke bidrag fra selskaberne fra Catena, American Tower og Prologis, mens det blev negativt påvirket af svagere præstationer fra selskaber som Marcus Corporation og CK Asset Holdings.

Læs mere om SKAGEN m2 i den seneste statusrapport.

SKAGEN Vekst

Vores nordiske-globale aktiefond, SKAGEN Vekst, leverede et absolut afkast på 3,29 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med referenceindeksets på 8,38 pct. i samme periode.

Til trods for et absolut afkast for både fjerde kvartal og 2023 som helhed, lå afkastet efter fondens referenceindeks for begge perioder, hovedsageligt på grund af fondens lavere vægtning af store amerikanske IT- og teknologisleskaber.

Beonheur var den største positive bidragsyder til fondens absolutte afkast i december. Vindkraftssektoren havde det svært i 2023 på grund af øgede omkostninger og pauser i store vindkraftsinstallationer, men trenden vendte i december. Politisk støtte til vindkraft og positive analytikeropdateringer hjalp med at drive aktiekursen op. Amerikanske Broadcom var også en stærk bidragsyder, og forvalterne ser fortsat et stort potentiale i aktien.

Den danske transport- og logistikleverandør DSV udviklede sig også godt i løbet af årets sidste måned. Forvalterne mødtes med selskabet for at afklare spørgsmålet om deres nye joint venture i Saudi-Arabien. Danske Novo Nordisk var den største negative bidragsyder til SKAGEN Veksts absolutte afkast i december, men forvalterne ser fortsat et betydeligt potentiale i aktien.

Korean Reinsurance havde en vanskelig måned grundet faldende renter. Til trods for dette fortsætter selskabet med at drage nytte af højere priser på både internationale og nationale markeder. Svenske Essity var også blandt de negative bidragsydere i december, men her ser forvalterne positivt på selskabets salg af sin kinesiske virksomhed Vinda.

Energiselskabet Eneti oplevede en stærk udvikling i december, da fusionen med Cadelar blev godkendt. Forvalterne ser imidlertid mere potentiale i aktien. Forvalterne har solgt positionen i det canadiske mineselskab Ivanhoe Mines, da aktien havde nået sit kursmål.

Generelt ser forvalterne fortsat attraktivt prisfastsatte selskaber i sektorerne finans, industri og energi. Dette er også sektorer, hvor forventninger til indtægter og værdiansættelser ikke vil blive urimeligt skadet i et miljø, hvor inflationen ikke når tilbage til de niveauer, vi så efter pandemien.

Efter den seneste tids kraftige fremgang ser forvalterne nu en betydelig downside risiko i flere højt værdisatte selskaber, specielt på det amerikanske aktiemarked. Hvis den nuværende konsensus om kraftigt faldende inflation og renter viser sig at være korrekte, så forventer vi, at fonden vil ligge noget bag efter det brede marked, men alligevel give et anstændigt absolut afkast i 2024. Hvis inflationen derimod ikke falder så hurtigt, som alle forventer, bør fonden tilbyde en betydeligt bedre downsidebeskyttelse end sit referenceindeks – på samme måde, som vi så i 2022.

Læs mere om SKAGEN Vekst i den seneste statusrapport.

Globale aktiemarkeder

Januar: De globale markeder fortsatte opturen

Optimismen på aktiemarkederne er fortsat høj, og det drev de globale aktier yderligere op i januar. ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Globale aktiemarkeder

Alexandra Morris: Dette bliver vigtigt i 2024

Hva bør investorer tenke på og hva vil prege markedene i det nye året? Det er særlig en ting ...

Aktive valg gav fondene medvind i et svært kvartal

Både de udviklede markeder og vækstmarkederne oplevede fald de forgangne tre måneder, men fire ud ...

SKAGEN Kon-Tiki: Kinesisk drama giver gode muligheder

Mange investorer har allerede pakket kufferten og fundet andre steder at investere, for i medierne ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up