Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

COVID-19: Q&A med investeringsdirektør Alexandra Morris

De globale aktiemarkeder faldt dramatisk torsdag, hvor blandt andet MSCI All Country World Index faldt 6,7 pct. i euro. Faldet på vækstmarkederne var noget mindre (MSCI EM Index faldt med 5,5 pct. i euro). Droppet ramte flere store aktiemarkeder, og bl.a. S&P500-indekset faldt med 9,5 pct., mens FTSE og EURO Stoxx 600 begge faldt 11 pct.

SKAGENs investeringsdirektør Alexandra Morris giver her sin vurdering af markedshændelserne og forklarer, hvorfor investorerne bør bevare såvel roen som det langsigtede investeringsperspektiv.

1. Hvad skyldes det dramatiske fald på markedet torsdag? 

"Faldet var drevet af øget usikkerhed om konsekvenserne af spredningen af coronavirussen på både kort og mellemlangt sigt. Markederne har været nervøse siden midten af februar, da de første COVID-19-tilfælde blev rapporteret uden for Kina. Investorerne reagerede negativt på Saudi-Arabiens beslutning om at starte en oliepriskrig med Rusland.

Investorerne, der allerede var nervøse, reagerede yderligere negativt, da president Trump bestemte sig for at forbyde al flytrafik til USA fra Europa. Frygten kredser om, hvorvidt en lang økonomisk undtagelsestilstand vil føre til global recession. Der var yderligere skuffelse at spore, da den europæiske centralbank besluttede sig for ikke at sænke udlånsrenten yderligere, og investorerne frygter, at ECB ikke har tilstrækkeligt med ammunition til at redde økonomien fra konsekvenserne af virussen."

2. Hvordan har SKAGENs fonde præsteret?

"Ejheller vores fonde har undsluppet markedskorrektionen som følger af nedsalget i de fleste sektorer, lande og selskaber. Vores fonde er stort set faldet på samme niveau som deres respektive referenceindeks både torsdag og i løbet af ugen som helhed.

Det er betryggende, at vores kunder anerkender de seneste ugers hændelser som undtagelser helt uden sidestykke i nyere historie. Vi er meget glade for, at kunderne vælger at blive hos os. Det betyder, at vi slipper for at måtte sælge aktier og dermed realisere dette papirtab."

3. Hvad gør SKAGEN i den aktuelle situation?

"Vi følger de konsekvenser, virussen har på vores porteføljeselskaber, meget nøje. De koncentrerede porteføljer bidrager til at forstå, hvilke nye risici hvert enkelt selskab er eksponeret for. Alle vores fonde er godt diversificeret, både hvad angår lande og geografi. Så ingen af dem er specielt eksponeret mod specifikke markedssegmenter. Vi undgår selskaber med stor gæld og svagt cashflow - den type selskaber, som man antager er mest udsatte ved en længere økonomisk nedgang.

Kurserne falder, og markedsuroen giver også gode muligheder for at tage et nyt kig på selskaber, som vi tidligere har været investeret i eller vurderet til porteføljerne. Nogle af de bedste langsigtede investeringer har vi foretaget netop i perioder med markedsturbulens."

4. Hvad er det næste, der sker, tror du?

"De europæiske aktiemarkeder hentede noget af tabet ind i dag (fredag), da flere af verdens centralbanker foretog indgreb med det formål at sikre stabiliteten i markedet. Flere internationale finanstilsyn har indført forbud mod at shorte aktier netop for at reducere presset på markederne."

5. Bør jeg være bekymret?

"Som et langsigtet value-investorhus er vi vant til jævnlige markedskorrektioner. Sådanne er tegn på et sundt og velfungerende marked, som holder forventningerne skak. Det er vigtigt at huske, at markederne var rekordhøje, før coronafrygten indtraf. Vi har historisk set lignende fald. Over tid vil aktiekurserne reflektere værdiskabelsen i selskaberne, og ofte er det største gab mellem aktiekurs og -værdi mest markant, når markederne er helt på toppen eller helt i bund. Det er under disse omstændigheder, man finder de bedste muligheder.

Det bedste råd, jeg kan give, er at følge din langsigtede investeringsplan og undgå at lave kortsigtede ændringer i din portefølje midt i så ekstreme markedsbevægelser. Du har ikke tabt pengene, førend du sælger! Almindeligvis vil du få et solidt langsigtet afkast ved at forblive investeret i aktiemarkedet over tid, netop på grund af den øgede risiko og volatilitet. Du bliver belønnet for at have et langsigtet perspektiv."

Mere om Globale aktiemarkeder

Andet kvartal: Flere lyspunkter i et udfordrende investeringsklima

Efter en stærk maj måned på det globale aktiemarked, var juni mere udfordrende. Usikkerhed præger ...

Træt af valg? Fokuser på de langsigtede fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Det amerikansk-kinesiske dilemma

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up