Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

8 min læsetid

April: Tålmodigheden blev sat på prøve

April blev en lidt køligere måned på aktiemarkederne, hvilket ikke var helt uventet, da første kvartal havde sat rekorder. Inden for få uger har stemningen på markedet nemlig ændret sig markant. Fra signaler om ikke mindre end seks rentenedsættelser i USA inden årets udgang til aktuelle overvejelser om, hvorvidt der overhovedet kommer nogen nedsættelser. I Sverige har centralbanken sænket renten for første gang i otte år, mens man i Norge drøfter en mulig renteforhøjelse til efteråret. Bevægelserne på markedet er turbulente, og som investor er det klogt ikke at træffe forhastede beslutninger.

De seneste måneders begivenheder viser vigtigheden af langsigtede investeringer, tålmodighed og ikke mindst modet til at gå mod strømmen. Af alle SKAGENs aktiefonde klarede SKAGEN Vekst sig bedst i april, da man outperformede referenceindekset med 4,28 pct.-point, SKAGEN Kon-Tiki klarede sig også godt i april med en stigning på 2,40 pct., hvilket var lidt højere end referenceindekset.

SKAGEN Vekst

Den positive historie om vores nordisk-globale aktiefond SKAGEN Vekst fortsætter, da fonden igen har skabt merafkast under vanskelige markedsvilkår. Fondens værdi steg med 2,93 pct. efter omkostninger sammenlignet med et fald på -1,34 pct. for indekset. Fraværet af højt værdisatte vækstvirksomheder i porteføljen er en af forklaringerne bag den solide udvikling, såvel som satsningen på flere virksomheder inden for råvarer såsom Boliden, CNOOC og UPM Kymmene.

Blandt disse råvare-tunge investeringer var Boliden den største positive bidragyder. Virksomheden præsenterede en svag kvartalsrapport, men forvalterne ser stadig et stigende potentiale i aktien. I begyndelsen af marts øgede de investeringen fra 2 til 3 pct. af fondens samlede værdi, og investeringen har siden da givet et afkast på over 40 pct.

Den koreanske finanskoncern KB Financial Group var også blandt månedens største bidragsydere. Virksomheden leverede en stærk kvartalsrapport med god vækst, stærk omkostningskontrol og kun en beskeden forringelse af kreditporteføljen. Aktien handles stadig med en stor rabat i forhold til sammenlignelige virksomheder, og KB Financial Group forbliver derfor en af fondens største positioner.

Det norske landbrugsfirma Yara udviklede sig svagt i løbet af måneden. Kvartalsrapporten landede under markedets forventninger grundet lavere priser og marginer, på trods af stigende volumener. Investorer er stadig mere usikre på udsigterne, men forvalterne tror, at rentabiliteten vil forbedres, og at markedet er overdrevent pessimistisk.

Forvalterne investerede også i det nyligt børsnoterede ejendomsselskab Public Property Invest ASA. Forretningsstrategien for det nyoprettede selskab er at fokusere på langsigtede og kommercielle lavrisiko-ejendomme, primært med offentlige institutioner som lejere. Grundet børsintroduktionen har selskabet  styrket dens balance og bør derfor kunne drage fordel af de vanskelige forhold på markedet, da man kan erhverve nødstedte aktiver til attraktive priser. Aktien blev prissat ved børsnoteringen med en rabat på 50 pct. i forhold til den indre værdi og med et forventet nettoafkast på godt og vel 9 pct. Det gør den til en af de billigste aktier blandt sammenlignelige virksomheder på børsen.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Vekst her.

SKAGEN Kon-Tiki

Vores vækstmarkedsfond, SKAGEN Kon-Tiki, nød godt af den ændrede positive stemning på det kinesiske aktiemarked. Hele otte ud af fondens ti bedste bidragsydere i løbet af måneden er baseret i Kina. Fondens værdi steg med 2,40 pct., hvilket var lidt højere end indekset på 2,31 procent.

Den største bidragyder var energiselskabet CNOOC, der leverede endnu et stærkt kvartalsresultat med solid produktionsvækst og omkostningskontrol. Ping An afrapporterede også gode kvartalsresultater med stærk vækst. Alibaba blev også begunstiget af den forbedrede markedsstemning, og selskabet fortsætter med at gennemføre sit omfattende tilbagekøbsprogram. Forvalterne mener stadig, at aktien er undervurderet.

På den negative side var de fem største virksomheder alle brasilianske, primært på grund af en generel bekymring om regeringens håndtering af uafhængige samfundsinstitutioner samt landets finanspolitiske retning. Den stigende sandsynlighed for en forlænget periode med høje renteniveauer vejede også tungt, især på virksomheder som Simpar, Raizen og Cosan grundet høje gældsbyrder.

Et nyt selskab er blevet tilføjet til porteføljen i løbet af april, da fonden har investeret i den tyrkiske discountkæde Sok Marketler. Ifølge forvalterne har selskabet gode vækstmuligheder og handles til en attraktiv værdiansættelse. Forvalterne solgte selskabet Foxconn Industrial Internet, da aktien havde nået forvalternes kursmål.

Porteføljen består nu af 46 investeringer, der samlet set handles til kun 8 gange indtjeningen (P/E) og 0,9 gange den bogførte værdi (P/B). Selvom den er faldet lidt på det seneste, ligger rabatten på porteføljen sammenlignet med referenceindekset MSCI Emerging Markets stadig på over 40 procent.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Kon-Tiki her.

SKAGEN Global

Vores største globale aktiefond, SKAGEN Global, leverede et lavere afkast end benchmark i april og faldt med -4,68 pct. Indekset faldt med -2,02 pct. Faldene til trods ser forvalterne situationen på markedet som en købsmulighed og har derfor øget positionerne i flere investeringer.

Fondens tre bedste investeringer i løbet af måneden var Alphabet (Google), TMX Group og Nike. Alphabet rapporterede gode kvartalsresultater inden for alle forretningsområder, og forvalterne er særligt imponerede over cloud-divisionen, der kører på alle cylindre. Desuden blev der meddelt udbytte på aktierne, hvilket ikke så overraskende blev modtaget positivt af markedet. Den canadiske børsoperatør TMX Group fortsætter med at klare sig godt, og forvalterne har planlagt at deltage i selskabets kapitalmarkedsdag i Toronto i juni måned.

Det gik værre i løbet af måneden for Canadian Pacific, DSV og MSCI. Fragtmarkedet er påvirket af en lidt langsommere økonomi, men forvalterne er sikre på genopretning. Flere investorer solgte ud af MSCI efter selskabets kvartalsrapport, men både den administrerende direktør og økonomidirektøren i selskabet brugte kursfaldet til at købe flere aktier, hvilket er et godt tegn.

Efter månedens kursfald ser SKAGEN Globals portefølje endnu mere undervurderet ud end tidligere, og forbliver ifølge forvalterne en meget attraktiv investering over en investeringshorisont på tre til fem år.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Global her.

SKAGEN m2

Ejendomssektoren havde en hård måned, hvilket også ramte vores globale ejendomsfond, SKAGEN m2. Fondens værdi faldt med -5,11 pct. mens indekset faldt med -4,20 pct. Endnu engang var udviklingen primært drevet af signalerne om udsatte rentenedsættelser i USA. Siden begyndelsen af året er Fed Funds futures, hvis værdi afhænger af renten, steget med omkring 130 basispoint, hvilket indikerer, at renterne ikke vil falde så meget som markedet troede over det næste år. På den anden side har vi allerede set en rentenedsættelse i Sverige nu, hvilket kom før den forventede rentenedsættelse fra den europæiske centralbank i juni. SKAGEN m2 er stadig overvægtet i Skandinavien og Europa.

De bedste bidragsydere til SKAGEN m2 i april var belgiske Aedifica, der investerer i ejendomme benyttet i sundhedssektoren, og den franske boligudvikler Nexity. For sidstnævnte var en vigtig drivkraft for kursstigningen bekræftelsen af, at selskabet vil sælge den del af forretningen, der forvalter ejendomme.

Den dårligste bidragsyder i løbet af måneden var den amerikanske lagergigant Prologis, primært drevet af en nedjustering for året. SKAGEN m2 deltog også i børsintroduktionen af det norske ejendomsselskab Public Property Invest og har nu en position i selskabet.

SKAGEN m2 fortsætter med at fokusere på modstandsdygtige virksomheder inden for trenddrevne segmenter, der er fejlvurderede, har solide balancer og er godt positioneret til fortsat inflation.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN m2 her.

SKAGEN Focus

Vores globale aktiefond med fokus på små- og mellemstore virksomheder, SKAGEN Focus, præsterede bedre end referenceindekset i april. Fondens værdi faldt med -1,48 pct., mens indekset faldt med hele -2,02 pct.

Forskellen i vurderingerne af small- og midcap, og largecap selskaber har nået rekordniveauer, hvilket giver globale investorer i de mindre selskaber gode muligheder for at udnytte normaliseringer af markedet, når tendensen vender (mean reversion).

SKAGEN Focus blev for nyligt kåret af Lipper Awards i både Tyskland og Norden som bedste globale small- og midcap aktiefond over fem år. Priserne er en anerkendelse af forvalternes disciplin samt en understregning af, at man kan generere lukrative resulter over tid ved at skille sig ud fra mængden.

De stærkeste aktier i porteføljen i løbet af måneden findes inden for råvaresektoren - især inden for guld- og sølvminedrift. Både Fortuna Silver og Ava Gold and Silver steg kraftigt i takt med stigende råvarepriser på det globale marked.

Efter en stærk kursstigning til kursmålet forlod den italienske lastbilproducent Iveco porteføljen. Vi har indledt en ny position i det undervurderede forsikringsselskab Old Republic, som vi mener handles til en ubegrundet rabat i forhold til reel værdi og sammenlignelige virksomheder.

Læs hele månedsrapporten for SKAGEN Focus her.

Globale aktiemarkeder

Maj: Optur på de globale aktiemarkeder

Kunstig intelligens trak de globale markeder yderligere op og var et vigtigt tema på vækstmarkederne ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Globale aktiemarkeder

SKAGEN Global: Tålmodig og langsigtet

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ...

Alexandra Morris: Fokus på værdi

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up