Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

8 min læsetid

Andet kvartal: Aktiemarkederne steg trods pessimisme

Der har ikke været mangel på pessimisme blandt makroeksperterne, som fokuserede på de dystre fremtidsudsigter med stigende priser og renter i store dele af verden. Centralbankerne forsøger fortsat at få kontrol over prisstigningerne gennem hyppige rentestigninger, og der er foreløbigt ingen tegn på, at vi har nået rentetoppen endnu. Igen er det de store teknologiselskaber, der fører an med kunstig intelligens, som redder markedsudviklingen. Vækstmarkederne med Kina i spidsen præges af, at genåbningen efter pandemien ikke har indfriet investorernes forventninger. Samtidig oplever de globale børsnoterede ejendomsselskaber særligt i USA og Asien et tiltrængt løft.

Tre af SKAGENs fem aktiefonde præsterede bedre end deres indeks i andet kvartal, og SKAGEN Kon-Tiki slog indekset for femte kvartal i træk. Alle aktiefonde leverede positive afkast i løbet af kvartalet.

SKAGEN Global

Vores globale aktiefond SKAGEN Global slog sit referenceindeks med en lille margin i kvartalet. Fonden opnåede et afkast på 5,74 pct., mens referenceindekset endte på 5,69 pct.

SKAGEN Global blev for nyligt kåret til Norges bedste globale aktiefond baseret på fem års relativt afkast blandt 32 konkurrenter.

Det var teknologigiganterne i fonden, der drev opgangen i andet kvartal, til trods for skeptikernes advarsler. Fokus på kunstig intelligens overskyggede pessimismen om den usikre makroøkonomi. Renterne steg, og inflationen forblev høj.

Fondens tre bedste bidragsydere i andet kvartal målt i absolut afkast var Microsoft, Intuitive Surgical og Brown & Brown. Tre positioner fra forskellige sektorer (informationsteknologi, sundhed og finans) præsterede efter vores mening godt fordi, markedet begynder at indse, at de var – og fortsat er – væsentligt undervurderet. Fondens tre største negative bidragsydere i absolutte termer var Estee Lauder, MSCI og Dollar General. Her rapporterede både Estee Lauder og Dollar General svage resultater i første kvartal, eftersom begge selskaber på forskellige måder blev trukket ned af en lavere forbrugerdisponibel indkomst.

Samtidig købte vi os også til en position i TMX Group, der forvalter Canadas største aktie- og derivatbørser. Fonden deltog også på en kapitalsmarkedsdag, hvor Canadian Pacific præsenterede sin ambitiøse femårsplan efter opkøbet af Kansas City Southern.

SKAGEN Global forbliver attraktiv for langsigtede investorer med fokus på undervurderede selskaber over hele verden.

SKAGEN Kon-Tiki

For femte kvartal i træk slog vækstmarkedsfonden SKAGEN Kon-Tiki sit referenceindeks. Fonden leverede 3,03 pct. i afkast i andet kvartal mod indeksets på 0,43 pct.

Verdens aktiemarkeder forsætter med at klatre op af The Wall of Worry, hvilket betyder, at markederne forsætter med at stige til trods for uro. Det skyldes høje forventninger til potentialitet ved kunstig intelligens, der mere end opvejer den stadigt stigende mængde af indikatorer, der peger på en fortsat nedgang i den globale økonomi.

Aktierne i vækstmarkederne lå efter de udviklede markeder, blandt andet fordi, at forhåbningerne til indhentningen af det tabte i Kina efter pandemien skuffede. Mens vi forventer, at en opsparet efterspørgsel, specielt på forbrugertjenester, vil blive frigjort over tid, er det stadig tydeligt, at strukturelle modvinde knyttet til overflødig gæld og et fortsat skørt ejendomsmarked vil kræve yderligere stimuli i Kina.

Mere positivt er det, at de store fremvoksende markeder som Taiwan og Sydkorea drager nytte af deres fremtrædende position i teknologiværdikæden. Med værdiansættelser på rimelige niveauer, specielt i Sydkorea, forventer vi, at medvinden vil fortsætte.

Fonden drog nytte af sin overvægt i Brasilien, hvor både Raizen og Banco Do Brasil bidrog betydeligt til afkastet i kvartalet. Raizen er et ledende bioenergiselskab med en integreret forretningsmodel og betydelige vækstudsigter takket være sine andengenerations ethanolanlæg. Vi øgede beholdningen her betydeligt i første kvartal efter besøg på deres anlæg i januar. Banco do Brasil har fortsat præsteret godt til trods for hårdere økonomiske forhold og en svækket kvalitet i deres aktiver.

På den negative side finder vi de kinesiske internetselskaber, specielt Alibaba og Prosus, som har store ejerandele i Tencent. Selv om vi reducerede vores eksponering mod Kina med noget i første kvartal efter rallyet i oktober 2022, så var porteføljen ikke immun mod nedgangen.

Vi foretog nogen ændringer af porteføljen i løbet af kvartalet. Vi solgte vores aktier i hvidevareselskabet Hisense efter, aktien nåede kursmålet. Vi købte os ind i Yara International i løbet af kvartalet. Yara er et globalt gødningsselskab med tilstedeværelse i Brasilien, hvor omkring halvdelen af indtægterne skabes. Vi ser et betydeligt potentiale i aktien fremover, og selskabet har en solid balance og skaber stærke kontantstrømme gennem hele cyklus. Selskabet er altså godt placeret til at drage nytte af den næste optur, og med en Price/Book på blot 1x handles aktierne på det laveste niveau siden 2016.

SKAGEN Focus

Den koncentrerede globale fond SKAGEN Focus endte bag indekset i kvartalet. Fonden leverede 0,47 pct. i afkast i andet kvartal mod indeksets 5,69 pct.

Opgangen i de globale aktiemarkeder er hovedsageligt drevet af nogen få store teknologiselskaber. Vi har set en bemærkelsesværdig udvikling i aktievurderinger i specifikke teknologisegmenter, med massive ekstraomkostninger i selskaber, som er aktive, eller opfattes som aktive, i AI-segmentet. Dette har hurtigt spredt sig til andre selskaber i samme sfære, og prisopdagelsesmekanismen er næsten elimineret i sådanne tider. Vi tror, at disse modvinde skaber interessante investeringsmuligheder på mellemlangt sigte. Hovedbekymringen er, at centralbankerne kan udløse en stor recession, som i høj grad er priset ind i mange dele af markedet, hvilket giver os mulighed for at købe op i strukturelt godt placerede selskaber til en betydelige rabat.

Vores stærkeste bidrag i kvartalet kom fra japanske Panasonic. Aktierne har haft en solid optur de seneste måneder efter en stærk indtjeningsrapport. Vores position i det japanske IT-konglomerat Kyocera og producenten af mineudstyr Komatsu præsterede også godt. En anden stærk præstation kom fra den brasilianske sukker- og ethanolproducent Sao Martinho, som har draget fordel af de nyligt stærke stigninger i sukkerprisen.

På den negative side var sydkoreanske E-mart blandt de dårligste bidragsydere på grund af dårlige resultater. Metanolproducenten Methanex faldt tilbage på grund af frygt for dårlige udsigter i den kinesiske økonomi. Fortuna Silver mines var også en de af dårligste bidragsydere i kvartalet.

Vi fortsatte med at øge vores positioner i Japan Post Holdings og STMicroelectronics. Vi indledte en position i koreanske LG Household & Healthcare, som handles til en betydelig rabat i forhold til den rimelige værdi. I slutningen af kvartalet bestod fonden af 49 positioner med et vægtet aggregeret porteføljepotentiale på 60 pct. i forhold til vores prismål. Vi mener, at den nuværende smalle markedsopgang skaber interessante muligheder for os som kontrære og valueorienterede investorer.

SKAGEN m2

De globale børsnoterede ejendomsmarkeder afsluttede det første halve år på en opmuntrende måde. Ejendomsfonden SKAGEN m2 leverede 1,84 pct. i afkast i kvartalet, mens indekset gav -0,67 pct.

De europæiske ejendomsmarkeder, specielt i Skandinavien, kæmpede, mens ejendomsmarkederne i USA og Asien præsterede solidt. SKAGEN m2 understreger betydningen af renteniveauer, hvor en nedgang i obligationsafkastet eller en diskussion om rentenedsættelser kan udløse en optur i ejendom, som den, vi så i januar.

Markedet venter på yderligere prisdiskussioner i de direkte ejendomsmarkeder og rekapitaliseringshændelser for at danne et mere fundamentalt syn. Dette er vi begyndt at se tegn på med betydelige transaktioner i markedet, specielt i Europa, mod slutningen af kvartalet.

De bedste bidragsydere i kvartalet var den brasilianske logistikoperatør LOG, det japanske holdingselskab Tokyo Fudosan og den USA-noterede ejendoms- og logistikoperatør Digital Bridge, som fik en optur under AI-bølgen. De største negative bidragsydere var Self Storage Group og det europæiske sundhedsejendomsselskab Aedificia, der blandt andet investerer i ældreboliger.  Der var ingen selskabspecifikke årsager bag den svage udvikling i Self Storage Group.

Fremover kommer børsnoteret ejendom historisk set til at gøre det godt i det forventede miljø med lavere vækst og lavere reelle afkast. Ejendom handles nemlig fortsat med stor rabat i forhold til de historiske værdier. SKAGEN m2 fortsætter med at fokusere på robuste selskaber i trenddrevne delmarkeder med god skabelse af cash flow og solide balancestrukturer. Vi er godt positioneret til det nuværende scenarie takket være vores filosofi og disciplinerede udvælgelsesproces.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globale aktiefond SKAGEN Vekst leverede et godt afkast i kvartalet, men havnede noget bag indekset. Fonden opnåede 0,34 pct. i afkast mod indeksets 2,01 pct.

I andet kvartal leverede det globale aktiemarked generelt positive resultater med USA i førersædet. AI-bølgen har specielt drevet IT-aktier til nye højder. Nordiske markeder oplevede en svag nedgang, hovedsageligt grundet et svagt kvartal i Finland.

Amerikanske Broadcom var den største bidragsyder til fondens afkast med en solid vækst i både sin halvleder- og programvarevirksomhed. Aktiekursen blev også stimuleret af den nuværende AI-feber. Vi benyttede den gode udvikling til at reducere posten noget.

Det svenske mineselskab Boliden var blandt de dårligste bidragsydere. Selskabet nedjusterede forventningerne for to af sine miner. Vores langsigtede investeringscase er uændret, men vi ser med stigende bekymring på de enkeltstående driftsproblemer, de har haft på det seneste.

Finske Nokia blev tilføjet til fonden i andet kvartal. Selvom aktien har haft en svag udvikling de seneste år, har Nokia styrket sin position i 5G-markedet. For at finansiere dette blev en mindre andel i Vår Energy solgt. Eneti inc., et amerikansk selskab som ejer og driver offshore vind-servicefartøjer, blev også lagt til. Derudover blev en fusion mellem Eneti og Cadeler offentliggjort.

Til trods for korrektionen forrige år fortsætter kvalitetsvækstaktier med at blive handlet til høje priser, mens kapitalintensive industrier er mere rimelige. SKAGEN Vekst er komfortabel med sin nuværende eksponering mod selskaber, der præsterer godt i et miljø med høj inflation og renter.

Tal med en rådgiver

Er tiden inde til gode råd om dine investeringer?

Tag en snak med os - vi sidder klar til at give dig svar.

Kontakt os arrow_right_alt
Først med det nyeste

Få aktuelle investeringsnyheder fra SKAGEN direkte i din indbakke.

Tilmed nyhedsbrev arrow_right_alt
Mere om Globale aktiemarkeder

Andet kvartal: Flere lyspunkter i et udfordrende investeringsklima

Efter en stærk maj måned på det globale aktiemarked, var juni mere udfordrende. Usikkerhed præger ...

Træt af valg? Fokuser på de langsigtede fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Det amerikansk-kinesiske dilemma

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up