Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

SKAGEN Global: Et holistisk syn på bæredygtighed

For mange investorer er bæredygtighedsanalyse blot et middel til at begrænse downside-risikoen ved at blotlægge brister i rutiner, som måske endnu ikke har vsit sig i et selskabs finansielle resultat. Selvfølgelig er der også meget at hente her, men det er langt fra hele sandheden. Gennem en komplet 360-graders bæredygtighedsanalyse kan også de mindst lige så vigtigt upside-risici identificeres. Det sagt, kan selskaber, som gør et godt stykke bæredygtigt arbejde eller viser tegn på at forbedre sig tilbyde et potentiale, som markedet endnu ikke har regnet med i prisen.

I SKAGEN Global investerer vi langsigtet og forsøger at finde undervurderede selskaber, som selv kontrollerer sin egen skæbne, snarere end er afhængig af eksterne faktorer. Bæredygtighedsaspekterne bliver endnu mere interessante, når de tilføjer et potentiale til en allerede fundamentalt attraktiv investeringscase. En sådan investering er fx jernbaneselskabet Canadian Pacific (CP), som har en bæredygtig komponent, der endnu ikke er blevet opdaget af markedet.

Canadian Pacific blev grundlagt allerede i 1881. Med et jernbanenet på omtrent 20.000 km transporterer de gods som tømmer, biler og kemikalier ovre hele det nordamerikanske kontinent. De seneste år har ledelsen gennemført en lang række forbedringer, herunder præcisionsplanlægning og et innovativt kontrolsystem. Så længe den globale handel fortsætter med at vokse, mener vi, at Canadian Pacific har udmærkede forudsætninger i form af fx adgangen til godshavne mod både Asien og Europa og et mildt talt konkurrencedygtigt jernbanenet. Hvis man til denne konkurrencefordel lægger selskabets robuste balance, et stabilt cashflow, gode udsigter for værdiskabende vækst og en åbenlyst interessant værdiansættelse, er der god grund til at tænke, at der findes en hel del at hente i aktien fremover.

Fra efternøler til førerposition

Foruden ovenstående grunde findes der er også et andet bæredygtighedsaspekt af selskabet, som kun delvist er blevet opdaget af det bredere marked. ifølge analyseselskabet Sustainalytics har Canadian Pacific nemlig i løbet af de seneste fem år indhentet et efterslæb og er nu en af de absolut ledende virksomheder blandt de nordamerikanske jernbaneselskaber. Vi synes, at det siger en del om, at selskabet virkelig har forstået vigtigheden af at engagere sig i de bæredygtige spørgsmål. I et mere generelt perspektiv har jernbanesektoren en vigtig fordel sammenlignet med andre transportformer, idet metalhjul mod spor er både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt for langdistancefragt. I praksis indebærer det også en lav CO2-intensitet. Ifølge Canadian Pacific er tog fire gange mere brændstofeffektive end lastbiler og slipper 75 pct. mindre drivhusgas ud. Selskabet understreger også, at et fuldt togsæt faktisk kan fragte lige så meget som 300 lastbiler. På den baggrund er det ikke specielt overraskende, at Canadian Pacifics scope-1-udslip er lavere både i absolutte termer og i sammenligning med den øvrige transportsektor. Der kommer mere og mere fokus på CO2-udslip i processen med at vælge varetransportform, og af den grund ser vi et betydeligt potentiale i aktien på længere sigt.  

Selvkørende biler er ingen trussel

Gennem den seneste tid har bæredygtige investeringer mest handlet om batteriteknologi og elektrificering. Det bliver kun tydeligere, at bilindustrien bevæger sig i retning af elektrificering, selv om det stadig er uklart, hvornår dette mere præcist kommer til at ske over en bredere kam. Når det gælder selvkørende el-lastbiler ser vi ikke, at disse udgør nogen særlig trussel mod Canadian Pacific i det her årti, og muligvis heller ikke det næste. Faktum er, at der går mange år, før selvkørende elbiler på almindelige veje kan matche den hastighed, som tog kan transportere gods med over længere strækninger.  

Men det mest relevante spørgsmål er egentlig ikke, hvorvidt eltransport kommer til at udkonkurrere tog, men snarere hvor værdifulde jernbanerne er for samfundet i det større perspektiv, når det gælder at tilbyde transport med lavt udslip. Derfor er det fair at forestille sig, at næste skridt i den almene debat om bæredygtighed kommer til at handle om transport i bredere forstand. Et sådant scenarie ville være positivt for Canadian Pacific, og kan lede til at selskabet på sigt får en væsentligt højere værdiansættelse end de aktuelle multipler. 

Derfor har vi føjet Canadian Pacific til vores portefølje og ser frem til en spændende (tog)rejse!

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up