Gå til hovedindhold
3 min læsetid

ESG-rapportering: Nu fremlægger SKAGEN sin bæredygtige udvikling hvert kvartal

SKAGENs fonde har gennem mange år haft fokus på bæredygtighed. I fjor trappede vi arbejdet yderligere op: Et nyt team, som arbejder med bæredygtighed i investeringerne, kom på plads, og SKAGEN nedsatte en gruppe, som arbejder med, hvordan SKAGEN kan blive mere et bæredygtigt selskab. Det kan du læse mere om i årsrapporten.

Når vi nu begynder at rapportere bæredygtighedsindsatsen hvert kvartal, er det et vigtigt skridt på vejen til at agere transparent og kommunikere de både store og små skridt, vi tager på området, det forklarer Sondre Myge Haugland, SKAGENs bæredygtighedsekspert.

"Vi ser, at finansindustriens vigtige rolle i en bæredygtig samfundsudvikling får en del opmærksomhed, og mange af vores kunder er interesserede i at vide, hvordan vi i SKAGEN forholder os til de forskellige temaer inden for bæredygtighed," siger han.

Store ambitioner

I SKAGEN ejer vi kun en lillebitte brøkdel af verdens cirka 600.000 børsnoterede selskaber gennem vores fonde. Alligevel er det vigtigt at bidrage, blandt andet ved at fondene undgår at investere i blacklistede produkter eller brancher, helt i tråd med vores bæredygtighedspolicy.

SKAGEN har tradition for at være en meget aktiv ejer, hvilket betyder at vi går i dialog med selskaber og forsøger at påvirke dem i en positiv retning. På den måde kan vi skabe finansiel værdi og samtidig bidrage til at forbedre aspekter af porteføljevirksomhedernes miljø-, samfunds- og/eller ledelsesprofil.

Fortsatte dialogen

SKAGEN har store ambitioner og engagerer sig i hvert enkelt selskab, som fondene er investeret i. I første kvartal engagerede vi os i 11 forskellige sager. Vi havde fx et møde med Samsung, som blandt andet har ansat en ekstern funktion til at sørge for, at de efterlever reglerne. Vi fortsatte også dialogen om menneskerettigheder i leverandørkæden med en producent af køretøjer. I andre tilfælde har dialogen handletr om at sikre aktionærernes eller minoritetsejernes interesser.

Slutningen af kvartalet blev naturligt nok påvirket af den globale pandemi. Flere selskaber havde behov for at fokusere på den umiddelbare krise og rettede fokus der. I SKAGEN var vi fortsat i dialog med en række andre selskaber via videomøder, email og telefon. 

For os er en anden måde at udøve indflydelse at benytte vores stemmeret aktivt ved generalforsamlinger. Hidtil i år ligger SKAGENs stemmehistorik på over 90 pct. Kombineret med dialog med selskaberne er stemmeafgivning ofte en effektiv måde at opnå bæredygtige forandringer over tid.

Verden efter pandemien

"Lige nu arbejder alle med spørgsmålet om, hvordan udviklingen i en mere bæredygtig retning vil blive påvirked af COVID-19. Jeg er re tsikker på, at vi vil se samfundsspørgsmål få endnu større betydning. Tidligere har bæredygtighed kredset meget om klimaspørsmålet. Men nu rykker også spørgsmål om arbejderrettigheder og løngab op på agendaen," lyder det fra Sondre Myge Haugland.

Læs ESG-kvartalsrapporten her (på engelsk)

Fakta: SKAGENs nye kvartalsrapport om bæredygtighed

Den nye kvartalsrapport indeholder emner, der kommer til at gå igen hvert kvartal: Fondenes rangering vedr. bæredygtighedsrisici

CO2-aftryk

Hvordan vi har stemt i forskellige sammenhænge på generalforsamlinger

Hvordan vi har engageret os i bæredygtighedsspørgsmål.

Desuden kan du hvert kvartal læse temaartikler om aktuelle spørgsmål. Denne gang handler det selvfølgelig om effekten af coronakrisen.

 

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.