Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Bæredygtighedsrapport for andet kvartal: Den ærlige vej er også den sværeste

En nylig rapport fra Edhec Business School hævder, at der så småt er tegn på, at markedet for ESG (dvs. spørgsmål vedr. miljø-, samfunds- og virksomhedsledelse) så småt er ved at være mættet og dermed kan bukke under for sin egen succes.

Det seneste årti har ESG-aktier gjort det godt, men meget af merafkastet i 2020 skete som følger af ekspansion i multiplerne, altså at aktiekursen steg, uden af indtjeningen fulgte med. Derfor er logikken, at hvis man køber ESG-aktier nu, så er det forventede afkast på den korte bane lavere. Der er stadig ikke enighed om, hvorvidt ESG bør indregnes som en vigtig faktor i selskabsanalysen på linje med værdi, momentum, etc.

Men dette bekymrer nu ikke SKAGEN specielt meget. Som en aktiv ejer er det altid vores ambition at arbejde for at ændre porteføljeskaberne i mere bæredygtig retning, der hvor vi ser behovet. Selskaber, der bliver mere bæredygtige, vil blomstre og kursen stige. Og faktum er, at prisen har en betydning. ESG er ikke en hellig gral, der vil give eksorbitante afkast for evigt, men at hjælpe selskabet til at forbedre sig - enten finansiel eller bæredygtigt - vil altid være relevant. Både for afkastet på den lange bane og for at gøre verden til et lidt bedre sted.

Det er hårdt arbejde at ændre selskaber til det bedre. I andet kvartal har SKAGEN været i dialog med en lang række selskaber. Det er tydeligt, at selskaberne føler sig presset af konkurrenterne og kunderne til at konkurrere på bæredygtige parametre. Det er opløftende. Jeg foretrækker at tro på, at dette indebærer en mere moden forretningsmodel, som i større grad værdsætter hvad værdiskabelse egentlig handler om: Penge og kapital er blot midler for at nå dette mål - ikke målet i sig selv.

Små skridt fører til store ændringer på den lange bane

At være konkurrencedygtig handler ikke bare om forandring. De fleste positive forandringer er svære at se og mærke, sådan lyder en fornuftig observation fra en ven af SKAGEN, Hans Rosling. Disse små forandringer er vanskelige, uglamorøse og bliver ofte overdøvet af støj fra fx negative resultater. Det kræver et vedvarende engagement og opfølgning, og det kræver kendskab og kapacitet. Dette arbejde er SKAGEN glade for at kunne gøre - og dette arbejde har vi bedrevet i snart 20 år.

Om diversitet

Et område, hvor finansbranchen må ændre sig, er når det handler om diversitet og ligestilling mellem kønnene - selv her i Skandinavien. Kvinder er underrepræsenterede i nøglepositioner og lederstillinger. Derfor er SKAGEN meget glade for at være blandt de første til at signere det nylancerede norske Kvinner i finans-charter. Dette sæt af retningslinjer har sit oprindelsessted i Storbritannien i 2016, og har som mål at fremme en bedre kønsbalance i finansindustrien gennem tydelige - og ikke mindst målbare - forpligtelser. Foruden at det er det eneste rigtige at gøre, vil tiltag som forbedrer mangfoldigheden i branchen også give både bedre resultater og bedre service til kunderne.

Du finder SKAGENs bæredygtighedsrapport for andet kvartal lige her - rigtig god læselyst.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up