Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

SKAGEN Vekst: Hvor der er vilje, er der vej

Efter SKAGEN Vekst var i orkanens øje, udløst af pandemien, har krigen i Ukraine været katalysator for en eksamination af SKAGEN Veksts investeringsprocessor og risikostyring – udfordringer, som fonden har løst godt.

Den forfærdelige krig i Ukraine har først og fremmest været udfordrende for den ukrainske befolkning men også for investorerne, som har oplevet en stigende inflation og øgede renter. For SKAGEN Vekst har det været en ekstra barsk udfordring, da man ekskluderede alle russiske aktier fra investeringsuniverset. Det havde betydning for fondens positioner i Sberbank, Gazprom og Segezha, som blev nedskrevet til nul. Sådan vil det være, indtil børsen i Moskva igen lukker op for udenlandske investorer. I begyndelsen af året udgjorde de tre selskaber næsten fem pct. af porteføljens værdi. Til trods for denne modvind er SKAGEN Vekst ikke blevet blæst ud af kurs.

Aktiv risikostyring

For aktive investorer er det vigtigt at vælge den rigtige risiko, så vi opnår det bedste afkast, forklarer porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst, Søren Milo Christensen:

"I stedet for at forsøge at minimere risiko, går mit arbejde ud på at identificere og styre risici, så investorerne bliver belønnet for både den direkte og indirekte risiko, som fonden tager på deres vegne."

Det sker gennem en bottom-up tilgang, hvor forvalterne kigger på faktorer på virksomhedsniveau, det kan for eksempel være profitmargin, omkostningsstruktur, gæld og konkurrenceposition. Derudover foretager de også en top-down gennemgang, hvor selve fondens eksponering mod makroøkonomiske forhold, markedet og de politiske faktorer er i fokus.

"I forhold til risici på virksomhedsniveau så kigger vi på, hvordan de interagerer. Samtidig analyserer vi forskellige potentielle scenarier. De finansielle risici er nøglen, og vi undgår situationer, hvor en forringelse af virksomhedens overskud introducerer balancerisiko i investeringscasen. Værdiansættelsen er helt central, når det kommer til nedadgående beskyttelse, især hvis der er en højere grad af usikkerhed i scenarieanalysen," forklarer Søren Milo Christensen.

Udover den attraktive værdi, havde de russiske selskaber i SKAGEN Veksts portefølje beviseligt forbedret deres allokation over tid. Gazprom har for eksempel set en stigning i sin udbetalingsratio og var på sporet til at distribuere mere end halvdelen af fortjenesten i udbytte i år. Udover at give svært attraktive afkast udelukkende fra udbytte, har det også først til en mere effektiv brug af det overførte underskud, hvilket har resulteret i højere afkast på nye investeringer.

På porteføljeniveau er andenordenseffekterne i fokus, hvor for eksempel stigende priser påvirker økonomien, eller hvordan det politiske og regulative klima er i de forskellige lande, forklarer Søren Milo Christensen:

"Nøglen er at kende sine porteføljevirksomheder godt, og samtidig tæt overvåge de indirekte top-down-trusler, de kan møde."

Med en oliepris på 75 amerikanske dollars per tønde i starten af året har den russiske økonomi og virksomheder været velpositionerede i forhold til at modstå mulige sanktioner. Sanktioner i samme omfang som dem, de blev pålagt i forbindelse med annektering af Krim i 2014, hvor olieprisen var en tredjedel billigere. Porteføljen i SKAGEN Vekst har også været eksponeret mod aktier uden for Rusland, som højst sandsynligt ville få fordel af de afledte effekter af krigen, herunder materialer og energi.

Aktier fra disse to kategorier var en del af de fire største bidragsydere i første kvartal, hvilket afhjalp de negative indvirkninger, som krigen har haft på porteføljens overordnede udvikling. Dette understregede porteføljens robuste positionering mod andenrangs-effekterne af invasionen af Ukraine.

imagewq7bl2.png

Udvalget af aktier driver stærke afkast

Næste år fejrer SKAGEN Vekst sit 30-års jubilæum, og målet med at skaffe kunderne de bedste absolutte afkast er fortsat det samme. Fondenes imponerende årlige afkast på 13 pct. siden lanceringen i 1993 har været upåvirket af både krigen i Ukraine og COVID. Succesen har været drevet af nøje udvalgte aktier. SKAGEN Vekst har præsteret godt i forhold til referenceindekset, da porteføljeforvalterne har valgt de rigtige virksomheder og risici fra alle regioner uden for Rusland. Indekset er slået med mere end 2 pct. både år-til-dato og over de seneste 12 måneder.

Om fremtidsudsigterne mener porteføljeforvalter Søren Milo Christensen, at det internationale svar på begivenhederne i Ukraine fra regeringer, virksomheder og investorer kan få konsekvenser, som rækker ud over regionen. Det kan for eksempel være, hvordan Vesten håndterer Kina:

"Selvom krigen i Ukraine var uforudsigelig, har den sat spørgsmålstegn ved, hvordan virksomhederne skal skaffe materialer, og hvor de skal placere deres fabrikker. Omvendt kan det også få betydning for globaliseringen og have implikationer på den langsigtede økonomiske vækst og inflation."

Aktuelt er SKAGEN Vekst godt placeret i forhold til at navigere i stigende priser og renter. Dette sker grundet aktier i finansielle og energi-relaterede virksomheder, der oftest præsterer godt i situationer som denne. Porteføljen har attraktive positioner i mange selskaber i vækstmarkederne, som handles til billige priser.

Ved at benytte sin tidløse, aktive, value-fokuserede filosofi og robuste investeringsproces kan fondens aktieindehavere være sikre på, at de også fortsat vil få det bedst mulige risikojusterede afkast.

---

NB: Alle tal er i NOK fra den 31/03/22, medmindre andet er angivet.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up