Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
3 min læsetid

Indeksfonde eller aktivt forvaltede fonde?

1. Indeksfonde

I de senere år er indeksfonde blevet meget populære. En indeksfond, eller passiv investeringsfond, har til formål at spejle udviklingen i ​​et bestemt indeks. Det betyder, at en aktiebaseret indeksfond investerer i de aktier, som indgår i fondens referenceindeks. Det kunne fx være MSCI AC World.

Mange har den opfattelse, at indeksfonde generelt har lavere risiko, er billigere og giver højere afkast end aktivt forvaltede fonde. Men risikoen behøver ikke at være lavere i en indeksfond - risikoen afhænger af hvilke værdipapirer fonden investerer i. Jo større kursudsving, jo højere er risikoen.

En indeksfond giver pr. definition altid et lavere afkast end indekset efter omkostninger. Og hvis der er skjulte omkostninger, fx platformsgebyrer, kan indeksfonde være dyrere, end de giver udtryk for. Når du køber en "billig" indeksfond, falder din kapital, når aktiemarkedet falder – og stiger, når markedet stiger.

- Man siger normalt, at man ”køber markedet”, når man investerer i en indeksfond. Det er jeg ikke enig i. Du køber en lille del af de børsnoterede selskaber, der udgør indekset. Det betyder, at du vil blive udelukket fra mange andre spændende investeringsmuligheder, siger SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris.

2. Aktive fonde

I en aktiv fond udarbejder forvalterne deres egne analyser i modsætning til passive indeksforvaltere, som opbygger fondens portefølje efter en given skabelon (porteføljen skal som nævnt efterligne det givne indeks). De mest attraktive virksomheder med hensyn til både risiko og afkastpotentiale udvælges med det formål at give bedre afkast end indekset.

Læs også: SKAGENs investeringsfilosofi.

Aktiv forvaltning er naturligvis mere tidskrævende, og nogle aktive fonde har derfor højere omkostninger end passive fonde. Men det er vigtigt ikke udelukkende at fokusere på omkostningerne – det er lidt som at sammenligne æbler og pærer. Det er vigtigt at se, hvordan fonden har udviklet sig over tid, hvordan forvalterne håndterer både faldende og stigende markeder samt hvordan fondens investeringsfilosofi er.

Nogle forvaltere, som SKAGEN Fondene, vælger også at opkræve et variabelt performance honorar. Det betyder, at når fonden gør det godt og du får mere i afkast end indekset, også kaldet merafkast, bliver den variable omkostning højere - og omvendt.

3. Invester bæredygtigt

Der er flere fordele ved at vælge en aktiv forvalter, hvis du ønsker at investere bæredygtigt. Ofte er aktiv forvaltning nødvendigt i arbejdet med at identificere både etiske og bæredygtige virksomheder. De fleste indeks er markedsvægtede og består fx af de 30 største virksomheder på en børs, uanset industri eller bæredygtighedsarbejde.

SKAGENs aktive fonde investerer efter en bæredygtighedspolitik, hvilket betyder, at alle virksomheder analyseres grundigt, inden de indgår i porteføljerne. Som en aktiv og engageret forvalter kan SKAGEN også påvirke selskaberne og i mange tilfælde drive ændringer i positiv retning, hvis det er nødvendigt.

- På langt sigt er det tydeligt, at virksomheder, der fokuserer på bæredygtighed, bliver mere succesrige. Selskaber som har fokus medarbejders arbejdsvilkår, får typisk de bedste medarbejdere. Selskaber der reducerer deres klimapåvirkning, styrker deres brand og øger deres indflydelse. Og selskaber, der behandler deres aktionærer retfærdigt, belønnes med de rigtige aktiekurser, slutter Alexandra Morris.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up