Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right

Investorer, der ejer SKAGENs aktiefonde pr. 28. april 2020, vil blive beskattet af den tekniske minimumsindkomst i 2020.

Minimumsindkomsten bliver normalt udbetalt til investorerne i form af en udlodning (udbytte). I SKAGENs aktiefonde udbetales udbyttet ikke, men reinvesteres i fonden.

Satserne for 2020 er som følge:

  • SKAGEn Vekst A: 120,47 kr. pr. andel
  • SKAGEN Global A: 263,55 kr. pr. andel
  • SKAGEN Kon-Tiki A: 91,04 kr. pr. andel
  • SKAGEN Focus A: 0,00 kr. pr. andel
  • SKAGEN Focus B: 0,00 kr. pr. andel

OBS! Aktiefondene ændrede skattestatus pr. 1. janaur 2020, hvorfor der fremover ikke skal beregnes minimumsindkomst for aktiefondene under de nye skatteregler.

Da SKAGENs aktiefonde ændrede skattestatus 1. januar 2020, skete der en automatisk afståelse af investorernes ejerandelene under de gamle skatteregler, hvorefter de samme andele straks generhvervedes under de nye skatteregler. Den tekniske afståelse og generhvervelse betyder, at investorer på deres årsopgørelse for 2019 er blevet beskattet i henhold til afståelsessummen svarende til kursværdien pr. 31. december 2019. Nu da minimumsudlodningen er beregnet, bliver afståelsessummen nedskrevet med minimumsindkomsten, og man vil som investor opleve, at årsopgørelsen for 2019 bliver genåbnet af SKAT.

Læs mere om:

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.