Gå til hovedindhold

Halvårsrapport 2018

Halvårsrapporten indeholder SKAGENs halvårsregnskab for fondene samt fondens fulde porteføljer pr. 30. juni 20 ...

Nye muligheder

Siden 2017 har SKAGEN været en del af Storebrand-koncernen, som er førende inden for langsigtet opsparing og p ...

SKAGEN Credit EUR afvikles

Bestyrelsen i SKAGEN har besluttet, at den globale obligationsfond SKAGEN Credit EUR skal lukkes.

Kvartalsvideo med SKAGEN m2

Porteføljeforvalter Michael Gobitschek fortæller her, hvorfor 2017 har været et godt år for aktiefonden SKAGEN ...

- Færre muligheder i USA

- Men de nye markeder ser vældig attraktive ud, siger porteføljeforvalter Knut Gezelius. Se videoen med kvarta ...

Lyse udsigter for de nye markeder

Porteføljeforvalter i aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki,  Knut Harald Nilsson, giver en opdatering på resultaterne f ...

Andelsejermøde i SKAGEN m2

Andelsejere i ejendomsaktiefonden SKAGEN m2 indkaldes til andelsejermøde mandag den 24. april 2017 på vores ho ...

Skattemæssigt udbytte 2017

Se hvordan privatbeskattede investorer, som ejede andele i SKAGENs aktiefonde pr. 3. februar 2017 beskattes fo ...

Valgmøde i Stavanger

SKAGEN Fondenes investorer bydes velkommen til valgmøde på Clarion Hotel Energy på Madla i Stavanger, Norge on ...

Begivenhedsrig start på året

Den gode udvikling fortsatte også ind i januar, godt drevet af de stigende råvarepriser. Det er gode nyheder f ...

Skattemæssigt udbytte 2017

Privatbeskattede investorer, som ejer andele i SKAGENs aktiefonde pr. 3. februar 2017, vil blive beskattet for ...

Stærk måned for fondene

SKAGENs fonde leverede afkast på niveau eller bedre end deres indeks i juli. Bliv opdateret i statusvideoen.

Erik Bergöö stopper i SKAGEN

Efter to år i SKAGEN Fondene stopper Erik Bergöö som porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst. Hovedforvalterne Ole ...

SKAGEN Global i andet kvartal

- Vi var ved at komme tilbage efter 1. kvartal, men så kom Brexit. Kvartalsopdatering for SKAGEN Global af por ...

Suspension ophævet

Tidligere på dagen suspenderede SKAGEN Fondene handlen med alle fondene på NASDAQ. Suspensionen skete i forbin ...

Video: En god april

SKAGENs fonde leverede afkast på linje eller bedre end indeks i april. Bliv opdateret på udviklingen, køb og s ...

Hvad mener forvalterne?

Hvordan ser porteføljeforvalterne Kristoffer Stensrud og Tomas Johansson på fremtiden for deres fonde? Se kvar ...

Organisationsændringer i SKAGEN

Ole Søeberg skifter rolle i SKAGEN fra at være investeringsdirektør og porteføljeforvalter til udelukkende at ...

Skattemæssigt udbytte 2016

Se hvordan privatbeskattede investorer, som ejede andele i SKAGENs aktiefonde pr. 10. februar 2016 beskattes f ...

Resultat af valgmødet

Der blev afholdt valgmøde i Stavanger onsdag den 9. marts 2016. Resultatet af valgmødet blev talt op torsdag d ...

Valgmøde i Stavanger

SKAGEN Fondenes investorer bydes velkommen til valgmøde på Clarion Hotel Energy på Madla i Stavanger onsdag d. ...

Årsrapport 2015

2015 var et år delt i to, og var kendetegnet ved lave valutakursudsving samt et fald i energi og råvarepriser. ...

SKAGEN i 2015

SKAGEN har brugt året til at koncentrere porteføljerne omkring de ideer, vi tror mest på. Vi er godt positione ...

Video: Hård start på året

Ikke siden finanskrisen er et år startet så brat som i 2016. Året startede med kraftige børsfald på grund af u ...

Video: Moderat december

Det blev en moderat afslutning på 2015. SKAGEN Global slog sit referanceindeks, imens de øvrige aktiefonde slu ...

Video: Året med SKAGEN

2015 lakker mod enden - hvordan ser investeringsdirektør Ole Søeberg på året som er gået. Og hvad forventer ha ...

Video: Afventende november

Til trods for de dramatiske begivenheder og stærke restriktioner på den politiske scene, var påvirkningerne på ...

Ny bestyrelsesformand i SKAGEN

SKAGEN har torsdag den 3. december valgt en ny formand til selskabets bestyrelse. Formandsskiftet blev annonce ...

Ændringer i SKAGENs bestyrelse

Efter 15 år ved roret træder Martin Gjelsvik tilbage som bestyrelsesformand i SKAGEN. Samtidig udvides bestyre ...

Større vægt på resultater

Oktober blev en god måned for SKAGENs fonde. Selskaberne leverede gode resultater, hvilket investorerne har væ ...

Video: Stærk måned i fondene

Oktober var en god måned for vores aktiefonde. Det skyldes bl.a. de positive takter i Sydkorea, hvor SKAGEN ha ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.