Gå til hovedindhold

Minimumsindkomst

Beskatningen af minimumsindkomsten pålægges investorer, der ejer beviser på tidspunktet for SKAGENs årlige godkendelse af årsregnskabet. – hvilket typisk sker i slutningen af januar.

Investorerne i vores aktiefonde vil blive beskattet af den opgjorte minimumsindkomst, selv om der ikke sker en udlodning. Selv om der ikke udbetales noget udbytte, vil man som investor ikke blive dobbeltbeskattet, da den oprindelige anskaffelsesværdi bliver opskrevet med den 'manglende' udlodning.'

Sådan indberetter du til SKAT

Skattemæssigt udbytte i SKAGENs aktiefonde

Bemærk at udbyttet ikke udbetales, men forbliver i fonden.

Skattemæssigt skal den manglende effektive udbetaling tillægges anskaffelsessummen for den oprindelige andel. Tillægget anses for anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en sum, der svarer til den manglende udbetaling.

Det skattemæssige udbytte beskattes som aktieindkomst.

OBS! Da SKAGENs aktiefonde ændrede skattestatus pr. 1. janaur 2020, blev alle eksisterende investorer stillet som, at de afstod deres andele under den gamle skattestatus pr. 31. december 2020, for derefter at generhverve samme antal andele under den nye skattestatus pr. 1. januar 2020. Det er således anskaffelsessummen pr. 1. janaur 2020, der tillægges den manglende effektive udbetaling (medmindre man er nyere investoer, og derfor har en ansakffelsessum med en senere dato).

Grundet ændringen i skattetstus pr. 1. janaur 2020, er fondene underlagt nye skatteregler, hvorunder der ikke skal beregnes en minimumsindkomst. Berening af minimumsindkomsten 2020 er således sidste gang, der bliver beregnet en minimumsindkomst i SKAGENs aktiefonde.

Skattemæssigt udbytte for 2020

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 28. april 2020 bliver beskattet på følgende måde:

 • SKAGEn Vekst A: 120,47 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 263,55 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 91,04 kr. pr. andel
 • SKAGEN Focus A: 0,00 kr. pr. andel
 • SKAGEN Focus B: 0,00 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2019

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 19. februar 2019 (valørdato: 21. februar 2019) bliver beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 182,90 kr. pr. andel
  SKAGEN Global A: 139,30 kr. pr. andel
  SKAGEN Kon-Tiki A: 110,20 kr. pr. andel
  SKAGEN Focus A: 5,70 kr. pr. andel
  SKAGEN Focus B: 4,80 kr. pr. andel
  SKAGEN Insight A: 2,10 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2018

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 21. februar 2018 (valørdato: 23. februar 2018) bliver beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 145,40 kr. pr. andel
  SKAGEN Global A: 123,20 kr. pr. andel
  SKAGEN Kon-Tiki A: 137,70 kr. pr. andel
  SKAGEN Focus A: 11,10 kr. pr. andel
  SKAGEN Focus B: 8,30 kr. pr. andel
  SKAGEN Insight A: 0,20 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2017

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 3. februar 2017 bliver beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 36,70 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 159,60 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 34,20 kr. pr. andel
 • SKAGEN Focus A: 3,10 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2016

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 10. februar 2016 bliver beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 173,90 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 260,00 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 78,50 kr. pr. andel
 • SKAGEN Focus A: 1,40 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2015

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 29. januar 2015 vil for året 2015 blive beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 321,40 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 191,30 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 56,70 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2014

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 30. januar 2014 vil for året 2014 blive beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 82,70 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 61,50 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 0 kr.

Skattemæssigt udbytte for 2013

Investorer som ejede andele i nedenstående aktiefonde pr. 24. januar 2013 vil for året 2013 blive beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 51 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 22,75 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 5,75 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2012

Bemærk at minimumsudbyttet i 2012 både bliver beskattet som aktieindkomst og kapitalindkomst.

Investorer med andele i nedenstående aktiefonde med valør pr. 26. januar 2012 vil for året 2012 blive beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: Samlet minimumsindkomst 138,50 kr. pr. andel (heraf 129,88 kr. i aktieindkomst og 8,62 kr. i kapitalindkomst)
 • SKAGEN Global A: Samlet minimumsindkomst 57,25 kr. pr. andel (heraf 56,23 kr. i aktieindkomst og 1,02 kr. i kapitalindkomst)
 • SKAGEN Kon-Tiki A: Samlet minimumsindkomst 31,25 kr. pr. andel (heraf 31,14 kr. i aktieindkomst og 0,11 kr. i kapitalindkomst)

Skattemæssigt udbytte for 2011

Investorer med andele i nedenstående aktiefonde med valør pr. 27. januar 2011 vil for året 2011 blive beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: 185,25 kr. pr. andel
 • SKAGEN Global A: 77,25 kr. pr. andel
 • SKAGEN Kon-Tiki A: 37,00 kr. pr. andel

Skattemæssigt udbytte for 2010

Bemærk at minimumsudbyttet i 2010 både bliver beskattet som aktieindkomst og kapitalindkomst.

Investorer med andele i nedenstående aktiefonde med valør pr. 27. januar 2010 vil for året 2010 blive beskattet på følgende måde:

 • SKAGEN Vekst A: Samlet minimumsindkomst 17,75 kr. pr. andel (heraf 11,89 kr. i aktieindkomst og 5,86 kr. i kapitalindkomst
 • SKAGEN Global A: Samlet minimumsindkomst 15,50 kr. pr. andel (heraf 15,39 kr. i aktieindkomst og 0,11 kr. i kapitalindkomst)
 • SKAGEN Kon-Tiki A: Samlet minimumsindkomst 3 kr. pr. andel (heraf 2,70 kr. i aktieindkomst og 0,30 kr. i kapitalindkomst)
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.