Gå til hovedindhold

Udbyttet for året 2017 er beregnet og er fragået kursen pr. den 2. januar 2018 på obligationsfondene SKAGEN Tellus A, SKAGEN Avkastning og SKAGEN Credit EUR A. Danske investorer som ejer andele i de tre nævnte obligationsfonde pr. den 29. december 2017 vil modtage udbytte.

SKAGEN Tellus A er beregnet til 4,8851 NOK pr. andel (svarer til 3,70 DKK)
SKAGEN Avkastning er beregnet til 2,4433 NOK pr. andel (svarer til 1,86 DKK)
SKAGEN Credit EUR A er beregnet til 0,5357 EUR pr. andel (svarer til 3,99 DKK)

Investorer som har andelene placeret i depot i en bank, som har valgt at opbevare SKAGEN i VP Securities, vil modtage udbyttet kontant i danske kroner. Udbyttet forventes at tilgå investor den 8. januar 2018. Øvrige investorer vil modtage nye andele i SKAGEN Tellus A, SKAGEN Avkastning og SKAGEN Credit EUR A til en værdi, som svarer til udbyttet.

Udlodningen beskattes for skatteåret 2018.

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.