Gå til hovedindhold
Flyfoto over Frankfurt
Fonden har hele det globale ejendomsmarked og alle ejendomssegmenter som investeringsunivers. Foto: Aroundtown, en af fondens investeringer.

Det uafhængige analysebureau Citywire rangerer SKAGENs ejendomsaktiefond som nummer et i verden ud af 225 globale ejendomsaktiefonde, målt over de sidste tre år *. Analysebureaet Morningstar placerer også SKAGEN m2 i toppen, og giver samlet fonden fem ud af fem stjerner på 3-års sigt samt fire ud af fem stjerner på 5 års-sigt **.


Porteføljeforvalter Michael Gobitschek, som forvalter SKAGEN m2, er AA-rangeret af Citywire og er nummer et ud af 140 porteføljeforvaltere set over tre år i kategorien Property - Global Equities. Over fem år er Gobitschek nummer 29 ud af 140 på Citywires liste.

Forskelligartet investeringsunivers

SKAGEN m2 investerer i børsnoterede ejendomsaktier med potentiale over hele verden, og i skrivende stund er de ti største positioner i Sverige, Japan, Tyskland, Spanien, Singapore, Finland og Norge.

- Fondens største fordel er, at vi har hele det globale ejendomsmarked og alle ejendomssegmenter som investeringsunivers. Udviklingen i ejendomsmarkedet er ofte lokalt betinget, og udviklingen i byer, lande og regioner spreder sig ikke nødvendigvis som ringe i vandet til andre områder. Det betyder, at vi kan finde forkert prisfastsættelse eller anden værdiansættelse i forskellige dele af verden, siger Michael Gobitschek.

Opskriften på succes

Michael vælger typisk selskaber, der kan påvirke rentabiliteten ved aktivt at forholde sig til deres ejendomsportefølje, og som derudover beskæftiger sig med bæredygtighed. Gennem vedligeholdelse og anden udvikling kan disse ejendomsselskaber påvirke udviklingen ud over den normale vækst i lejeindtægterne. Derudover understøttes de af de løbende indtægtsgenererende aktiver. De ejendomme, der er kommet længst med bæredygtighed eller har certificerede bygninger, er også dem, der kan tage den højeste leje og har de laveste omkostninger, og som dermed kan blive vindere over tid.

I sidste kvartal var de bedste bidragydere i SKAGEN m2 de to svenske virksomheder D. Carnegie (nu Hembla) og Catena (logistikejendomme).

Hvorfor er det interessant at investere i en ejendomsaktiefond nu?

- Ejendommen er noget man over tid bør have som et supplement til andre aktivklasser i sin investeringsportefølje. Det er en sektor, som på den ene side drives af globale megatrends, som urbanisering og øget velstand. Og på den anden side er der store lokale forskelle i udbud og efterspørgsel. Stavanger drives af andre faktorer end Stockholm og San Francisco, siger Michael Gobitschek.

Ved udgangen af september 2018 har SKAGEN m2 leveret bedre afkast end referenceindekset på både tre og fem år. Hidtil i år har fonden givet et merafkast på 6,7 procentpoint.

Citywires placering af SKAGEN m2. 

* Pr. 31. august 2018. På 5-års sigt er SKAGEN m2 placeret som 68 ud af 196, og er dermed blandt de 35 procent bedste ejendomsaktiefonde i verden perioden.

** Morningstar fra den 28. september 2018.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.