Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

6 min læsetid

SKAGEN Kon-Tiki: Sådan kan vi løse udfordringerne i Oyu Tolgoi-minen

For et år siden investerede SKAGEN Kon-Tiki i mineselskabet Turquoise Hill Resources, der er børsnoteret i Canada og USA. Selskabet ejer 66 pct. af Oyu Tolgoi, som er den største kobber- og guldmine i Mongoliet i den sydlige del af Gobiørkenen. Oyu Tolgoi-minen drives af et af verdens største mineselskaber, australske Rio Tinto.

Øget modstand

Siden minen startede produktionen i 2013 har der været en rivende udvikling. Fra 2023 er planen, at de skal starte den underjordiske produktion. Desværre har investeringen ikke udviklet sig som ventet, og projektet lider under såvel forsinkelser som budgetoverskridelser, hvilket har lagt stort pres på Turquoise Hill.

Hertil møder minen mere og mere modstand i Mongoliet, hvor der hersker stigende uenighed om projektets positive effekt på landet. Oyu Tolgoi har længe været et kontroversielt projekt i Mongoliet. Selv om det har tiltrukket mere end 10 mia. dollar i investeringer og betalt mere end to milliarder i skat siden begyndelsen, har størrelsen på projektet betydet, at Mongoliet endnu ikke har modtaget udbytte af sit direkte ejerskab her ni år efter projektets lancering.

Mange andre lande med udviklings- og investeringsbehov modtager ofte royalties og afgifter mod, at deres ejerandel reduceres. Men de mongolske myndigheder insisterede på størst muligt ejerskab, og eftersom Mongoliets andel af investeringerne finansieres af Turquoise Hill, løber der store renteudgifter til, som skal betales, før et eventuelt overskud kan deles. Baseret på de seneste prognoser ligger det stadig mere end 10-15 år ude i fremtiden.

Møde med parterne

For bedre at forstå både den operationelle og den politiske situation drog Fredrik Bjelland, porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki, til Mongoliet. i løbet af to dage i Ulan Bator mødtes han med repræsentanter fra udenrigsministeriet og regeringen samt med internationale ambassadører, udviklingsinstitutioner og den lokale ledelse i Oyu Tolgoi-minen for bedre at forstå Mongoliets forhandlingsposition og ønsker. Han havde også møder med de største långivere til Oyu Tolgoi og med de andre investorer i Turquoise Hill for at diskutere mulige løsninger.

Under møderne blev det klart, at alle parter ønsker at fortsætte projektet. Alle møder bekræftede således, at udviklingen af Oyu Tolgoi er den vigtigste driver af økonomisk udvikling og stabilitet i Mongoliet. 

på grund af Mongoliets placering mellem Kina og Rusland ser de vestlige myndigheder Oyu Tolgoi som et absolut nødvendigt initiativ for at bevare stabiliteten i regionen. Også EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) og IFC/Verdensbanken bidrager til at finansiere initiativet gennem støttepakker.

"Situationen er kompleks, men vi er positivt indstillede over for muligheden for en løsning, som er gunstig for alle parter. Dagens aktiekurs afspejler ikke en løsning, men vi vurderer,  at såfremt en løsning findes, vil der være et stort stigningspotentiale," siger porteføljeforvalter Fredrik Bjelland.

Situationen er kompleks, men vi er positivt indstillede over for muligheden for en løsning, som er gunstig for alle parter.

Hvor gik det galt?

Selv om Oyu Tolgoi og minens underleverandører beskæftiger næsten fem procent af den samlede mongolske arbejdsstyrke og står for 13 pct. af landets økonomi, har manglen på udbytte indtil videre medført, at et stigende flertal i Mongoliet mener, at landet ikke har fået nok del i den værdiskabelse, der er sket i landet. Dette er nu blevet en vigtig del af flere lokale valgkampe. Der er et stigende ønske om at genforhandle investeringsaftalen, som blev underskrevet mellem Mongoliet, Turquoise Hill og Rio Tinto for Oyu Tolgoi.

Fordi Oyu Tolgoi forventes at producere i 75-100 år og stadig har brug for flere milliarder dollars i investeringer for at blive fuldført, er de internationale investorer helt afhængige af, at investeringernes rammevilkår er gennemskuelige. Det behov bliver ikke støttet, smo situationen er lige nu.

Bæredygtigt fokus

"På den operationelle side var vi meget imponerede over infrastrukturen, som allerede er på plads langt ude i Gobiørkenen," siger Fredrik Bjelland. Oyu Tolgoi producerer i dag årligt ca. 150.000 ton kobberkoncentrat og 6,5 ton guld, der eksporteres via Kina. Driften er effektiv, især med tanke på vandforbruget, hvor 88 pct. er recirkuleret. Det betyder, at Oyu Tolgois vandforbrug er 2/3 lavere end det globale gennemsnit. Selv om udviklingen af den underjordiske mine er vigtig for den videre drift og lønsomhed, vil den bruge eksisterende infrastruktur, fx koncentrat- og logistiksystemer. I denne del af selskabet er lokale underleverandører og ansatte allerede godt repræsenteret, hvilket betyder, at minen faktisk bidrager med 72.000 lokale arbejdspladser. Hertil har Rio Tinto lanceret flere programmer, som fremmer udveksling af mongolske ansatte til gruppens andre projekter over hele verden.

"Jeg var især positivt overrasket over, at mere end 70 pct. af lederstillingerne i Oyu Tolgoi er besat af lokale mongoler. Det betyder ikke kun, at man reducerer behovet for at flyve dyre ledere ind fra fx Australien. Det betyder også, at projektet allerede sætter positive ringe i vandet, som Mongoliet vil have glæde af fremover," siger Fredrik Bjelland.

Dette er Mongolia

Mongoliet er et kæmpestort men tyndtbefolket land med ca. 3,5 mio. indbyggere fordelt på et område, der er 36 gange større end Danmark. Landet består mest af ørken og steppe, som gemmer på naturressourcer og mineraler til en værdi af flere tusind milliarder dollars. Omtrent halvdelen af indbyggerne bor i hovedstaden Ulan Bator, mens ca. 30 pct. stadig lever som nomader.

Det, der adskiller Mongoliet fra andre lande i regionen, er, at det er et relativt velfungerende demokrati. Efter løsrivelsen fra Kina i 1911 knyttede landet tætte bånd til Rusland, som støttede Mongoliet som socialistisk stat i flere årtier. Oven på en fredelig revolution i 1990 etablerede Mongoliet flerpartisystem og udstak en demokratisk kurs, som kun er blevet styrket siden. Introduktionen af markedsøkonomi medførte hurtigere udvikling og øget international interesse for at udnytte landets enorme naturressourcer.

Positivt indstillet over for udviklingen

Udviklingen af projektet fortsætter som planlagt, mens forhandlingerne med myndighederne står på.

Selv om SKAGEN Kon-Tiki stiller sig positivt over for den videre udviklnig, er det klart, at vi har brug for klarere forudsætninger for den fortsatte finansiering, som med det nuværende tempo løber tør i slutningen af 2020. Det er vigtigt, at vi i god tid før da må få en aftale, der stiller alle parter tilfredse, på plads for at sikre den videre drift af Oyu Tolgoi samt en langsigtet finansierinspakke. Som langsigtede investorer håber vi, at vi kan fortsætte med at støtte udviklingen i et af verdens mest lovende områder. Men vores kunder skal føle sig trygge ved, at vi holder igen med yderligere investeringer, hvis forudsætningerne for langsigtet værdiskabelse ikke kommer på plads

Vi har givet klart udtryk for vores forventninger som internationale investorer over for de mongolske myndigheder sammen med vores medaktionærer i Turquoise Hill. Sammen kan vil alle støtte og tage del i den videre udvikling af Mongoliet og landets enorme ressourcer.

Vækstmarkeder

Engagement i Asien: Indsigt fra tre dynamiske markeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Vækstmarkeder

Fem grunde til at investere i vækstmarkederne nu

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Pres på selskaberne giver bedre afkast

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Aktive valg gav fondene medvind i et svært kvartal

Både de udviklede markeder og vækstmarkederne oplevede fald de forgangne tre måneder, men fire ud ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up