Gå til hovedindhold
5 min læsetid

Ugentligt opdatering fra investeringsdirektøren: En uge uden sidestykke

Centralbanker verden over besvarede uroen med finans- og pengepolitiske initiativer i et omfang, vi aldrig tidligere har set. Under sloganet "vi må gøre det nødvendige" forsøger man at bidrage med likviditet til selskaberne og deres ansatte i håbet om at holde hjulene i gang.

Aktieinvestorer er fortsat bekymrede for en alvorlig og langvarig økonomisk nedtur, hvilket resulterede i et fald i verdensindekset MSCI World Index på 11,7 pct. (målt i euro). MSCI World Index er indtil videre i år faldet med 23,2 pct. (målt i euro).

Nedenfor er et udvalg af de begivenheder, der har påvirket vores fonde. Alle tal er per d. 20. marts 2020.

SKAGEN Global

 • Porteføljeforvalterne har fortsat fokus på grundlæggende selskabsanalyse af eksisterende og potentielle nye positioner for at kunne drage nytte af markedsuroen og forbedre porteføljens udsigter på den lange bane.
 • Fonden købte sig ikke i forrige uge ind i nye eller forlod eksisterende positioner men foretog mindre justeringer ved store kurssving.
 • Fondens portefølje er likvid med en kontantbeholdning under 1 pct. med ambition om at være fuldt investeret i markedet.

SKAGEN Kon-Tiki

 • Fonden havde en aktiv uge på børserne med fem såkaldte "hot-pots", altså nye investeringer under udvikling. Disse er enten relativt defensive eller cykliske selskaber med stærke balancer, hvilket gør dem modstandsdygtige i en situation, hvor der sker et fald i efterspørgslen.
 • Porteføljeforvalterne har også købt yderligere op i et par af fondens mere defensive poster og har forsigtigt øget fondens kvalitetseksponering.
 • Frasalg i porteføljen har primært centreret sig om at rebalancere porteføljen efter selskabernes relative præstationer. Forvalterne har også reduceret posterne i svagere cykliske selskaber og i selskaber, der er under et stort operationelt og finansielt pres.

SKAGEN m2

 • Investeringsteamet fortsætter med at fokusere på de dele af ejendomsmarkedet, som teamet mener er mest modstandsdygtige. Det vil sige selskaber og segmenter med stærkt cashflow og balance. De fortsætter med at opbygge positionerne i driftssikre og finansielt stærke selskaber og købte sig ind i og yderligere op i et udvalg af kvalitetsselskaber.
 • Mens politikerne frenetisk forsøger at lappe hullerne, efterhånden som de opstår i de globale finansielle systemer, ændrer værdiansættelsen af ejendom sig uvægerligt samtidig.
 • Udfaldet af det, som truer med at blive et rekordstort fald i BNP, bør få helt forudsigelige konsekvenser på tværs af ejendomssektorerne. Men det bliver alligevel svært at forudsige konsekvenserne, fordi man også må tage højde for den indirekte afledte påvirkning af coronapandemien på ejendom inden for fx restauration, turisme og ældrecentre.
 • Det står ikke klart, om markedet har indregnet effekten af et forandret cashflow og en stor gældsbyrde på ejendomsselskaber med en mindre pletfri balance. Mange har overset balancerne de seneste år, men disse vil absolut få en afgørende betydning for afkastet i fremtiden.
 • Afkastet i børsnoterede ejendomsselskaber indikerer et betydeligt fald i værdien i de fleste sektorer. Tal fra NAREIT og flere andre kilder viser, 1) at det private og det offentlige ejendomsmarked hænger ubønhørligt sammen, og 2) at købe børsnoteret ejendom med store rabatter sammenholdt med den underliggende værdi er en god opskrift på merafkast.
 • Svingningerne i markedet er en mulighed i langt højere grad, end det er en trussel, hvis man tænker langsigtet.

SKAGEN Vekst

 • Porteføljeforvalterne har fokuseret på at beskytte downside i det tilfælde, at vi står foran en længerevarende økonomisk nedtur. Samtidigt opretholdes fondens upside-potentiale.
 • Dette har teamet gjort ved at reducere porteføljens positioner i selskaber med gæld, mens de har købt sig yderligere ind i selskaber med stærk balance men en mere cyklisk indtjening.
 • SKAGEN Vekst har et par illikvide poster. Men ikke desto mindre er porteføljen yderst likvid og har hertil 4 pct. i kontanter.

SKAGEN Focus

 • Porteføljeforvalterne mener, at nedturen endeligt kan afdække en stor del af "kvalitets vs. vækst"-komplekset, hvor der fortsat handles til urealistiske multipler. Disse selskaber er mere cykliske end man tidligere har opfattet og vil føre til faldende værdiansættelser. Denne udvikling kan få yderligere momentum fra de store indløsninger af indeks- og ETF-relaterede produkter, som man må forvente, når retail-kunderne kapitulerer – først og fremmest i USA.
 • Forvalterne er af den holdning, at japanske og koreanske selskaber, der er stillet godt finansielt med solide balancer og netto-kontantbeholdning, kan bidrage til et betydeligt merafkast. Det vil være gunstigt for fondens relative resultat, idet en tredjedel af porteføljen er investeret i markant undervurderede japanske og koreanske aktier med en stærk balance.
 • Porteføljen er rekordlavt eksponeret mod amerikanske selskaber, der tæller blot 13,8 pct. lige nu. Det kan også resultere i et merafkast i det tilfælde, at økonomien her går meget vanskelige tider i møde, for USA er i gang med en massiv nedlukning i forsøget på at begrænse spredningen af coronavirus.
 • Fonden er gradvist gået ind i flere nye positioner, hvor forvalterne mener, at forholdet mellem risiko og afkastpotentiale er gunstigt på en 2-3 års horisont.
 • Fondens kontaktbeholdning var 7 pct. i slutningen af forrige uge.

Tal med os

Det er værd at huske, at vi som langsigtede investorer har oplevet store op- og nedture i markederne mange gange. Markederne er altid steget igen efter nedturen. Derfor er tålmodighed helt afgørende.

I en periode som denne med høj volatilitet og stor usikkerhed anbefaler vi altid, at du tager en snak med os, før du handler.

Du er meget velkommen til at kontakte vores rådgiverteam, hvis du har spørgsmål til dine investeringer.


Telefon: 70 10 40 01
Email: kundeservice@skagenfondene.dk
Bliv ringet op

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.