Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Ugentlig opdatering fra investeringsdirektøren: En kærkommen fremgang

Der var stadigvæk store udsving på det globale aktie-, obligations-, og valutamarked i sidste uge. Coronavirussen spredte sig som en steppebrand, og nu er USA og Europa pandemiens epicentre.

Centralbankerne optrappede deres støtteinitiativer i et forsøg på at støtte det stigende antal økonomier, der lider under nedlukningerne. De pengepolitiske foranstaltninger over hele verden tegner sig nu for omkring 3 pct. af det globale bruttonationalprodukt (BNP). I USA vedtog politikerne en rekordstor hjælpepakke på 2.000 mia. dollar, hvilket svarer til 9,5 pct. af landets BNP.

Aktiemarkedet nød en tredages rally, og det globale MSCI All Country World Index sluttede ugen 2,6 pct. højere end ved ugens start. Det globale indeks er imidlertid faldet med 21,1 pct. hidtil i år, målt i dollar.

Nedenfor ser I et udvalg af de vigtigste begivenheder i vores fonde i ugen, der gik – alle tal er pr. d. 27. marts.

SKAGEN Global

Porteføljeforvalterne holdt fokus på grundlæggende selskabsanalyse både af eksisterende og potentielle nye investeringer for at udnytte svingningerne i markedet og forbedre de langsigtede udsigter for porteføljen.

Fonden foretog ingen nye investeringer i sidste uge, men lavede mindre korrektioner i kølvandet på de ekstreme markedsbevægelser.

Porteføljen er fortsat likvid, og kontantbeholdningen er under 1 pct. for at forblive fuldt investeret i markedet.

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tiki slog referenceindekset i forrige uge, idet selskaber relateret til energisektoren såvel som de koreanske selskaber kom sig efter at have været helt i bund.

Forvalterne har købt sig yderligere op i tre af fondens nye positioner og investeret i to nye selskaber i løbet af ugen. Disse i alt fem selskaber har enten attraktive defensive egenskaber eller betydeligt potentiale for upside uden store balancerisici.

Under disse ekstreme markedsbevægelser er forvalterne optaget af at finde store ubalancer enten i markedet eller i de selskaber, de kender godt, og vurdere solvensen i selskaberne op imod de skiftende økonomiske rammebetingelser. Forvalterne er disciplinerede, så de forhåbentligt kan drage fuld fordel af opsvinget – når det kommer.

SKAGEN m2

Ejendomsmarkedet kom sig lidt i sidste uge, efter at være faldet mere end andre sektorer de foregående uger.

Investeringsteamet fokuserer fortsat på, hvad de mener, er de mest robuste dele af ejendomsmarkedet, især virksomheder med pengestrømme og stærk balance. De fortsætter med at opbygge positioner i virksomheder, der har stærk drift og økonomisk styrke, og bruger markedsbevægelserne til at øge eksponeringen i kvalitetsselskaber.

Porteføljen er mere likvid end før, og fondens kontantbeholdning er 8 pct.

SKAGEN Vekst

Porteføljeforvalterne investerede i to nye selskaber, det ene indgår allerede i både SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Focus, mens SKAGEN Global har en position i det andet selskab.

Porteføljen er generelt meget likvid, og fonden har for nyligt fået tilført udbytter. Kontantbeholdningen er 3,5 pct.

De fleste selskaber har svært ved at bedømme skadesvirkningerne af COVID-19, og mange har trukket tidligere forventninger tilbage, mens andre er stoppet med at udbetale udbytte og planlægger tilbagekøb af aktier, særligt nordiske selskaber.

SKAGEN Focus

Porteføljeforvalterne tror på, at den nylige udvikling i coronakrisen understøtter en mere positiv holdning til asiatiske og japanske virksomheder i forhold til vestlige aktier, især amerikanske, som i stigende grad er sårbare, anskuet medicinsk såvel som økonomisk.

Forvalterne har valgt selskaber med eksponering mod Asien og Japan og er relativt defensive over for USA. På trods af dette har de investeret i flere amerikanske virksomheder med forskellige katalystorer og risikofaktorer.

Kontantbeholdningen er fortsat 7 pct.

Tal med os

Det er værd at huske, at vi som langsigtede investorer har oplevet store op- og nedture i markederne mange gange. Markederne er altid steget igen efter nedturen. Derfor er tålmodighed helt afgørende.

I en periode som denne med høj volatilitet og stor usikkerhed anbefaler vi altid, at du tager en snak med os, før du handler.

Du er meget velkommen til at kontakte vores rådgiverteam, hvis du har spørgsmål til dine investeringer.

Coronavirus

Markederne i november: Væksten holdt næsten hele måneden

Den kraftige vækst i de globale aktiemarkeder prægede store dele af november, lige indtil en ny ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Coronavirus

Opdatering fra CEO'en: Et meget særligt år

Hvad har vi lært af 2020? Pandemien har mindet os om vores egen sårbarhed, og et positivt resultat ...

SKAGEN Vekst: Støt kurs gennem den perfekte storm

Coronapandemien skabte modvind i SKAGEN Vekst, men forvalterne holder fast i fokus: At skabe ...

Opdatering fra CEO'en: Halvårskrisen – og hvordan man kommer videre

I mere end et halvt år har vi levet med de udfordringer, der er fulgt i kølvandet på den globale ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up